İletişim Tasarım

Endüstri 4.0 ve Marka Yönetimi Uzmanlığı Endüstri 4.0 ve Marka Yönetimi Uzmanlığı

Markalar ve ona hizmet eden ajanslar açısından pazarlamanın yeni tanımı mümkün olduğunca fazla mecra üzerinden son kullanıcıyı yakalamak ve müşteriyi işin bir parçası haline getirerek ona “deneyim yaşatmak”. Ancak yeni nesil pazarlama, seçenek enflasyonu ve dijital iletişim mecraları eklendiğinde tam anlamıyla içinden çıkılması zor bir labirente dönüşüyor. Pazarlama uzmanlarının her zamankinden daha etkin bir portföye sahip olması gerekiyor. Aynı zamanda da başarılı bir pazarlama planı iyi bir analitik zeka ve “oyunu okuyabilme” yeteneği ile doğru orantılı. Bu da tüm yöntem ve metotların pazarlama uzmanınca iyi sindirilmesinde saklı.

Beden Atölyesi Beden Atölyesi

Atölye; nefes, ses, mekan, ritim, streching, contact improvisation çalışmalarının iç içe geçtiği (sözle ifadenin dışında, bedenle anlatım dilini doğaçlamalarla bulmak) metod çalışmalarıyla amacına ulaşmayı hedefler.

Kamera Önü Oyunculuk (Meisner ve Eric Morris Teknikleri ile) Kamera Önü Oyunculuk (Meisner ve Eric Morris Teknikleri ile)

Derste benimsenen yöntem "rol yapmamak", "yapmak" ve "olmak" üzerinedir. Oyuncunun kendi üzerine geliştireceği farkındalık çalışmaları; fiziksel, zihinsel ve duygusal ifade yollarını da geliştirebilmesini amaçlar.

Dijital Marka ve Hesap Yönetimi Uzmanlığı Dijital Marka ve Hesap Yönetimi Uzmanlığı

Teknolojik gelişmelerle güçlenen bu cesur ve yeni dünyada ayakta kalmanın temel şartlarından biri dijital markalar ve hesaplarının doğru ve etkin kullanımından geçiyor.

Arama Motoru Pazarlaması-SEM Arama Motoru Pazarlaması-SEM

Internete giriş kapısı olarak adlandırılan arama motorları, tüketicinin bilgiye her ihtiyaç duyduğu noktada başvurduğu tek kaynaktır. Arama motorları içerisinde barındırdığı bilgi zenginliği sebebiyle profesyonel pazarlamacıların ürünlerini, hizmetlerini ve içeriklerini tüketiciye hızlıca ulaştırabilme noktasında önem verdikleri alanlardandır.

Engellilerle 360 Derece İletişim Engellilerle 360 Derece İletişim

Engellilerle doğru iletişim metotlarının anlatıldığı bu eğitimde amaç; yetersiz ve yanlış bilgileri ortadan kaldırıp her bireyin engellilerle eşit, önyargısız ve ayrımcılık yapmadan birlikte mutlu bir yaşama katma değer oluşturmaktır.

Dijital Habercilik ve İnternet Yayıncılığı Dijital Habercilik ve İnternet Yayıncılığı

Eğitim; yayıncılığın bir meslek ve iş alanı olarak; değişen dünya şartları ekseninde nasıl bir forma büründüğünü temel teori ve pratik düzlemde katılımcılara anlatırken; aynı zamanda sertifika sonrası kendilerine bir kariyer alanı inşa etmelerini sağlayacak donanımı da kazandırmayı amaçlamaktadır.

3 Boyutlu Görselleştirme 3 Boyutlu Görselleştirme

Bu atölyenin amacı katılımcılara 2 boyutlu bilgisayar ekranında, 3 boyutlu düzlemde düşünmeye alışkanlığı sağlamak, sonrasında gerçek hayatta var olan veya hayali nesnelerin yüzey özellikleri ile birlikte bu 3 boyutlu düzlemde nasıl oluşturulduğunu öğretmektir.

The Foundry Nuke ile Compositing e Giriş The Foundry Nuke ile Compositing e Giriş

Compositing, birçok farklı kaynaktan gelen görüntülerin sonradan fark edilmeyecek derecede kusursuz bir şekilde bir araya getirilerek tek bir görüntü oluşturulması olarak tanımlanabilir. Bu çok teknik gibi görünen tanım pratikte farklı disiplinlerden, farklı bakış açılarından, farklı kaynaklardan beslenen bilgi dağarcığı gerektirir.

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Kullanıcı Deneyimi Tasarımı

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı eğitiminde, bir tasarımcının proje için verilen brief’i aldıktan projenin teslim edilmesine kadar ki geçirdiği süreç ile ilgili konular anlatılır. Bu konulara brief okuma, proje için objektif belirleme, bu objektifleri hedeflerine ulaştıracak aksiyon planlaması yapma, araştırma, tasarım, yazılım süreci takibi ve ürün değerlendirme dahildir.

Eric Morris’ten Profesyoneller için Oyunculuk Atölyesi Eric Morris’ten Profesyoneller için Oyunculuk Atölyesi


'Lütfen Rol Yapmayın'

Eric Morris Türkiye'de!
Atölye I: 2-3 Mayıs 2015

Sinema Tarihi Sinema Tarihi

Sinema Tarihi isimli derste yaklaşık yüz yirmi yıllık bir süreçte dünyanın en etkin kitle iletişim araçlarından ve sanat dallarından biri olan sinemanın bir teknik icattan güçlü bir endüstriye geçiş sürecine göz atacağız.

Senaryo Yazarlığı Okulu Senaryo Yazarlığı Okulu

Bu eğitim programında amaç, sinema ve televizyon sektöründe senaryo'nun ne olduğunu tüm boyutlarıyla katılımcılara aktarmaktır.

Illustrator InDesign Illustrator  InDesign

Eğitimin pratik yapısı Illustrator ve InDesign programları üzerinden kişisel ve mesleki gereksinimleri kazanma, yönetme ve kullanabilme üzerine odaklanmaktadır. Illustrator programı ile birlikte 2 ve 3 boyutlu vektörel çizim, vektörel ilüstrayon yapabilecek düzeyde programın kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Müzik Prodüksiyonu Okulu Müzik Prodüksiyonu Okulu

Bahçeşehir Üniversitesi’nin yüksek teknoloji ses stüdyolarında gerçekleştirilecek olan Müzik Prodüksiyonu Okulu başlıyor.

DJ Okulu DJ Okulu

Bir DJ’in bilmesi gereken DJ terminolojisinden, ekipman bilgisine, bir parçayı oluşturan elementlerden, phase mixing looping ve case hazırlamaya ve daha birçok detaya hakim olmanın yanı sıra; DJ’likte iş modeli nasıl yaratılır sorusunun cevabına kadar DJ’likle ilgili her şey öğrenciye aktarılır.

Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama

Teknoloji ve iletişim araçlarının baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde, pazarlama ilke ve stratejilerinin aynı kalması beklenemez. Nitekim son dönemlerde Batı ülkelerinde pazarlamanın dijital boyutu önem kazanmış; bu sayede şirketler teknolojinin sınırsız imkanlarını da kullanmak suretiyle hedef kitle ve müşterilerine daha kolay ulaşır olmuşlardır.

Yaratıcı Drama Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama bir sanat formu, bir disiplin ve etkin bir öğretim yöntemi olarak kabul görmüş ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Ancak bu kabul görüş ve yaygınlaşma "drama" kavramının tam olarak anlaşılması zorunluluğunu getirmiştir.

Photoshop Photoshop

Eğitimin pratik yapısı PhotoShop programı üzerine kişisel ve mesleki gereksinimleri kazanma, yönetme ve kullanabilme üzerine odaklanmaktadır. Kişisel ve mesleki anlamdaki bu gereksinimler; öncelikli olarak PhotoShop programının kullanım pratiklerini başlangıç noktasından alarak gelişmiş düzeyde kullanıma taşımayı amaçlamaktadır.

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.