İşletme Yönetim

Kurumsal Risk Yönetimi Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumlar, risk yönetiminde olgunlaştıkça, birimlerin bağımsız yürüttüğü risk yönetimi faaliyetleri, bir merkezden yürütülmekte, karşılaşılan risklerin birbirleriyle etkileşimi değerlendirilmekte ve riskler karşında, şirketin hedefleri doğrultusunda ortak stratejiler geliştirilmektedir. Günümüz iş dünyasının önemli gündem maddelerinden biri haline gelen Kurumsal Risk Yönetimi ile ilgili daha yaygın bilgilendirme ihtiyacının oluşması bu eğitimin amacıdır.

İç Denetim Temel Düzey İç Denetim Temel Düzey

Eğitim genel olarak, son yıllarda holding işletmelerde ve işletmelerde tesis edilmesi ile etkinliği artan İç Denetim departmanı çalışanları ile, kendilerine kariyer hedefi olarak iç denetçiliği hedefleyen meslek mensupları ile İç Denetim danışmanlığını dış kaynak olarak olarak gerçekleştirmeyi hedefleyen YMM ve SMMM'ler için organize edilmiştir.

Sosyal Girişimcilik Sosyal Girişimcilik

Sosyal girişimcilik son zamanlarda sıkça duymaya başladığımız, birçoğumuz için oldukça yeni ve neredeyse mistik bir terim. “Sosyal Girişimcilik” eğitiminde, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve devlet sektörünün kesişim noktasında bulunan sosyal girişimcilik dünyasını daha yakından tanıma fırsatı bulacaksınız.

CEX: Müşteri Deneyimi Stratejisi ve Yönetimi CEX: Müşteri Deneyimi Stratejisi ve Yönetimi

21. yüzyılda Markalı bir deneyim yaratmanın rasyoneli ve önemini, katılımcıların şirketlerini, otantik bir CEX Stratejik Çerçevesi doğrultusunda ve CEX Vizyonu altında nasıl yöneteceklerinin esaslarını işleyen bir eğitimdir.

Tasarım Odaklı Düşünme Tasarım Odaklı Düşünme

Tasarım Odaklı Düşünme(Design Thinking)’nin esaslarını ve tasarım metodoljilerinin müşterinin problemini otantik ve amacına uygun olarak ve enanlamlı şekilde çözmenin yollarını kapsamak ve bunu ürün, servis, kurum ve etkileşimler için gerçekleştirmenin süreçlerini işlemeyi amaçlayan bir eğitimdir.

Storymapping: Hikaye ile Sevilen Ürün/Deneyim Yaratma Storymapping: Hikaye ile Sevilen Ürün/Deneyim Yaratma

Hikaye, iletişim tarihindeki en güçlü araçtır. Storymapping tekniği müşterilerin ürün ve deneyimlere bağlanmaları için gerçekleştirilir. Hikayenin yapısının deneyim/ürün yaratmada nasıl kullanılacağını detaylandıran bir eğitimdir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programına katılanlar eğitim sonrasında özellikle insan kaynakları yönetimi biriminin kurulmasında veya yeniden yapılanmasında yer alabileceklerdir. Ayrıca adayların çalışma hayatına katıldıktan sonra tekrar eğitimi gerektirmeden İnsan Kaynakları Yönetimi birimlerinde donanımlı olarak işe başlamaları hedeflenmektedir.

Operasyonel Mükemmellik Sertifika Programı Operasyonel Mükemmellik Sertifika Programı

Müşteriler için yaratılacak değer doğrultusunda tüm işletme kaynaklarının en etkin şekilde kullanılmasını amaçlanmakta olup, ayrıca sürekli iyileştirme kültürünü kuruluş içinde bir iş yapma alışkanlığına dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

VUCA Dünyasında Adaptif Liderlik VUCA Dünyasında Adaptif Liderlik

Küresel kaos arttıkça, günü kurtaran stratejilerle geleceğimizi tüketiyoruz.İklim hızla değişiyor, doğa dönüşüyor, doğanın yeni denge arayışı artıyor ve bundan bütün canlılar etkileniyor… Doğanın çocukları… Biz…İnsanlar… Hayvanlar … Bitkiler... Daha önce görülmemiş bu büyük değişim bize gösteriyor ki kendimizle, birbirimizle ve gezegenimizle olan ilişkilerimizde doğru ilişkiyi kurmak için kat etmemiz gereken çok yol var. Bu yol Liderlerin yolu olmalı; doğru yönü gösteren, yolda yönderlik eden, birleştiren. Hem kendi içindekilere, hem dışarıda olanlara…

Dijital Marka ve Hesap Yönetimi Uzmanlığı Dijital Marka ve Hesap Yönetimi Uzmanlığı

Teknolojik gelişmelerle güçlenen bu cesur ve yeni dünyada ayakta kalmanın temel şartlarından biri dijital markalar ve hesaplarının doğru ve etkin kullanımından geçiyor.

İş ‘Te Yetenekli Mülakat Teknikleri İş ‘Te Yetenekli Mülakat Teknikleri

Seçme yerleştirme sürecinin önemini vurgulayan, uygulamadaki mülakat teknikleri ve beden dili nelere dikkat edilir, yetkinliği belirleyen püf noktalar nelerdir, doğru mülakatın nasıl yapılması gerektiği, işten çıkış mülakatının öneminden iş barışı sağlamaya yönelik kapsamlı bir eğitim planlanmıştır.

Uygulamalı İç Denetçilik Sertifika Programı Uygulamalı İç Denetçilik Sertifika Programı

Uygulamalı İç Denetçilik Sertifika Programı, Türkiye’de özel sektör şirketlerinin yetkin ve tecrübeli iç denetçi ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak, uluslararası standartlarda ve risk odaklı iç denetim faaliyeti yürütebilecek iç denetçiler yetiştirmeye yönelik tasarlanmış, tamamen uygulamaya yönelik bir iç denetçi yetiştirme programıdır.

Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi

Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye yönelik olarak tüm iletişim kanallarının etkin ve çalışır durumda olmasına yönelik faaliyetlerin bütünüdür. Bu yönüyle Kurumlar için verimlilik ve markalaşmanın en önemli unsurudur. Markalaşma ise kuruma kalite, güven ve başarı sağlamaktadır. Programın amacı birbirinin ayrılmaz parçaları konumunda olan kurumsal iletişim ve marka kavramlarını tüm boyutları ile incelemektir.

Micro MBA Micro MBA

Programın hedefi, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek yöneticilerin işletme alanındaki alt yapılarını güçlendirmek, onlara bu alanlardaki gelişmeleri izleyebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmak ve bu alanlarda liderlik yapabilme yeteneğini aşılamaktır.

Hizmet Sektöründe Turquality Hizmet Sektöründe Turquality

Hizmet sektörü temsilcileri bu eğitimle T.C Ekonomi Bakanlığı’dan hangi yurtdışı masraf kalemlerinde hibe destek alabileceklerini, başvuru koşullarını, evrak yönetimi, teşvik paketinde yer alan terim ve kavramların açıklamalarını, teşviklerin miktarlarını ve T.C Ekonomi Bakanlığı’nın hizmet sektörüne yönelik hazırladığı Turquality projesine dair bilgilendirilecek.

Arama Motoru Pazarlaması-SEM Arama Motoru Pazarlaması-SEM

Internete giriş kapısı olarak adlandırılan arama motorları, tüketicinin bilgiye her ihtiyaç duyduğu noktada başvurduğu tek kaynaktır. Arama motorları içerisinde barındırdığı bilgi zenginliği sebebiyle profesyonel pazarlamacıların ürünlerini, hizmetlerini ve içeriklerini tüketiciye hızlıca ulaştırabilme noktasında önem verdikleri alanlardandır.

Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi

ISO 9000 ve EFQM Modeli bakış açısıyla süreç yaklaşımı, fonksiyonel yönetim - süreçlerle yönetim farklılıkları ve kazanımlar, sistem yaklaşımı, süreç yönetimi ve süreçlerle yönetim, süreçlerin belirlenmesi (sınıflandırma ve hiyerarşi kavramları), süreçlerin tanımlanması (süreç amacı, akış diyagramları, sahiplendirme, süreçler arası etkileşim, performans göstergeleri ve ölçüm sistemi), kurum stratejileri ve süreç hedefleri ile ilişkilendirme (sonuç göstergeleri, öncü göstergeler, balanced scorecard yaklaşımı), iyileştirme önceliklerinin belirlenmesi (Kritik başarı faktörleri ve kritik süreçler), süreç iyileştirme yaklaşımı.

Engelli Aday Seçme ve Yerleştirme Engelli Aday Seçme ve Yerleştirme

Dünya’da ilk kez Engelsizkariyer.com Akademi’nin hazırladığı interaktif ve uygulamalı “Engelli Aday Seçme ve Yerleştirme Eğitimi ” insan kaynakları profesyonellerinin firmalarına katmadeğer katacak engelli adaya ulaşmanın anahtarlarını sunuyor.

İleri Düzey İnsan Kaynakları Yöneticiliği İleri Düzey İnsan Kaynakları Yöneticiliği

Bu program İnsan Kaynakları alanında en az üç yıl deneyimi olan, hali hazırda İK departmanlarını yöneten ya da yönetici adayı olan katılımcılara yarar sağlamaktadır.Programın amacı, İK departmanının iş birimleri ve üst yönetimin stratejik iş ortağı olmasını sağlayacak yöneticiler yetiştirmektir.

R Tabanlı Yazılım ile Veri Görselleştirme ve Risk Yönetimi R Tabanlı Yazılım ile Veri Görselleştirme ve Risk Yönetimi

Veri kütlelerinin hızlı artışı ve veriye dayalı karar destek sistemlerinin uygulaması ile iş dünyası hızla değişiyor. Şirketler maliyetlerini azaltmak, gelirlerini artırmak, yeni müşterilere ulaşmak, müşteri memnuniyetini artırmak, yeni iş alanları yaratmak için veri analizine dayalı teknikleri yoğun bir şekilde kullanmaya başladılar. Bu tekniklerin en etkin ve uygulanması kolay olanı matematik ve istatistik bilgi ve beceri gerektirmeyen “Veri Görselleştirme” teknikleri olarak öne çıkıyor.

Aile Şirketleri için Kurumsal Yol Haritası Aile Şirketleri için Kurumsal Yol Haritası

Aile işletmelerinde birinci kuşaktan ikinci kuşağa yönetim devir oranı % 20, İkinci kuşaktan gelecek kuşaklara varlığını sürdürebilme oranı % 5 olduğu dikkate alınırsa , işletme dışı rekabet ve tahditlerin yanı sıra önlem alınmadığında ailenin kendi aralarındaki iç çekişmeleri yeni sorunları beraberinde getirmekte ve işletmenin geleceğini olumsuz etkilemektedir. Aile işletmesinin bireysel yönetimden kurumsal yapıya geçişi önem taşımaktadır. Her işletmenin kendine özel olduğu unutulmadan, kurumsl yapıya geçişin planlanması, işletmeyi başarılı kılan aile ruhu, kültür, gelenek ve güçlü yönlerin korunarak, işletmeyi tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması önem taşımaktadır. Programın amacı, aile işletmelerini geçmişten geleceğe taşımaya yönelik yapı taşları ve yol haritasının katılımcılarla paylaşmak ve yol göstermektir.

İkna ve İletişim Psikolojisi İkna ve İletişim Psikolojisi

Örgütlerde iletişim kavramının tanımı, işletmeler açısından önemi, bireysel iletişim becerileri, bir örgütsel araç olarak iletişim sistemi, örgütsel davranış olarak iletişim sistemi, sözsüz iletişim ve izlenim oluşturma, ikna psikolojisi ve ikna edici iletişim, sosyal etki, otorite ve uyum, ikna yöntemleri, sosyal medya, etkili konuşma ve ikna, ikna edici sunum becerileri hakkında teorik ve pratik bilgi verilerek alanla ilgili derinlemesine sorgulama yapılacaktır.

Spor Finansmanı Spor Finansmanı

Programda, temel finans kavramları yardımı ile spor endüstrisi ve ilgili alanları incelenecektir.

Değerlendirme ve Gelişim Merkezleri için Uzman Değerlendirici Değerlendirme ve Gelişim Merkezleri için Uzman Değerlendirici

Değerlendirme ve gelişim süreçlerinde kullanılan araçları, deneyime dayalı öğrenme yöntemleri ile tecrübe edeceğiniz; program sonrası sadece “ne” sorularına değil “nasıl” ve “neden” sorularına da detaylı olarak cevap verebilen uzmanlar haline geleceğiniz programımıza bekleriz..

HR Marketing HR Marketing

Bu eğitimin amacı, insan kaynakları profesyonellerine ister deneyimli, ister bu alana yeni adım atmış bireyler olsun HR Marketing konusunda gereken farkındalığın kazandırılarak, aldıkları bilgi ve pratik yöntemler ile önerileri iş yaşamlarına transfer etmelerinin sağlanmasıdır.

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Liderlik Tedarik Zinciri Yönetimi ve Liderlik

Institute for Supply Management’ın (Tedarik Yönetimi Enstitüsü) onaylı eğitmeni tarafından verilecek CPSM modüler eğitimleri BAU'da

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility

Learn the latest corporate social responsibility trends and approaches from experts who have designed and managed successful global Corporate Social Responsibility (CSR) programs for companies including Walmart, Unilever, Procter & Gamble, and Marathon. Through this course, you will gain the practical skills needed to develop impactful CSR programs throughout your career.

Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi

Dünya genelindeki yoğun ticari rekabet sonucu ön plana çıkan, modern yönetim, stratejik pazarlama, marka stratejileri, markaya aidiyet gibi kavramların ayrılmaz bir bütün olarak değerlendirildiği akademik yaklaşımlı bilgi aktarımlarını ve aktarılan bilgilerin yaşanmış uluslararası şirket vaka analizleri ile pekiştirildiği eğitimimize sizi de bekleriz.

Etkin Performans Sistemi Oluşturma Etkin Performans Sistemi Oluşturma

Kurumlara, altyapısı sağlam, tüm diğer insan kaynakları sistemleri ile entegre edebilecekleri, etkin ve verimli bir performans yönetim sistemi kurma, kurdukları sistemi yönetme ve sistemin en kritik ayağı olan ‘’kurulan sistemin iç iletişimini’’ doğru yapabilme konusunda bir yandan Türkiye’deki ve uluslararası düzeydeki firmalara ilişkin gerçek yaşam performans yönetim sistemi projelerinin ve modellerinin tanıtılması, diğer yandan sürece ilişkin gerekli olan bilgi,beceri, yetkinliklerin katılımcılara kazandırılması hedeflenmektedir.

Nöromarketing Nöromarketing

Nöro bilim esaslarına dayanılarak geliştiren PRISM Brain Mapping uygulaması sayesinde tüm katılımcıların davranış eğilim profilleri çıkarılacak ve şahsi olarak verilecek kısa anlatım ve rapor sayesinde katılımcıların hangi konularda kendilerini geliştirecekleri anlatılacaktır.

Çatışma Yönetimi Çatışma Yönetimi

Kurumlarda anlaşmazlık yaratan durumları ve kaynaklandığı nedenleri katılımcılara tanıtarak, bu tür çatışmaları en az indirgemek; engelleri aşmak için sağlıklı çözüme ulaşmayı sağlayan yöntem ve becerileri kişilere kazadırmak amaçlanmaktadır.

Mobing Bilgilendirme ve Formasyon Kazandırma Eğitimi Mobing Bilgilendirme ve Formasyon Kazandırma Eğitimi

Eğitimde katılımcıların mobing olgusunu ayırt edebilmeleri, önlem alma ve çözüm üretmeleri, mobingin psikolojik etkileri ve hukuksal açıdan yaratacağı sonuçları hakkında farkındalık kazanmaları amaçlanıyor.

Perakendecilik Okulu Perakendecilik Okulu

Son yıllarda ülkemizde alış veriş alışkanlıklarının değişmesi sonucunda perakende noktaları çok hızlı bir şekilde açılmaktadır. Bu durum, sektörde yoğun bir istihdamı gerektirmektedir. Ülkemizde perakende sektörüne insan kaynağı yetiştiren kurumların yetersizliği nedeniyle bu alanda çalışan bireylerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve uygulama kurallarını öğrenmelerini sağlamaktır.

Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama

Teknoloji ve iletişim araçlarının baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde, pazarlama ilke ve stratejilerinin aynı kalması beklenemez. Nitekim son dönemlerde Batı ülkelerinde pazarlamanın dijital boyutu önem kazanmış; bu sayede şirketler teknolojinin sınırsız imkanlarını da kullanmak suretiyle hedef kitle ve müşterilerine daha kolay ulaşır olmuşlardır.

Personel Özlük İşleri ve SGK Bordro Uzmanlık Eğitimi Personel Özlük İşleri ve SGK Bordro Uzmanlık Eğitimi

Şirketlerin İnsan Kaynakları departmanlarında bordrolama ve personel özlük işleriyle uğraşan profesyonellerden ya da bu alanda kariyer hedefleyen adaylardan, personel özlük işlemleri ve bordrolama işlemlerine dair tüm süreçlerin kavranmış olması beklenmektedir.Bu eğitim;teorik ve uygulamalı olarak bilgiyi iş hayatında nasıl kullanabilirim mantığıyla işlenerek, örnek vaka analizleri ile desteklenmekte ve katılımcıların daha kolay kavramalarını sağlamaktadır.

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.