İşletme Yönetim

Operasyonel Mükemmellik Sertifika Programı Operasyonel Mükemmellik Sertifika Programı

Müşteriler için yaratılacak değer doğrultusunda tüm işletme kaynaklarının en etkin şekilde kullanılmasını amaçlanmakta olup, ayrıca sürekli iyileştirme kültürünü kuruluş içinde bir iş yapma alışkanlığına dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

VUCA Dünyasında Adaptif Liderlik VUCA Dünyasında Adaptif Liderlik

Küresel kaos arttıkça, günü kurtaran stratejilerle geleceğimizi tüketiyoruz.İklim hızla değişiyor, doğa dönüşüyor, doğanın yeni denge arayışı artıyor ve bundan bütün canlılar etkileniyor… Doğanın çocukları… Biz…İnsanlar… Hayvanlar … Bitkiler... Daha önce görülmemiş bu büyük değişim bize gösteriyor ki kendimizle, birbirimizle ve gezegenimizle olan ilişkilerimizde doğru ilişkiyi kurmak için kat etmemiz gereken çok yol var. Bu yol Liderlerin yolu olmalı; doğru yönü gösteren, yolda yönderlik eden, birleştiren. Hem kendi içindekilere, hem dışarıda olanlara…

Dijital Marka ve Hesap Yönetimi Uzmanlığı Dijital Marka ve Hesap Yönetimi Uzmanlığı

Teknolojik gelişmelerle güçlenen bu cesur ve yeni dünyada ayakta kalmanın temel şartlarından biri dijital markalar ve hesaplarının doğru ve etkin kullanımından geçiyor.

İş ‘Te Yetenekli Mülakat Teknikleri İş ‘Te Yetenekli Mülakat Teknikleri

Seçme yerleştirme sürecinin önemini vurgulayan, uygulamadaki mülakat teknikleri ve beden dili nelere dikkat edilir, yetkinliği belirleyen püf noktalar nelerdir, doğru mülakatın nasıl yapılması gerektiği, işten çıkış mülakatının öneminden iş barışı sağlamaya yönelik kapsamlı bir eğitim planlanmıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İşletmelere Etkisi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İşletmelere Etkisi

Eğitimde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile 5651 sayılı Internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanun ele alınacak, 5809 Elektronik Haberleşme Kanunu ile bağlantısı da yorumlanacaktır.

Management 3.0 Management 3.0

Çevik Liderlik Eğitimi, 6 temel bakış açısıyla organizasyon bünyesinde takımların nasıl kurulması ve büyütülmesi gerektiğini derinlemesine inceler. Bilim dünyasından ispatlar getirir ve hem teorik hem de pratikte çok faydalı bilgiler sunar.

Uygulamalı İç Denetçilik Sertifika Programı Uygulamalı İç Denetçilik Sertifika Programı

Uygulamalı İç Denetçilik Sertifika Programı, Türkiye’de özel sektör şirketlerinin yetkin ve tecrübeli iç denetçi ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak, uluslararası standartlarda ve risk odaklı iç denetim faaliyeti yürütebilecek iç denetçiler yetiştirmeye yönelik tasarlanmış, tamamen uygulamaya yönelik bir iç denetçi yetiştirme programıdır.

Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi

Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye yönelik olarak tüm iletişim kanallarının etkin ve çalışır durumda olmasına yönelik faaliyetlerin bütünüdür. Bu yönüyle Kurumlar için verimlilik ve markalaşmanın en önemli unsurudur. Markalaşma ise kuruma kalite, güven ve başarı sağlamaktadır. Programın amacı birbirinin ayrılmaz parçaları konumunda olan kurumsal iletişim ve marka kavramlarını tüm boyutları ile incelemektir.

Micro MBA Micro MBA

Programın hedefi, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek yöneticilerin işletme alanındaki alt yapılarını güçlendirmek, onlara bu alanlardaki gelişmeleri izleyebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmak ve bu alanlarda liderlik yapabilme yeteneğini aşılamaktır.

Ar-Ge İnovasyon Ar-Ge İnovasyon

Her çalışanın kendi işinde uygulama yapmasını ve kendi işi ile ilgili yenilikçi fikir geliştirmesini sağlayan, direkt olarak uygulamaya yönelik çalışmalarla desteklenecek bir eğitim programıdır.

Hizmet Sektöründe Turquality Hizmet Sektöründe Turquality

Hizmet sektörü temsilcileri bu eğitimle T.C Ekonomi Bakanlığı’dan hangi yurtdışı masraf kalemlerinde hibe destek alabileceklerini, başvuru koşullarını, evrak yönetimi, teşvik paketinde yer alan terim ve kavramların açıklamalarını, teşviklerin miktarlarını ve T.C Ekonomi Bakanlığı’nın hizmet sektörüne yönelik hazırladığı Turquality projesine dair bilgilendirilecek.

Arama Motoru Pazarlaması-SEM Arama Motoru Pazarlaması-SEM

Internete giriş kapısı olarak adlandırılan arama motorları, tüketicinin bilgiye her ihtiyaç duyduğu noktada başvurduğu tek kaynaktır. Arama motorları içerisinde barındırdığı bilgi zenginliği sebebiyle profesyonel pazarlamacıların ürünlerini, hizmetlerini ve içeriklerini tüketiciye hızlıca ulaştırabilme noktasında önem verdikleri alanlardandır.

Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi

ISO 9000 ve EFQM Modeli bakış açısıyla süreç yaklaşımı, fonksiyonel yönetim - süreçlerle yönetim farklılıkları ve kazanımlar, sistem yaklaşımı, süreç yönetimi ve süreçlerle yönetim, süreçlerin belirlenmesi (sınıflandırma ve hiyerarşi kavramları), süreçlerin tanımlanması (süreç amacı, akış diyagramları, sahiplendirme, süreçler arası etkileşim, performans göstergeleri ve ölçüm sistemi), kurum stratejileri ve süreç hedefleri ile ilişkilendirme (sonuç göstergeleri, öncü göstergeler, balanced scorecard yaklaşımı), iyileştirme önceliklerinin belirlenmesi (Kritik başarı faktörleri ve kritik süreçler), süreç iyileştirme yaklaşımı.

Engelli Aday Seçme ve Yerleştirme Engelli Aday Seçme ve Yerleştirme

Dünya’da ilk kez Engelsizkariyer.com Akademi’nin hazırladığı interaktif ve uygulamalı “Engelli Aday Seçme ve Yerleştirme Eğitimi ” insan kaynakları profesyonellerinin firmalarına katmadeğer katacak engelli adaya ulaşmanın anahtarlarını sunuyor.

İleri Düzey İnsan Kaynakları Yöneticiliği İleri Düzey İnsan Kaynakları Yöneticiliği

Bu program İnsan Kaynakları alanında en az üç yıl deneyimi olan, hali hazırda İK departmanlarını yöneten ya da yönetici adayı olan katılımcılara yarar sağlamaktadır.Programın amacı, İK departmanının iş birimleri ve üst yönetimin stratejik iş ortağı olmasını sağlayacak yöneticiler yetiştirmektir.

R Tabanlı Yazılım ile Veri Görselleştirme ve Risk Yönetimi R Tabanlı Yazılım ile Veri Görselleştirme ve Risk Yönetimi

Veri kütlelerinin hızlı artışı ve veriye dayalı karar destek sistemlerinin uygulaması ile iş dünyası hızla değişiyor. Şirketler maliyetlerini azaltmak, gelirlerini artırmak, yeni müşterilere ulaşmak, müşteri memnuniyetini artırmak, yeni iş alanları yaratmak için veri analizine dayalı teknikleri yoğun bir şekilde kullanmaya başladılar. Bu tekniklerin en etkin ve uygulanması kolay olanı matematik ve istatistik bilgi ve beceri gerektirmeyen “Veri Görselleştirme” teknikleri olarak öne çıkıyor.

Aile Şirketleri için Kurumsal Yol Haritası Aile Şirketleri için Kurumsal Yol Haritası

Aile işletmelerinde birinci kuşaktan ikinci kuşağa yönetim devir oranı % 20, İkinci kuşaktan gelecek kuşaklara varlığını sürdürebilme oranı % 5 olduğu dikkate alınırsa , işletme dışı rekabet ve tahditlerin yanı sıra önlem alınmadığında ailenin kendi aralarındaki iç çekişmeleri yeni sorunları beraberinde getirmekte ve işletmenin geleceğini olumsuz etkilemektedir. Aile işletmesinin bireysel yönetimden kurumsal yapıya geçişi önem taşımaktadır. Her işletmenin kendine özel olduğu unutulmadan, kurumsl yapıya geçişin planlanması, işletmeyi başarılı kılan aile ruhu, kültür, gelenek ve güçlü yönlerin korunarak, işletmeyi tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması önem taşımaktadır. Programın amacı, aile işletmelerini geçmişten geleceğe taşımaya yönelik yapı taşları ve yol haritasının katılımcılarla paylaşmak ve yol göstermektir.

İkna ve İletişim Psikolojisi İkna ve İletişim Psikolojisi

Örgütlerde iletişim kavramının tanımı, işletmeler açısından önemi, bireysel iletişim becerileri, bir örgütsel araç olarak iletişim sistemi, örgütsel davranış olarak iletişim sistemi, sözsüz iletişim ve izlenim oluşturma, ikna psikolojisi ve ikna edici iletişim, sosyal etki, otorite ve uyum, ikna yöntemleri, sosyal medya, etkili konuşma ve ikna, ikna edici sunum becerileri hakkında teorik ve pratik bilgi verilerek alanla ilgili derinlemesine sorgulama yapılacaktır.

Spor Finansmanı Spor Finansmanı

Programda, temel finans kavramları yardımı ile spor endüstrisi ve ilgili alanları incelenecektir.

Değerlendirme ve Gelişim Merkezleri için Uzman Değerlendirici Değerlendirme ve Gelişim Merkezleri için Uzman Değerlendirici

Değerlendirme ve gelişim süreçlerinde kullanılan araçları, deneyime dayalı öğrenme yöntemleri ile tecrübe edeceğiniz; program sonrası sadece “ne” sorularına değil “nasıl” ve “neden” sorularına da detaylı olarak cevap verebilen uzmanlar haline geleceğiniz programımıza bekleriz..

HR Marketing HR Marketing

Bu eğitimin amacı, insan kaynakları profesyonellerine ister deneyimli, ister bu alana yeni adım atmış bireyler olsun HR Marketing konusunda gereken farkındalığın kazandırılarak, aldıkları bilgi ve pratik yöntemler ile önerileri iş yaşamlarına transfer etmelerinin sağlanmasıdır.

İnsan Kaynakları Uzmanı Eğitim ve Gelişim Projesi İnsan Kaynakları Uzmanı Eğitim ve Gelişim Projesi

İK Uzmanı Eğitim ve Gelişim Projesi, insan kaynakları alanında kalıcı ve tekrarlı bilgi aktarımıyla katılımcılara vaka çalışmaları ile uygulamayı öğreten 1 yıl süreli bir projedir.

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Liderlik Tedarik Zinciri Yönetimi ve Liderlik

Institute for Supply Management’ın (Tedarik Yönetimi Enstitüsü) onaylı eğitmeni tarafından verilecek CPSM modüler eğitimleri BAU'da

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Uzmanlığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Uzmanlığı

Bu eğitim kapsamında, her sektörden profesyonele, sivil toplum ile diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesi, uygun partner arayışı, iş ve kaynak geliştirme ile proje hazırlama, yönetme ve raporlama konularında uygulamalı bilgi aktarılacaktır. Eğitim sonunda tüm grup üyelerinin, kendi tasarladıkları ve uygulanmaya hazır projeleri ile süreci tamamlamaları beklenmektedir.

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility

Learn the latest corporate social responsibility trends and approaches from experts who have designed and managed successful global Corporate Social Responsibility (CSR) programs for companies including Walmart, Unilever, Procter & Gamble, and Marathon. Through this course, you will gain the practical skills needed to develop impactful CSR programs throughout your career.

Dönüşen Kurumlar Dönüşen Kurumlar

Program iş dünyasında fark yaratacak, çalışanların kişisel potansiyellerini fark etmelerine ve kullanabilmelerine aracılık edecek, iş ortamlarını farklı perspektiflerle analiz ederek dönüştürecek kurum liderleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Değişim Yönetimi Değişim Yönetimi

Değişimin hızı son yıllarda gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri nedeniyle çalışanları zorlamaktadır. Bu nedenlerle her çağdaş yöneticinin değişimi yönetme becerisine mutlaka sahip olması gerekmektedir.

Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi

Dünya genelindeki yoğun ticari rekabet sonucu ön plana çıkan, modern yönetim, stratejik pazarlama, marka stratejileri, markaya aidiyet gibi kavramların ayrılmaz bir bütün olarak değerlendirildiği akademik yaklaşımlı bilgi aktarımlarını ve aktarılan bilgilerin yaşanmış uluslararası şirket vaka analizleri ile pekiştirildiği eğitimimize sizi de bekleriz.

Pazarlama Odaklı Stratejik Analizler Pazarlama Odaklı Stratejik Analizler

Analitik yaklaşımla kurgulanacak doğru stratejiler ile rekabetin arttırılmasına, firma standardizasyonunun sağlanmasına, önemli/kilit müşterilerin belirlenmesine, etkin olarak yönetilmesine ve uzun soluklu iş birlikteliklerinin kurgulanmasına yönelik akademik yaklaşımlı bilgi aktarımları ile simülasyon uygulamalarını içeren eğitimimize sizi de bekleriz.

İnsan Kaynakları Başlangıçtan Uzmanlığa İnsan Kaynakları Başlangıçtan Uzmanlığa

Değişen yönetim teknikleri,üretim süreçleri ve hızla yoğunlaşan rekabet bir yandan işletmelerde yönetim anlayışını farklılaştırırken öte yandan insan kaynağı yönetimini işletme yönetiminin stratejik unsuru haline getiriyor.

Etkin Performans Sistemi Oluşturma Etkin Performans Sistemi Oluşturma

Kurumlara, altyapısı sağlam, tüm diğer insan kaynakları sistemleri ile entegre edebilecekleri, etkin ve verimli bir performans yönetim sistemi kurma, kurdukları sistemi yönetme ve sistemin en kritik ayağı olan ‘’kurulan sistemin iç iletişimini’’ doğru yapabilme konusunda bir yandan Türkiye’deki ve uluslararası düzeydeki firmalara ilişkin gerçek yaşam performans yönetim sistemi projelerinin ve modellerinin tanıtılması, diğer yandan sürece ilişkin gerekli olan bilgi,beceri, yetkinliklerin katılımcılara kazandırılması hedeflenmektedir.

Nöromarketing Nöromarketing

Nöro bilim esaslarına dayanılarak geliştiren PRISM Brain Mapping uygulaması sayesinde tüm katılımcıların davranış eğilim profilleri çıkarılacak ve şahsi olarak verilecek kısa anlatım ve rapor sayesinde katılımcıların hangi konularda kendilerini geliştirecekleri anlatılacaktır.

Sürdürülebilir Gelişim ve Mükemmellik Sürdürülebilir Gelişim ve Mükemmellik

Katılımcılara; iş ve gerçek yaşamdaki sorunları 'Mükemmel' kuruluşların sahip oldukları çeviklikle yönetim, sürdürülebilir bir gelecek yaratma ve mükemmel sonuçları sürdürme ortak temel değerleri çerçevesinde ve bu değerleri hayata geçirmek için neler yaptığını ve elde ettiği sonuçların nasıl olduğuna ilişkin başarılı uygulamaları aktararak öğrenmeyi eyleme dönüştürme fırsatı sunulmaktadır.

Çatışma Yönetimi Çatışma Yönetimi

Kurumlarda anlaşmazlık yaratan durumları ve kaynaklandığı nedenleri katılımcılara tanıtarak, bu tür çatışmaları en az indirgemek; engelleri aşmak için sağlıklı çözüme ulaşmayı sağlayan yöntem ve becerileri kişilere kazadırmak amaçlanmaktadır.

Proje Yönetimi Proje Yönetimi

Başlı başına bir uzmanlık alanı olan bu eğitimde, katılımcıların uluslararası platformda kabul görmüş metodlarla proje üretimi sırasında dikkat edilmesi gereken noktalara hakimlik sağlaması amaçlanmaktadır.

Drucker Yönetim Yolu Drucker Yönetim Yolu

'Yönetimi bulan adam', 'iş ve yönetim dünyasının en etkili zihni ve en genç aklı' olarak tanımlanan Peter F. Drucker'ın 95 yıllık birikimiyle ortaya koyduğu yetkinliğini tanımlamak için 'İnsan Kaynakları'nı en çok etkileyen değerler'..

Mobing Bilgilendirme ve Formasyon Kazandırma Eğitimi Mobing Bilgilendirme ve Formasyon Kazandırma Eğitimi

Eğitimde katılımcıların mobing olgusunu ayırt edebilmeleri, önlem alma ve çözüm üretmeleri, mobingin psikolojik etkileri ve hukuksal açıdan yaratacağı sonuçları hakkında farkındalık kazanmaları amaçlanıyor.

Ambalaj ve Paketleme Ambalaj ve Paketleme

Kurum ve ürün birlikteliğinde, 'Ambalaj ve Paketleme' kavramının; üretimden satışa, markasından sertifikasyona, görsellikten sosyal medyaya uzanan çok geniş yelpazede, güncel teknoloji ile yeniden tanımlanmasıdır.

İnternet Girişimciliği İnternet Girişimciliği

35 milyon internet kullanıcısıyla, genç ve teknolojiye hızlı ayak uydurabilen bir nüfus yapısı sergileyen Türkiye’de internet projeleri ve bu projeleri hayata geçirecek girişimci eksikliği, internet kullanımında tüketici bir ülke konumunda kalınmasına yol açıyor.

Perakendecilik Okulu Perakendecilik Okulu

Son yıllarda ülkemizde alış veriş alışkanlıklarının değişmesi sonucunda perakende noktaları çok hızlı bir şekilde açılmaktadır. Bu durum, sektörde yoğun bir istihdamı gerektirmektedir. Ülkemizde perakende sektörüne insan kaynağı yetiştiren kurumların yetersizliği nedeniyle bu alanda çalışan bireylerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve uygulama kurallarını öğrenmelerini sağlamaktır.

Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama

Teknoloji ve iletişim araçlarının baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde, pazarlama ilke ve stratejilerinin aynı kalması beklenemez. Nitekim son dönemlerde Batı ülkelerinde pazarlamanın dijital boyutu önem kazanmış; bu sayede şirketler teknolojinin sınırsız imkanlarını da kullanmak suretiyle hedef kitle ve müşterilerine daha kolay ulaşır olmuşlardır.

Satış Kanalları Yönetimi Satış Kanalları Yönetimi

Kitlelere ulaşmanın ve bulunabilirliğin zaman geçtikçe daha da önem kazandığı bir dünyada etkin ve güçlü bir dağıtım kanalına sahip olmak büyük bir avantajdır. Ancak günümüzde internet kullanımının yaygınlaşması ve hızla gelişen teknoloji üretici ve tüketici arasındaki mesafeyi giderek daraltıyor. Bu daralma dağıtım kanalının da mevcudiyet nedenini ve başarı kriterlerini de tekrar tekrar gözden geçirmeye zorunlu kılıyor.

Personel Özlük İşleri ve Bordrolama Personel Özlük İşleri ve Bordrolama

Şirketlerin İnsan Kaynakları departmanlarında bordrolama ve personel özlük işleriyle uğraşan profesyonellerden ya da bu alanda kariyer hedefleyen adaylardan, personel özlük işlemleri ve bordrolama işlemlerine dair tüm süreçlerin kavranmış olması beklenmektedir.Bu eğitim;teorik ve uygulamalı olarak bilgiyi iş hayatında nasıl kullanabilirim mantığıyla işlenerek, örnek vaka analizleri ile desteklenmekte ve katılımcıların daha kolay kavramalarını sağlamaktadır.

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.