Hukuk

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İşletmelere Etkisi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İşletmelere Etkisi

Eğitimde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile 5651 sayılı Internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanun ele alınacak, 5809 Elektronik Haberleşme Kanunu ile bağlantısı da yorumlanacaktır.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu (6736 Sayılı Kanun) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu (6736 Sayılı Kanun)

'6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması' hakkındaki kanunun doğru anlaşılması ve uygulanması, bu kanundan yararlanmak isteyen işletmelerin; neler olduğunun ve ne şekilde faydalanacaklarının ve kanundan faydalananların kazançlarının anlatılacağı eğitimimiz 19 Kasım'da başlıyor.

Aktüerya Bilirkişilik Eğitimi İzmir Aktüerya Bilirkişilik Eğitimi İzmir

Bu programın amacı, hukuka aykırı fiiller neticesinde meydana gelen ölüm ve uğranılan bedensel zararlar sebebiyle ortaya çıkan Destekten Yoksun Kalma ve İşgöremezlik Zararlarının tazminata konu olacak tutarlarının hesaplanması konusunda ilgili kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

İş Davaları (İşçi Alacakları) Bilirkişilik Eğitimi-İzmir İş Davaları (İşçi Alacakları) Bilirkişilik Eğitimi-İzmir

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini iş hukuku mevzuatındaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca Bilirkişilik Kanun Tasarısıyla bilirkişilik kurumuna getirilmesi muhtemel değişikliklere katılımcıları hazırlamayı hedeflemektedir.

Sosyal Güvenlik Davalarında Bilirkişilik Eğitimi-İzmir Sosyal Güvenlik Davalarında Bilirkişilik Eğitimi-İzmir

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini sosyal güvenlik hukuku mevzuatındaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca Bilirkişilik Kanun Tasarısıyla bilirkişilik kurumuna getirilmesi muhtemel değişikliklere katılımcıları hazırlamayı hedeflemektedir.

Sosyal Güvenlik Davalarında Bilirkişilik Eğitimi-Bursa Sosyal Güvenlik Davalarında Bilirkişilik Eğitimi-Bursa

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini sosyal güvenlik hukuku mevzuatındaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca Bilirkişilik Kanun Tasarısıyla bilirkişilik kurumuna getirilmesi muhtemel değişikliklere katılımcıları hazırlamayı hedeflemektedir.

Trafik Kazalarında Kusur Tespiti ve Trafik Bilirkişiliği Eğitimi-Bursa Trafik Kazalarında Kusur Tespiti  ve  Trafik Bilirkişiliği Eğitimi-Bursa

Program trafik kazalarında bilirkişilik yapmak isteyen katılımcılara güncel mevzuata ve uygulamaya dayalı pratik bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.

Aktüerya Bilirkişilik Eğitimi-Bursa Aktüerya Bilirkişilik Eğitimi-Bursa

Hukuka aykırı fiiller sonucu oluşan ‘Destekten Yoksun Kalma ve İşgöremezlik Zararları’nın tazminat konusu tutarlarının hesaplanmasının öğretileceği eğitim BAUSEM’de.

İş Davaları (İşçi Alacakları) Bilirkişilik Eğitimi-Bursa İş Davaları (İşçi Alacakları) Bilirkişilik Eğitimi-Bursa

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini iş hukuku mevzuatındaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca Bilirkişilik Kanun Tasarısıyla bilirkişilik kurumuna getirilmesi muhtemel değişikliklere katılımcıları hazırlamayı hedeflemektedir.

Temel Bilirkişilik Eğitimi Temel Bilirkişilik Eğitimi

Bu program, mesleki deneyime sahip, alanında uzman kişilerin bilirkişilik hakkında hukuki bilgi sahibi olmalarını ve bilirkişilik faaliyetlerini hukuksal açıdan sorumluluklarını gerektirebilecek herhangi bir sorunla karşılaşmadan sürdürebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Trafik Kazalarında Kusur Tespiti ve Trafik Bilirkişiliği Eğitimi Trafik Kazalarında Kusur Tespiti  ve  Trafik Bilirkişiliği Eğitimi

Program trafik kazalarında bilirkişilik yapmak isteyen katılımcılara güncel mevzuata ve uygulamaya dayalı pratik bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.

Sigorta Davalarında Bilirkişilik Eğitimi Sigorta Davalarında Bilirkişilik Eğitimi

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini sigorta hukuku mevzuatındaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca Bilirkişilik Kanun Tasarısıyla bilirkişilik kurumuna getirilmesi muhtemel değişikliklere katılımcıları hazırlamayı hedeflemektedir.

İş Davaları (İşçi Alacakları) Bilirkişilik Eğitimi İş Davaları (İşçi Alacakları) Bilirkişilik Eğitimi

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini iş hukuku mevzuatındaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca Bilirkişilik Kanun Tasarısıyla bilirkişilik kurumuna getirilmesi muhtemel değişikliklere katılımcıları hazırlamayı hedeflemektedir.

Arabuluculuk Arabuluculuk

Arabuluculuk eğitim programımız 42 saatlik teorik eğitim ve 12 saatlik uygulamalı eğitim olmak üzere toplam 54 saatlik eğitimden oluşmaktadır. Toplam 42 saatlik teorik eğitimin 12 saatlik kısmı temel hukuk bilgisi eğitiminden, 30 saatlik kısmı ise teknik bilgi eğitiminden oluşmaktadır.

Aktüerya Bilirkişilik Eğitimi Aktüerya Bilirkişilik Eğitimi

Hukuka aykırı fiiller sonucu oluşan ‘Destekten Yoksun Kalma ve İşgöremezlik Zararları’nın tazminat konusu tutarlarının hesaplanmasının öğretileceği eğitim BAUSEM’de.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı

Dr. Resul KURT Koordinatörlüğünde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı eğitimi BAUSEM'de! İş hukuku, sosyal güvenlik, ücret ve tazminatların vergilendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ve bordro gibi konularda işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak uzman personel talebi fazla olmasına rağmen, bu alanda yetişmiş az sayıda personel bulunmaktadır.

Adli Bilişim Adli Bilişim

“Adli Bilişim”; adli olayların aydınlatılması amacıyla, olay yerinden, dijital veri saklama ve iletme özelliğine sahip cihazların toplanması, cihazların içerisindeki dijital delillerin tespit edilmesi ve adli otoritelere dijital delillerin raporlanması süreci içerisinde yapılan çalışmaların bütünüdür.

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Bilişim ve Teknoloji Hukuku

Son zamanların en hızlı gelişen ve büyüyen “Bilişim Hukuku” alanında uzmanlaşmak ve alanında profesyoneller yetiştirmek gayesiyle başlatılacak olan program, bilişim alanında çalışan uzman, orta ve üst düzey yöneticiler ile stajyer avukatlar, avukatlar ve bu alanda kendini yetiştirmek isteyen öğrencileri hedef almaktadır.

Hukuk İngilizcesi Hukuk İngilizcesi

Acquiring good English language speaking skills is crucial for effective language development, and essential for those who wish to work in international legal environments.

Spor Hukuku Spor Hukuku

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Sporun ve özellikle de futbolun endüstri haline geldiği günümüzde spor hukuku kavramının bir branş ve uzmanlık alanı haline gelmesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda Spor hukuku sertifika programının amacı, spora dayalı güncel hukuki süreçlerin detaylı olarak vakalar halinde aktarılması ilgili alanda uzmanlaşacak kişilerin kariyer gelişimine katkı sağlamaktır.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

1982 Anayasanın 148.maddesine 7.5.2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanununla eklenen Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu 23.9.2012 günü itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 6216 sayılı Kanunla düzenlenmiş olan bu başvuru usulü, temel hak ihlalleri iddiaları bakımından, AİHM yapılacak başvurular açısından tüketilmesi gereken bir iç hukuk yoludur. Sertifika programının amacı, bu başvuru yolunun yöntemi ve konusu hakkında hem bireylere hem de uygulamacılara gereken temel eğitimi vermektir.

Arabuluculuk Yenileme Arabuluculuk Yenileme

Mesleğinde 5 yıllık kıdem süresini doldurarak Arabulucu olma ünvanını kazanan Avukatlara yönelik "Arabuluculuk Yenileme Eğitimi" 22 Kasım'da Bahçeşehir Üniversitesi'nde başlıyor!

Enerji Hukuku Enerji Hukuku

Hızla büyüyen ve önemi artan enerji sektörünün hukuki bilgiler noktasındaki eksikliklerinin giderilmesi, ortaya çıkan sorunların çözüm yollarının araştırılması eğitimin ana amaçlarını oluşturmaktadır.

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.