Acil Durum ve Yangın Eğiticisinin Eğitimi

ACİL DURUM VE YANGIN EĞİTİCİSİNİN EĞİTİMİ

Genel:            Acil durum ekiplerinin oluşturulması, ekiplerin ve çalışanların yangınla mücadele eğitimlerinin yaptırılması mevzuat gereği zorunludur.

Eğitimin Amacı :        İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, konularında yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili Eğitici ve Destek Elemanı yetiştirmektir.

Eğitimin Kapsamı :    6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerinde acil durum ve yangın konusunda görevli çalışanlara, uzmanlara gerekli bilgi, beceri ve tutumu kazandırmayı kapsar.

Hedef Kitle:     

 • İşyerlerinde Acil Durum Planlarını yapmakla görevlendirilenler,
 • Acil Durum Ekiplerinde Ekip Amirliği ve Saha Liderliği ile görevlendirilenler,
 • İSG eğitimleri kapsamında Parlama-Patlama, Yangın ve Yangından Korunma ile Tahliye ve Kurtarma eğitimi verecek İş Güvenliği Uzmanlarını,
 • Yangın Söndürme sistem ve ekipmanının kontrol, muayene ve bakım ve ticaretini yapanlar,
 • Acil Durum ve Yangın Risk değerlendirmesi yaparak koruyucu önlemleri belirleyecek olanlar

Süre :    48 saat

Neler Öğreneceksiniz:

 • Acil Durum Mevzuatı,
 • Acil Durum ve Yangın Risk Değerlendirmesi yapmak,
 • Yangın Eğitimi Programını ve Malzemelerini Hazırlamak ve Eğitim Ortamının Güvenliğini Sağlamak,
 • Yanma ve yangın, söndürme maddeleri, yangın yerindeki tehlikeler, yangın malzeme bilgisi, yangına müdahale organizasyonu ve yangın güvenlik konuları,
 • Yangında kullanılan KKD, temiz hava solunum setleri, söndürme cihaz ve ekipmanının kullanılması,
 • Tehlikeli kimyasalların etiketlenmesi,
 • Yangın eğitimi ve tahliye tatbikatı kuralları ve uygulamada dikkat edilecek hususlar,
 • Eğitimin değerlendirilmesi ve yangın donanımının kontrol ve muayene çizelgelerinin hazırlanması ve takip programının belirlenmesi,
 • Yangından kurtarma ve tahliye usulleri, davranışlar ve taşıma yöntemleri

Eğitim Sonunda Katılımcılar;

 • Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ve 6331 sayılı kanun kapsamında çıkartılmış yönetmeliklerde belirtilmiş olan acil durum hususlarını bilir.
 • Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik, İşyeri ve Bina Eklentilerinde SGÖ Yönetmeliği ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gereği Acil Durum ve Yangın Risk değerlendirmesi yapmayı bilir.
 • 4 ve 8 saatlik acil durum ve yangın eğitim programlarının hazırlanması, eğitimde kullanılacak ekipmanın belirlenmesi ve hazırlanmasını ile eğitim ortamının hazırlanması ve eğitim sürecinde alınması gereken önlemleri bilir.
 • Yangın söndürmede kullanılan ekipman, söndürücüler ve özellikleri, yangın yerindeki yapısal ve yangından kaynaklı tehlikeler, ekip halinde açık ve kapalı alanlara müdahale konseptleri, yangınla mücadele sırasında ekibin güvenliğinin sağlanması, duman ve yangını okumayı, bilir.
 • Tehlikeli kimyasalların Karayolunda taşınması ve depolanması sırasında kullanılan etiketlemeleri ve anlamlarını bilir. NFPA 704 kimyasal maddelerin depolanması etiketleme kodlamasını bilir.
 • Yangın eğitimi yaparken ve tahliye tatbikatı uygulaması sırasında uyulması gereken kurallar ve alınması gereken izinleri bilir.
 • Yangın donanımının periyodik bakım programını hazırlar, kontrol ve muayeneler ile bakımların uygulanması sırasında uyulması gereken TS EN standartları ve yönetmelikleri bilir.
 • Yangın yerinde hafif arama, kurtarma ve yangın yerinden kurtarılan kişinin taşınma usullerini bilir.

Belgelendirme :      Program sonunda yapılan değerlendirmede, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde yetmiş katılım şartlarını karşılayan adaylara sertifika verilir.

 


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

48 Saat

Program Ücreti

1.350 TL. (KDV dahil)

Eğitim Gün ve Saati

 • Cuma ( 09:00 - 17:00 )
 • Cumartesi ( 09:00 - 17:00 )
 • Pazar ( 09:00 - 17:00 )

Başlangıç Tarihi

13 Ekim 2017

Bitiş Tarihi

22 Ekim 2017

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.