Aktüerya Bilirkişilik Eğitimi-Bursa

Programın Amacı:

Bu programın amacı, hukuka aykırı fiiller neticesinde meydana gelen ölüm ve uğranılan bedensel zararlar sebebiyle ortaya çıkan Destekten Yoksun Kalma ve İşgöremezlik Zararlarının tazminata konu olacak tutarlarının hesaplanması konusunda ilgili kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Program seminere katılanların, edindikleri aktüeryal bilgiler sayesinde, bilirkişilik faaliyetlerini genel geçer kurallara bağlı olarak yapmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Kimin İçin ?
 • Avukatlar
 • Hakimler
 • İş Müfettişleri ve Uzmanları
 • Yeminli Mali Müşavirler
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 • İş güvenliği Uzmanları
Programda Ne Var ?

Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararlar

 • Beden Tamlığının İhlali Kavramı
 • Beden Tamlığının İhlalinin Değerlendirilmesi
 • Masraf Kalemleri
 • Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi
 • Zarardan İndirim Nedenleri
 • Finans Matematiği
  • Paranın Peşin Değeri (Güncel Değeri) Kavramı
 • Hayat Sigortaları Matematiği
 • Beklenen Yaşam Süresi(Bakiye Ömür Kavramı)
 • Türkiye Hayat Tabloları(TRH2010)
 • Diğer Hayat Tabloları(PMF1931, CSO1980 vb.)
 • Hayat Annüiteleri
 • Beden Tamlığının İhlali Tazminatının Hesaplanması
  • Aktüeryal Yöntem
  • Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi

 (Uygulama Eğitimi )

 • Beden Tamlığının İhlali Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar
  • Aktüeryal Hesap (Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Yöntemi ve TRH2010 Tablosu)
  • Yargıtay Uygulaması (Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi ve PMF1931 Tablosu)

Destekten Yoksun Kalma Zararları

 • Destekten Yoksun Kalma Kavramı
 • Destekten Yoksun Kalanlar
  • Fiili ve Farazi Destek
 • Gelir Paylaşım Oranları
 • Dul Kalan Eşin Yeniden Evlenme Olasılıkları
 • Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi
 • Zarardan İndirim Nedenleri
 • Finans Matematiği ve Hayat Sigortaları Matematiği
  • Paranın Peşin Değeri (Güncel Değeri) Kavramı
  • Hayat Tabloları
  • Hayat Annüiteleri
 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması
  • Aktüeryal Yöntem ile Tazminat Hesabı
  • Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi

 (Uygulama Eğitimi )

 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar
  • Aktüeryal Hesap (Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Yöntemi ve TRH2010 Tablosu)
  • Yargıtay Uygulaması (Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi ve PMF1931 Tablosu)
BELGE

Program sonunda yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir.


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

32 saat / 2 hafta

Program Ücreti

1.550 TL Peşin - 1.705 TL 9 Taksit

Eğitim Gün ve Saati

 • Cumartesi ( 09:30 - 18:30 )
 • Pazar ( 09:30 - 18:30 )

Eğitim Yeri

Bursa

Aktüerya Bölümü Öğretim Üyeleri ve Aktüerler

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.