Eğitim

forbrain Beyin Antrenörü (Brain Trainer) Yetiştirme forbrain Beyin Antrenörü (Brain Trainer) Yetiştirme

Yeni bir uzmanlık: Beyin Antrenörü... Beyin eğitimini yıllardır başarıyla uygulayan ve geliştiren forbrain Learning Center, BAUSEM işbirliği ile, size geleceğin en yenilikçi sertifika programını sunuyor. Bu özel programla hem kendinizin hem de akademik ve iş performansını artırmak isteyenbireylerin Beyin Antrenörü olun. "Beyin parmak izi gibi eşsizdir. Ancak parmak izinden farklı olarak beyin, eğitim ile geliştirilip değiştirilebilir.

Diyalektik Davranışçı Terapi Beceri Eğitimi Diyalektik Davranışçı Terapi Beceri Eğitimi

Bu eğitim ile, DDT'nin modüllerine dair derlenmiş olan becerileri öğrenir ve deneyimlerken isteğiniz oranında kendinize dair içgörünüz artar. Asıl hedeflenen bireysel gelişme ve dönüşüm daha uzun soluklu eğitim ve becerileri kendi hayatınızda kullanmanızla çıkılan bir yolculuktur. Psikoloji alanında uzmanlaşmakta iseniz veya bunu planlıyorsanız, başkalarına aktarımda bulunabileceğiniz temel bireysel ve ilişkisel becerileri geliştirme fırsatını bulacaksınız.

Köpek Eğitmenliği Köpek Eğitmenliği

Tüm Dünya’da saygın bir meslek olan Köpek Eğitmenliği, Türkiye’de Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte akademik bir platforma taşınıyor, Köpek Eğitmenleri okullu oluyor!

Engellilerle 360 Derece İletişim Engellilerle 360 Derece İletişim

Engellilerle doğru iletişim metotlarının anlatıldığı bu eğitimde amaç; yetersiz ve yanlış bilgileri ortadan kaldırıp her bireyin engellilerle eşit, önyargısız ve ayrımcılık yapmadan birlikte mutlu bir yaşama katma değer oluşturmaktır.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmenliği (YDTÖ) Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmenliği (YDTÖ)

Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretiminde “Profesyonellik” için gerekli farkındalık ve becerilerin kazandırılacağı eğitimimize son başvuru tarihi 30 Eylül 2016'dır.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (YDTÖ) Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (YDTÖ)

Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretiminde “Profesyonellik” için gerekli farkındalık ve becerilerin kazandırılacağı YDTÖ eğitimi BAUSEM bünyesinde başlıyor.

Acil Durum ve Yangın Eğiticisinin Eğitimi Acil Durum ve Yangın Eğiticisinin Eğitimi

Eğitimin amacı işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, konularında yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili Eğitici ve Destek Elemanı yetiştirmektir.

Eğitimde Oyunlaştırma Eğitimde Oyunlaştırma

Eğitimde oyunlaştırma ilk olarak oyunu genel hatlarıyla anlatan, tartışan ve ilgili kavramlar ve teoriler hakkında düşündürten bir eğitim olarak başlar. Daha sonra oyun elementleri, mekanikleri, bileşenleri ve dinamikleri ile oyun ve oyunlaştırma arasındaki bağlantıyı kurmaya çalışarak kavramı oluşturan psikolojik ve teorik altyapıyı vermeye çalışır. Sonrasında katılımcıları oyunlaştırma tasarımına doğru uygulamaya yönelik etkinliklerle uğraştırırken oyunların ve oyunlaştırmanın eğitimde nasıl kullanılabileceğine dair hem fiziksel hem de dijital örneklerle donatan bir eğitimdir.

Eğitim ve Gelişim Süreçleri Eğitim ve Gelişim Süreçleri

Katılımcılara, etkin ve şirket üst yönetimlerinin beklentilerine uygun, ihtiyaca dayalı bir eğitim ve gelişim yönetimi sürecinin kurulması amacı ile,başta eğitim ihtiyaç analizi, eğitim uygulamaları, eğitim sonrası etkinlik değerlendirme konuları olmak üzere, tüm sürecin diğer insan kaynakları yönetimi süreçleri ile ilişkisinin de aktarıldığı uygulamaya yönelik bilgi,becerilerin aktarılması hedeflenmektedir.

İç Eğitmen Yetiştirme İç Eğitmen Yetiştirme

Yapılan araştırmalar şirket içinde verilen eğitimlerde en yüksek verimliliğin kurum içi eğitmenler tarafından sağlandığını gözler önüne sermektedir.Bu eğitimler sayesinde çalışanlara kurum kültürü büyük oranda aşılanabilmekte üstelik öğrenen organizasyonların kurulmasına öncülük etmektedir.

Eğiticinin Eğitimi Eğiticinin Eğitimi

Her katılımcı Eğitim ve Eğiticilik ile ilgili olarak kendi seçtiği bir beceriyi, gösterme/uygulama yöntemine ilişkin ders planlama sürecinin aşamaları doğrultusunda, 20 dakikalık sürenin tamamını kullanarak sunum değerlendirme ölçeğinde belirtilen gereklerin %70’ini karşılayacak şekilde öğrenci konumundaki bir katılımcıya kazandırabilecek.

Skills for a Brighter Future Skills for a Brighter Future

Start now to get acquainted with the career on your mind, pre-experience the professional life before graduating to avoid falling into a void after the graduation. Equip yourself well before the battle. En Garde!

Dijital Çağda Öğretmenlik Dijital Çağda Öğretmenlik

Google, iPad uygulamaları, iBook-widget, dijiital rubrikler, UBD - tasarımla anlama, 21. yüzyıl sınıf yönetimi, ters yüz sınıflar, CPS (İşbirlikçi Problem Çözme), PBL (Proje Tabanlı Öğrenme), 4MAT, SAMR gibi bileşenlerle geliştirilmiş MODÜLER ÖĞRENİM TASARIMI ile tanışmaya hazır mısınız?

Eğitim ve Öğrenci Koçluğu Eğitim ve Öğrenci Koçluğu

Her yaşta ve kategoride öğrencilerin okul ve sınavlarda üstün başarı göstermelerinin yanı sıra, daha mutlu, başarılı ve anlamlı bir yaşam oluşturmalarına katkı sağlamayı amaçlayan ve bir çok farklı akademik disiplinle harmanlanmış, Türk insanına özgü tasarlanan gelişim ve değişim programıdır.

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.