İnsan Kaynakları Yazılım Zirvesi (İKYZ 15′)

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.