Arabuluculuk

Programda Ne Var?

Arabuluculuk eğitim programımız 42 saatlik teorik eğitim ve 12 saatlik uygulamalı eğitim olmak üzere toplam 54 saatlik eğitimden oluşmaktadır. Toplam 42 saatlik teorik eğitimin 12 saatlik kısmı temel hukuk bilgisi eğitiminden, 30 saatlik kısmı ise teknik bilgi eğitiminden oluşmaktadır.

Temel hukuk bilgisi eğitimi kapsamında arabuluculuğa elverişli alanlar ve yargılama aşamasında arabuluculuğa başvurulması halinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile arabuluculuk müzakereleri sonucunda yapılması gereken işlemler ile bir anlaşmanın ortaya çıkması durumunda bu anlaşmanın düzenlenmesi ve hukuki niteliğine ilişkin eğitim yer almaktadır.

Teknik bilgi eğitimi; iletişim becerileri ve beden dili, müzakere yöntemleri, toplantı yönetimi, psikoloji, gelişim psikolojisi, kişilik davranış bozuklukları, öfke kontrolü ve sosyal psikoloji ile sorun çözme becerileri, uyuşmazlık analizi ve uyuşmazlık çözümünde uygulanacak yöntemler, arabuluculuk süreci ve arabuluculukta uyulması gereken etik kurallardan oluşmaktadır.

Uygulama eğitimi, adayların bireysel ve gruplar halinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek uyuşmazlık çözüm çalışmaları ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içermektedir. Bu kapsamda eğitim alanlar örnek bir uyuşmazlık senaryosu ortaya koyarak arabuluculuk yöntemi ile uyuşmazlığı çözüme kavuştururlar. Ardından eğitmenlerle birlikte grup değerlendirmeleri yapılır.


Kimin İçin?

T.C. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi arabuluculuk eğitim programı düzenlemek üzere T.C. Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. Arabuluculuk eğitimine hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler katılabilir (Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu md. 20/I,b; Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği md.26).


Belge

Eğitimlerini başarı ile tamamlayan kişilere arabuluculuk eğitimini tamamladıklarına dair bir belge verilir. Ancak arabuluculuk eğitimini tamamlayanlar ve arabuluculuk eğitimi sırasında verilen konulara ilişkin yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olanlar arabuluculuk siciline kayıt olabileceklerdir (Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği md. 27; md.32).


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

48 saat / 5 gün

Program Ücreti

1.450 TL Peşin - 1.595 TL 9 Taksit

Eğitim Gün ve Saati

  • Cumartesi ( 09:00 - 19:30 )
  • Pazar ( 09:30 - 19:00 )

Başlangıç Tarihi

11 Kasım 2017

Bitiş Tarihi

26 Kasım 2017

Eğitim Yeri

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.