Sinema Tarihi

Amaç

Sinema Tarihi isimli derste yaklaşık yüz yirmi yıllık bir süreçte dünyanın en etkin kitle iletişim araçlarından ve sanat dallarından biri olan sinemanın bir teknik icattan güçlü bir endüstriye geçiş sürecine göz atacağız. Sinema tarihindeki önemli dönem ve akımları tanımlarken, söz konusu süreçte sinema alanında ortaya çıkan temel tema ve tartışmaları değerlendirmek, önemli filmler, akımlar ve yönetmenleri enine boyuna tartışmak dersin amaçları içerisinde yer alacaktır. Sinema Tarihi dersinde temel bazı teorik makaleler ve örnek olay incelemeleri üzerinden sinemanın tarihi içerisindeki değişimi ve modern çağa etkileri öğrencilere geniş bir sinema arşivi üzerinden açıklanacaktır. Öğrenci bu dersin sonunda; günümüz filmlerini analiz ederken sinema tarihi hakkında bilgilerini kullanabilecek gerekli bilgiye sahip olabilecektir.

Kimin İçin?

Ders sinemayı, okumayı ve tartışmayı seven herkesin sevebileceği bir ders olacaktır.

Programda Ne Var?
 • 1907-1918 Sinemanın uluslararası alanda popülerleşmesi
 • D.W. Griffith ve anlatı formunun gelişimi
 • 1917-1931:Sovyet sessiz filmleri ve montaj teorisi
 • Weimar Dönemi Alman Sineması ve 1930’larda Avrupa
 • Fransız Şiirsel Gerçekçiliği ve II. Dünya Savaşı öncesi Avrupa Sineması
 • Amerikan Stüdyo sistemi ve Hollywood türleri analysing
 • Hollywood filmlerinin Avrupa’yı işgal etmesi İtalyan yeni gerçekçiliği
 • Fransız Yeni Dalga akımı ve anlatısı, Auteur Sinema
 • İngiliz Özgür Sineması
 • Avrupa Rönesansı Yeni Alman Sineması
 • Yeni Hollywood 1965…
 • Öteki Sinema: Aksanlı ve Aksansız
Belge

Yüzde 70 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan projeden en az yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan katılımcılara, katılım belgesi verilecektir.


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

5 hafta / 20 saat

Program Ücreti

550 TL - 4 Taksit

Eğitim Gün ve Saati

 • Cumartesi ( 12:00 - 16:00 )

Başlangıç Tarihi

12 Kasım 2016

Bitiş Tarihi

10 Aralık 2016

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.