Tofaş İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi Lansmanı

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.