Sağlık

Amatör Bahçecilik Amatör Bahçecilik

Amatör bahçecilik programı katılımcılara bir ev bahçesi ölçeğinde gerek yapısal gerekse bitkisel olarak bahçe tasarımı ile ilgili pratik bilgiler vermeyi hedefleyen, bu amaçla bahçe sanatından, tasarım ilkelerine, bitki tanımadan toprak yapısına, dikim ve bakıma kadar tüm boyutlarını aktarmayı ve onları amatör bahçeciler haline getirmeyi amaçlamaktadır.

Balkon Bostancılığı Balkon Bostancılığı

Balkonlar ya da teraslar kent konutlarının büyük bölümünün açık alanlarını meydana getirmektedir. Bu alanlar dinlenme ve temiz hava alma açısından büyük önem taşır. Bununla birlikte, özellikle GDO’lu tarım ürünleri ve kimyasal ilaçlar insanları organik ve temiz gıdalara yöneltmiştir. Bu nedenle, pek çok kişi kendi ürününün kendisi yetiştirebilmenin yollarını aramaktadır. Balkonlar ve teraslar bu açıdan büyük bir fırsat sunmaktadır. Balkon Bostancılığı, balkonlar ve teraslarda organik tarım ürünü yetiştirmenin yol ve yöntemlerini teorik ve uygulamalı olarak ele alan hızlı bir eğitim programıdır.

Spor Psikolojisi Spor Psikolojisi

Programda; Spor Psikolojisi ile ilgili temel kavramların öğrenilmesi, psikolojinin alt dalları arasındaki ilişki kullanılarak bu alanda yapılan ve yapılabilecek uygulama örneklerinin tanıtılması ve psikoloğun sportif performans gelişiminde ve çalışma alanındaki görevleri ile ilgili bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Diyalektik Davranışçı Terapi Beceri Eğitimi Diyalektik Davranışçı Terapi Beceri Eğitimi

Bu eğitim ile, DDT'nin modüllerine dair derlenmiş olan becerileri öğrenir ve deneyimlerken isteğiniz oranında kendinize dair içgörünüz artar. Asıl hedeflenen bireysel gelişme ve dönüşüm daha uzun soluklu eğitim ve becerileri kendi hayatınızda kullanmanızla çıkılan bir yolculuktur. Psikoloji alanında uzmanlaşmakta iseniz veya bunu planlıyorsanız, başkalarına aktarımda bulunabileceğiniz temel bireysel ve ilişkisel becerileri geliştirme fırsatını bulacaksınız.

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.