Hukuk

Temel Bilirkişilik Eğitimi Temel Bilirkişilik Eğitimi

Bu program, mesleki deneyime sahip, alanında uzman kişilerin bilirkişilik hakkında hukuki bilgi sahibi olmalarını ve bilirkişilik faaliyetlerini hukuksal açıdan sorumluluklarını gerektirebilecek herhangi bir sorunla karşılaşmadan sürdürebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Arabuluculuk Arabuluculuk

Arabuluculuk eğitim programımız 42 saatlik teorik eğitim ve 12 saatlik uygulamalı eğitim olmak üzere toplam 54 saatlik eğitimden oluşmaktadır. Toplam 42 saatlik teorik eğitimin 12 saatlik kısmı temel hukuk bilgisi eğitiminden, 30 saatlik kısmı ise teknik bilgi eğitiminden oluşmaktadır.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı

Dr. Resul KURT Koordinatörlüğünde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı eğitimi BAUSEM'de! İş hukuku, sosyal güvenlik, ücret ve tazminatların vergilendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ve bordro gibi konularda işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak uzman personel talebi fazla olmasına rağmen, bu alanda yetişmiş az sayıda personel bulunmaktadır.

Adli Bilişim Adli Bilişim

“Adli Bilişim”; adli olayların aydınlatılması amacıyla, olay yerinden, dijital veri saklama ve iletme özelliğine sahip cihazların toplanması, cihazların içerisindeki dijital delillerin tespit edilmesi ve adli otoritelere dijital delillerin raporlanması süreci içerisinde yapılan çalışmaların bütünüdür.

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Bilişim ve Teknoloji Hukuku

Son zamanların en hızlı gelişen ve büyüyen “Bilişim Hukuku” alanında uzmanlaşmak ve alanında profesyoneller yetiştirmek gayesiyle başlatılacak olan program, bilişim alanında çalışan uzman, orta ve üst düzey yöneticiler ile stajyer avukatlar, avukatlar ve bu alanda kendini yetiştirmek isteyen öğrencileri hedef almaktadır.

Hukuk İngilizcesi Hukuk İngilizcesi

Acquiring good English language speaking skills is crucial for effective language development, and essential for those who wish to work in international legal environments.

Spor Hukuku Spor Hukuku

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Sporun ve özellikle de futbolun endüstri haline geldiği günümüzde spor hukuku kavramının bir branş ve uzmanlık alanı haline gelmesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda Spor hukuku sertifika programının amacı, spora dayalı güncel hukuki süreçlerin detaylı olarak vakalar halinde aktarılması ilgili alanda uzmanlaşacak kişilerin kariyer gelişimine katkı sağlamaktır.

Arabuluculuk Yenileme Arabuluculuk Yenileme

Mesleğinde 5 yıllık kıdem süresini doldurarak Arabulucu olma ünvanını kazanan Avukatlara yönelik "Arabuluculuk Yenileme Eğitimi" 22 Kasım'da Bahçeşehir Üniversitesi'nde başlıyor!

Enerji Hukuku Enerji Hukuku

Hızla büyüyen ve önemi artan enerji sektörünün hukuki bilgiler noktasındaki eksikliklerinin giderilmesi, ortaya çıkan sorunların çözüm yollarının araştırılması eğitimin ana amaçlarını oluşturmaktadır.

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.