Değerlendirme ve Gelişim Merkezleri için Uzman Değerlendirici

 Amaç

Türkiye’de ilk kez genel katılıma açık “Assessment & Development Center – Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Uzmanı” yetiştirmek için sertifika programı tasarlayan ve 2011’den itibaren beş dönemdir “Değerlendirici Uzman” mezun eden ICC İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. uzmanları, katılımcılara  “Assessor/ Değerlendirici” yetkinliği ve kimliği kazandırmak için farklı ihtiyaçları karşılayan çok boyutlu modülden oluşan uzmanlık programını Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde gerçekleştireceklerdir.

DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM MERKEZLERİ; katılımcıların yetkinliklerini; yeteneklerini, becerilerini, bilgilerini, deneyimlerini, kişilik özelliklerini ve motivasyon faktörlerini çeşitli araçlarla açığa çıkartmak için uzman değerlendiriciler tarafından tasarlanan ve uygulanan süreçlerdir.

DEĞERLENDİRİCİLER ise; yapılandırılmış bu süreç içinde, katılımcıların gözlemlenebilen davranışlarını objektif olarak değerlendirebilecek yetkinliğe sahip olan ve önceden belirlenen kriterlere göre katılımcıların yetkinlik seviyelerini saptayarak sınıflandırabilen kişilerdir.

Program; terfi, atama ve işe alım süreçlerinde kullanılan  “Gelişim Merkezi” ve “Değerlendirme Merkezi” uygulamalarında değerlendirme uzmanı olarak görev alacak kişileri yetiştirmek için 3 Modül olarak hazırlanmıştır.

Bu modüller kapsamında;

 • Değerlendirici yetkinliklerinizi keşfedecek ve geliştirmek için yoğun uygulama çalışmaları yapacaksınız
 • Değerlendirme yöntemlerinin seçimi ve uygulanmasında uzmanlaşacaksınız
 • Diğer değerlendiricilerle verilerin entegrasyonunun nasıl yapılması gerektiğini kavrayacaksınız
 • Analiz sonuçlarının farklı biçimlerde nasıl raporlanacağını ve yetkililere sunulacağını öğreneceksiniz
 • Katılımcılara geri bildirim verme becerilerinizi geliştireceksiniz
Eğitim Yöntemi

Değerlendirme ve gelişim süreçlerinde kullanılan araçları, deneyime dayalı öğrenme yöntemleri ile tecrübe edecek;  simülasyonlar, atölye çalışmaları, grup çalışmaları, video çekimleri ve gerçek Değerlendirme / Gelişim Merkezi uygulamaları ile program sonrası sadece “ne” sorularına değil “nasıl” ve “neden” sorularına da detaylı olarak cevap verebilen uzmanlar haline geleceksiniz.

Kimler İçin?

Program; işe alım, terfi, atama, lider ve yönetici geliştirme programları, kariyer planlama ve yedekleme, yetenek havuzu oluşturma, eğitim ihtiyaç analizi yapmak için ihtiyaç duyulan Değerlendirme ve Gelişim Merkezi süreçlerinde rol alan veya alacak olan kişileri yetiştirmek üzere hazırlanmıştır.

Neler Öğreneceksiniz?
 • Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Temel Kavramlarını
 • Değerlendirme Merkezi ve Gelişim Merkezi Farkları
 • Kullanım Amaçları ve Uygulama Alanlarını
 • Kuruma ve Katılımcıya Faydalarını ve Dikkat Noktalarını
 • Değerlendirme Merkezi ve Gelişim Merkezlerindeki Etik İlkeleri
 • Değerlendirme Sürecinde Davranış Analizi Yapmayı
 • Değerlendirme Araçlarını ve Uygulama Taktiklerini
 • Değerlendirme & Gelişim Merkezi Sürecini Planlamada Makro ve Micro Plan Yapmayı
 • Kullanım Amacına Göre Yöntem Seçmeyi
 • Kişilik, Yetenek, Motivasyon ve Yetkinlik Kavramlarının Farklarını ve Ölçme Yöntemlerini
 • Rapor Yazma ve Geri Bildirim Verme Yöntemlerini
Belge

Program sonunda yapılan değerlendirmede, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan katılımcılara “Değerlendirici Sertifikası” almaya hak kazanırlar. 70 Puanın altında kalanlar katılım belgesi alırlar. İlk sınavda yeterli puanı alamayan katılımcılar daha sonra açılacak olan sertifika sınavlarına katılma haklarını korurlar.


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

70 saat / 10 gün (63 saat eğitim + 7 saat sınav)

Program Ücreti

6.500 TL + %8 KDV

Eğitim Gün ve Saati

 • Cumartesi ( 09:30 - 17:30 )
 • Pazar ( 09:30 - 17:30 )

Başlangıç Tarihi

14 Mayıs 2016

Bitiş Tarihi

25 Haziran 2016

Eğitim Yeri

BAU Beşiktaş Kampüsü

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.