4Boyutlu Profesyonel Koçluk Eğitimi

Amaç

4 Boyutlu Profesyonel Koçluk Programı’nda, koçluk metodolojisini öğrenen ve rahatlıkla uygulayan, koçluk sürecine etki eden toplumsal ve bireysel dinamikleri çözümlemeye çalışan, sorgulayan, farklı bakış açıları geliştirerek durumlara ve olaylara yaklaşabilen ve öğrendikleri tüm bilgileri kişisel ve mesleki yaşamlarına transfer edebilen, Koç (Seviye 6) Ulusal Meslek  Standartları ve Yeterlilikleri çerçevesiyle desteklenen profesyonel koçlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

“Dört Boyutlu Profesyonel Koçluk Programı” temel koçluk prensiplerini içermekle birlikte yaşam dinamikleri arasında var olan ve olması istenen ilişkileri, bunların analiziyle de istenen hedefi saptar ve ona doğru giden en kısa yolun seçilmesinde bireye yardımcı olur (Tek boyut).

Sonra bu yolu kesebilecek olası engelleri ve bunlardan kurtulabilmek için gerekebilecek geçici sapmaları ve rota değişikliklerini hesaba katar (İkinci boyut).

Üçüncü boyut, o zamana kadar yapılan tek düzlemdeki analizleri farklı düzlemlere taşır, bu düzeylerde yürüyen başka etkenlerin etkilerini de hareketleri içinde analiz eder, bireye farkındalık kazandırır.

Dördüncü boyut ise, ilk üç boyuttaki insan ilişkilerinin, bireysel hedef ve isteklerinin zaman içindeki değişimini de bu hesaba ekleyen daha ileri analiz ve yeniden sentezleme yöntemlerini içerir, bireyin kendi öz yönetimini, öz farkındalığını, maksimum seviyeye çıkarmaya yardımcı olur.

4 Boyutlu Koçluk Neler Sunuyor?

 • Bilimsel altyapı, diyalektik model ve rasyonel koçluk felsefesi
 • Yapılandırılmış koçluk görüşme teknikleri bilgi ve becerisi
 • Profesyonel koçluğun mesleki sorumluluk sınırları içinde kalma öğretisi
 • Kişisel kapasiteyi tanıma, gelişim alanlarını ve yapabilirliğini keşfetme deneyimi
 • Analitik ve duygusal zekayı eşdeğerde kışkırtan, kanıta dayalı eğitim metodolojisi

4 Boyutlu Koçluk Neler Sunmuyor?

 • Gerçek yaşamın ötesinde, mutluluk verici hayallere dayalı öğretiler
 • “Akışta kal, koçluk sadece an’da var olmaktır” yaklaşımı
 • Tasavvuf, psikolojik analiz, astroloji, hipnoz, enerji veya şifalanma öğretileri
 • “Sen yeter ki evrenden iste, hayallerin mutlaka gerçekleşir” bakış açısı
 • Subjektiviteye, sezgiselliğe dayalı koçluk yaklaşımı
Kimler için?

Yöneticiler, İnsan Kaynakları Profesyonelleri, bireysel ve kurumsal eğitim ve gelişim uzmanları

Sağlayacağı Katkılar

·  Temel koçluk ilkeleri eşliğinde etkili iletişim becerilerini güçlendirmiş olması,

·  Koçluk teknik, araç ve becerilerini bilmesi ve bunları başarıyla uygulayabilmesi,

·   Tekniğe ve gündem içeriğine uygun doğru ve güçlü sorular sorabilmesi,

·   Koçluk bakış açısıyla çatışma yönetebilmesi ve sorun çözmesi,

·   Hedef ve motivasyon yönetimiyle bireylerin yaşam kalitelerini arttırabilmesi,

·    Ön yargısız ve farklı bakış açılarıyla kendisini ifade edebilmesi ve bireye bu yönde destek vermesi,

·     İmaj, zaman ve stres yönetimini öncelikle kendisinde, sonra da koçluk hizmeti verdiği müşterilerde uygulayabilmesi,

·    Liderlik ve mentorluk becerilerini geliştirmesi

·    İkinci bir kariyer yapma fırsatını yakalayabilmesi

Programda ne var?

1.BÖLÜM (4-5-6 Kasım 2016)

PROFESYONEL KOÇLUĞA GİRİŞ

1.1 BAŞLANGIÇ 

Koçluk kavramı

Koçluğun Tarihsel Gelişimi

Koç Kimdir?

Koçluğun Kullanım Alanları

Koçluğa Yatkın Olmak

Başarılı Bir Koçun Yetkinlikleri

Müşterinin Özellikleri / Beklentileri

 

1.2 KOÇLUK SİSTEMİ VE DİĞER DİSİPLİNLER

Davranış Bilimlerinde Temel Kavramlar

Koçluk ile Terapi Arasındaki Sınırlar

Koçlukta Kırmızı Çizgiler

 

1.3 4B KOÇLUK FELSEFESİ VE İLKELERİ

4B Koçluğun Bilimsel Temeli: Diyalektik Yaklaşım

4B’nin Koçluğun İlkeleri

4B Koçlukta Kavramlar

4B Koçluk Modeli

4B Koçluk İş Analizi

4B Koçluğun Süreç Haritası

 

1.4 ALTYAPI 

Gerçeklik Kavramı (Öznel & Nesnel Gerçek)

Kişisel Algı ve Önyargılar

Sosyometrik Algı

Etkili İletişim Süreci

Aktif Dinleme Süreci

Benlik Durumları 

1.5 BİLGİ VE BECERİ DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI

 

2. BÖLÜM (11-12-13 Kasım 2016)

PROFESYONEL KOÇLUĞUN TEMEL UNSURLARI

2.1 KOÇLUĞA GİRİŞ 

Gizli Gündem Analizi

İfadeleri Netleştirme Teknikleri

Güçlü Soru Sorma Becerileri

Vizyon Analizi

Motivasyon Analizi

Koçlukta SWOT Analizi

Koçlukta SWOHP Analizi

Koçlukta PEST Analizi

Koçlukta Duygusal Zeka

 

2.2 KOÇLUK SÜRECİNDE TEKNİKLER VE ARAÇ KULLANIMI 

Yaşamsal Dinamik Analizi

Yaşam Çemberi

Spektrum Analizi

Hedef Analizi

Hedef Belirleme Türleri

Domino Etkisi

Spektrum Sentezi

Stratejik Planlama

Aksiyon Planı

Koçlukta Yaratıcı Düşünce Teknikleri

Zihin Haritası Tekniği

Balık Kılçığı Tekniği

 

2.3 KOÇLUK SÜRECİ, GÖRÜŞME TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI

Görüşme Teknikleri

Birinci Görüşme

İkinci Görüşme

Üçüncü Görüşme

Son Görüşme 

2.4 BİLGİ VE BECERİ DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI

 

3. BÖLÜM (9-10-11-16-17-18 Aralık 2016)

KOÇLUKTA DERİNLEŞME

3.1 KOÇLUK SÜRECİNDE İLERİ DÜZEY BECERİLER 

Senkronizasyon

İz Açmak

Değerler Yoncası

Hayır Diyebilmek

Yaşamı Seyreltme

Elmanın Kurdu

Denge

Öyküleme

Metaforlar

Büyük Resim

Canlandırmalar

Tesla Küresi

Faraday Kafesi

Koçluk Sürecinde İki Yönlü İmaj Yönetimi

Koçluk Sürecinde İki Yönlü Zaman Yönetimi

Koçluk sürecinde İki Yönlü Stres Yönetimi

3.2 KOÇLUKTA DEĞERLENDİRME ARAÇLARININ KULLANIMI ve KANITA DAYALI KOÇLUK UYGULAMALARI 

Koçlukta Müşteriyi Tanımaya Yönelik Araçlar

Kanıta Dayalı Koçluk Uygulamaları

Psikometrik Araçların Kullanımı

Müşteriye Değerlendirme Yapma

Örnek Değerlendirme Aracı Uygulamaları

3.3 BİLGİ VE BECERİ DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI

Program sonunda mezunlara uluslararası unvanlama sistemlerine (ICF, AC, EMCC) başvuru konusunda rehberlik hizmeti sunulmaktadır.

Belge

BAUSEM ve 4B Akademi  onaylı 4 Boyutlu Profesyonel Koçluk Sertifikasına hak kazanabilmek için:

·       Eğitim süresinin en az %80’ine aktif olarak katılmış olmak,

·       Eğitim süresince verilen tüm görevleri zamanında yerine getirmiş olmak,

·       Eğitim sonunda yapılan BİLGİ VE BECERİ değerlendirme sınavlarına katılmak, en az 70 puan almak,

İstisnai durumlarda telafi sınavı mümkündür. Ancak 1 hafta öncesinden mazeret bildirilmesi ve sınav uygulaması için ek ücret ödenmesi gerekmektedir.

Not: Profesyonel Koçluk Eğitimlerini tamamlayıp sürece devam etmek isteyen katılımcılarımıza yönelik hazırlanan “Mesleki Yetkinlikler ve Koçluk İşini Kurma” başlıklı eğitime buradan, “Gelişimi İzleme ve Süpervizyon Süreci” başlıklı eğitim hakkında da detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

84 saat / 7 hafta

Program Ücreti

4.250 TL Peşin - 4.675 TL 9 taksit

Eğitim Gün ve Saati

 • Cuma ( 09:30 - 16:30 )
 • Cumartesi ( 09:30 - 16:30 )
 • Pazar ( 09:30 - 16:30 )

Başlangıç Tarihi

7 Ekim 2017

Bitiş Tarihi

25 Kasım 2017

Eğitim Yeri

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.