Ekonomi Finans

Endüstri 4.0 ve Marka Yönetimi Uzmanlığı Endüstri 4.0 ve Marka Yönetimi Uzmanlığı

Markalar ve ona hizmet eden ajanslar açısından pazarlamanın yeni tanımı mümkün olduğunca fazla mecra üzerinden son kullanıcıyı yakalamak ve müşteriyi işin bir parçası haline getirerek ona “deneyim yaşatmak”. Ancak yeni nesil pazarlama, seçenek enflasyonu ve dijital iletişim mecraları eklendiğinde tam anlamıyla içinden çıkılması zor bir labirente dönüşüyor. Pazarlama uzmanlarının her zamankinden daha etkin bir portföye sahip olması gerekiyor. Aynı zamanda da başarılı bir pazarlama planı iyi bir analitik zeka ve “oyunu okuyabilme” yeteneği ile doğru orantılı. Bu da tüm yöntem ve metotların pazarlama uzmanınca iyi sindirilmesinde saklı.

Borsa Okuryazarlığı Borsa Okuryazarlığı

Eğitimde, finansal piyasaların tüm dinamikleri, yatırım yapabileceğiniz tüm piyasa ürünlerinin güncel örneklemelerle anlatılması ve tasarruflarınızı bilinçli bir şekilde yönetebilmeniz hedeflenmektedir.

Spor Finansmanı Spor Finansmanı

Programda, temel finans kavramları yardımı ile spor endüstrisi ve ilgili alanları incelenecektir.

Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Hukuku Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Hukuku

Son yıllarda en hızlı büyüyen ve en revaçta olan sektör şüphesiz gayrimenkul sektörüdür. Sektörün büyümesi ve desteklenmesi ile birlikte, birçok yeni iş kolu da bu avantajlardan yararlanarak gelişmiştir. Bu da gayrimenkul geliştirme firmalarını ve destekleyici diğer sektörlerin büyümesini sağlamıştır.

Erken Aşamada Yatırım ve Melek Yatırımcılık Erken Aşamada Yatırım ve Melek Yatırımcılık

Erken Aşamada Yatırım ve Melek Yatırımcı temel eğitiminde, melek yatırımcılığın detaylarına, şirketler, yatırımcılar ve eken aşama girişimciler arasındaki ilişkiler ile yatırım süreçlerine odaklanılacaktır.

Finansçı Olmayanlar için Finans ve Muhasebe Yönetimi Finansçı Olmayanlar için Finans ve Muhasebe Yönetimi

Eğitim sonucunda muhasebe ve finansal kavramlara ilişkin olarak sağlam bir alt yapı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda temel muhasebe mantığı, hesaplar arası ilişkiler, her türlü şirket ve benzeri tüzel kişiliklerde bütçe/bilanço ve kar-zarar tablosunun hangi kalemlerden oluşturulduğu konularına değinilecektir.

Temel Ekonomi ve Yorumlanması Temel Ekonomi ve Yorumlanması

Eğitim sonucunda temel ekonomi kavramlarına ilişkin olarak güncel bir alt yapı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda temel ekonomideki ilişkiler mekanizması faiz haddi/döviz kuru/enflasyon/büyüme/cari açık, ihracat-ithalat gibi kavramlar ele alınarak irdelenecektir.

İleri Düzey Teknik Analiz Sertifikalı Eğitim Programı İleri Düzey Teknik Analiz Sertifikalı Eğitim Programı

İleri Düzey Teknik Analiz Sertifikalı Eğitim Programı, Bahçeşehir Üniversitesi ve Borfin* işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Bu eğitim ile lider finans kurumlarında profesyoneller tarafından kullanılan teknik analiz yöntemleri, uygulamalı olarak katılımcılara aktarılmaktadır. Eğitimin sonunda, yüzlerce teknik göstergeye bakmak yerine yeni sistem geliştirebilir ve bu sistemin size AL-SAT sinyali vermesini sağlayabilirsiniz. Kendi göstergelerinizi oluşturarak analiz yapabilirsiniz.

Uygulamalı Temel Analiz Sertifikalı Eğitim Programı Uygulamalı Temel Analiz Sertifikalı Eğitim Programı

Uygulamalı Temel Analiz Sertifikalı Eğitim Programı, Bahçeşehir Üniversitesi ve Borfin* işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Eğitim, temel analiz yöntemleri ile şirketlerin mali tablolarının analiz edilmesini ve yatırım kararlarını etkileyen öncü finansal göstergelerin incelenmesini içermektedir.

Yöneticiler için Finansal Yönetim ve Maliyet Muhasebesi Yöneticiler için Finansal Yönetim ve Maliyet Muhasebesi

Küreselleşen dünya ekonomisinde önemi giderek artan finansal piyasların ve finans akımlarının işleyiş şekline hakim, firmalarda bu alanda karar verici konumunda olan kişileri yetiştirmek, alanda çalışanları güncel bilgilerle donatmak hedeflenmektedir.

Kalkınma Ajansları için İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Kalkınma Ajansları için İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi

Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) ve Control Solutions International iş birliğiyle ‘Kalkınma Ajansları için İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi’ 12 Mart’ta Bahçeşehir Üniversitesi’nde başlıyor.

Dış Ticaret Dış Ticaret

Dış pazarlara yeni açılan firmalar ödemeler, mal teslimleri, yüklemeler gibi bir çok sorunla karşılaşmaktadır. "Dış Ticaret Sertifika Programı" eğitimi, bu sorunları çözebilmek ve aynı zamanda uluslararası vizyona sahip dış ticaret uzmanları yetiştirmek amacıyla geliştirilmiş bir programdır.

UFRS / TFRS Eğitimi UFRS / TFRS Eğitimi

Yeni Türk Ticaret Kanunu, Türkiye'de yerleşik tüm işletmelerin TMSK tarafından yayımlanan ve UFRS'ye tam uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca finansal tablo hazırlamasını öngörmektedir.

Risk Odaklı İç Denetim Risk Odaklı İç Denetim

Risk Odaklı İç Denetim Eğitim Programı, uluslararası standartlarda risk odaklı iç denetim faaliyeti yürütebilecek iç denetçileri bilgilendirmeye yönelik tasarlanmış, çağdaş iç denetim mesleği ve risk odaklı iç denetim metodolojisi ile ilgili temel bilgileri sağlayan özel bir eğitim programıdır.

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.