Dijital Marka ve Hesap Yönetimi Uzmanlığı

Eğitim İçeriği:

Teknolojik gelişmelerle güçlenen bu cesur ve yeni dünyada ayakta kalmanın temel şartlarından biri dijital markalar ve hesaplarının doğru ve etkin kullanımından geçiyor. Bu program ile teknoloji tarihinin son kullanıcıyı nasıl etkilediğine ve bunun psikolojik etkilerinin marka tercihlerine nasıl yansıdığına dair geniş bir pencere açılacak; yeni teknolojilerin pazarlama ve marka oluşturmadaki etkilerini inceleyecek, bu etkilere göre hesap, içerik ve kampanya yönetiminin inceliklerini öğreneceksiniz. Yeni pazarlama kuralları ile birlikte dijital ve sosyal platformlarda bir markanın nasıl yönetilmesi gerektiğine dair donanım kazanacak ve kariyeriniz için bir doğru adım atmış olacaksınız.

Kimin İçin?
 • Her sektörden marka paydaşları (marka ekip üyeleri, marka yöneticileri, marka ürün yöneticileri, iletişim sektörünün tüm kademe çalışanları, stratejik planlamacılar, kreatif ekipler)
 • Marka yönetimi mesleğini/uzmanlığını profesyonelce uygulayacak olanlar
 • Kariyerini marka yöneticiliği ve üst düzey yöneticilik için belirlemiş olanlar
 • Faaliyet alanları ne olursa olsun daha iletişim dilini ve dinamiklerini profesyonelce alanlarında kullanmayı hedefleyen firma yöneticileri.
 • Yeni bir meslek edinmek isteyenler
 • Marka yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler
Neler Öğreneceksiniz?

Dijital ve sosyal medyanın gelişmesine paralel olarak son kullanıcının psikolojik değişimleri ve bunun alışkanlıklarına yansımasına ve bu yeni çerçeve içinde kullanıcının etkileşimde olduğu gerek mobil gerek sanal her türlü platform içinde maruz kalacağı iletişim mesajlarının kurgulanması, tasarlanması, yönetilmesi ve ölçümlenmesi ile ilgili olarak mesleki yetkinlik kazanacaksınız.

Modül 1- Dijital Teknoloji Tarihi ve İnternet

 • Bazı teknolojik kavramlar
 • Tarım –Din Çağı
 • Endüstriyel Çağ
 • Bilgi Çağı
 • Günümüz Tüketicisi -Değişen Tüketici Davranışları
 • Pazarlamanın Evrimi
 • Örnek durumlar & Trendler

Eğitmen: Emek Akbal – AvivaSA Dijital Dönüşüm Bölüm Yöneticisi

Modül 2- Dijital Kampanya Yönetimi

 • Dijital Stratejinin önemi ve çeşitleri
 • Strateji ve taktikler arasındaki fark
 • POST metodolojisi
 • Stratejik reklam fikri ve içgörüler
 • İçerik ve Karma içerik Piramidi
 • Ölçümleme

Eğitmen:Fatih Onay – Dijital İletişim Danışmanı

 Modül 3- İletişim Psikolojisi ve Topluluklar

 • İletişim Katmanları
 • İletişim Psikolojisi & Biyolojisi
 • Dijital İletişim Ekosistemi
 • Toplulukların Psikolojik Etkileşimi
 • Topluluk İletişimi

Eğitmen: Özgür Akman – Brandwolf Kurucu

Modül 4- Sanal gerçeklik ve yeni teknolojiler ile Pazarlama

 • Sanal gerçeklik
 • Nesnelerin İnterneti
 • Google neden araba yapıyor?
 • Akıllı cihazlar ile iletişim ve data
 • Geleceğin pazarlaması neyi hedefliyor?

Eğitmen:  Ozan Konrot – Kogital Ajans Kurucu Ortak

Modül 5- Bütünleşik Pazarlama ve İletişim

 • Networking ve İstatistikler
 • Entegre İletişim
 • Strateji Oluşturma
 • Sosyal Medya
 • Mobil
 • Digital 101
 • Google (Adwords& GDN & SEO) , Online Reklam
 • E-Mail Marketing
 • Web Sitesi
 • Özel Projeler
 • Kariyer İpuçları

Eğitmen: Okay Yalçınkaya – AtlasGlobal Dijital Pazarlama ve İletişim Müdürü

Modül 6 – Dijital Dünyada strateji ve Marka Yönetimi

 • Yeni Medya medyaya karşı
 • Sosyal Medya nedir, ne değildir?
 • Dijital Türkiye ve mecra özellikleri
 • Sosyal Medya Pazarlaması
 • Nasıl farklılaşacağız?

Eğitmen:  Güliz Aksoy – Marka ve İletişim Danışmanı-Kontra İletişim Yönetici Ortak

Modül 7 – CRM, Monitoring ve sosyal CRM

 • Müşteri Kavramı? Müşteri Kimdir?
 • Müşteri İlişkileri nedir? Neden önemlidir?
 • Müşteri segmentasyonu kavramı?
 • Etkin müşteri ilişkileri yönetimi şirketlere ve müşterilere nasıl fayda sağlar, ne kazandırır?
 • CRM
 • S-CRM
 • Monitoring

Eğitmen:  Ali Haydar Ünsal – Casper İş ve Sitem Geliştirme Direktörü

Modül 8 –Dijital Algı Yönetimi

 • Algı ve içerik ilişkisi
 • İmaj, algı, itibar sorunsalı
 • Doğru kişisel algı ve marka algısı oluşturmak
 • Algıyı korumak ve içerik

Eğitmen:  Ece Bora – Kontra İletişim Kurucu Ortak

Modül 9 – Dijital İçerik Yönetimi

 • İçerik Türleri
 • İçeriğin algı ile ilişkisi
 • Mecra seçimi ve frekans
 • İpuçları ve Örnekler

Eğitmen:  Ece Bora – Kontra İletişim Kurucu Ortak

Modül 10 –11 Atölye ve Proje sunumu

Eğitmen:  Ece Bora – Kontra İletişim Kurucu Ortak  \ Güliz Aksoy –Kontra İletişim Yönetici Ortak

 

Belge

Bahçeşehir Üniversitesi ve Kontra tarafından gerçekleştirilen Digital Marka ve Hesap Yönetimi Uzmanlığı sertifika programı sonunda katılımcılara derslere %70 oranında devam etmiş olmaları ve program sonunda yapılacak olan proje çalışmasında başarılı olmaları koşuluyla Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü ve Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Direktörü yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika verilmektedir.


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

42 saat / 3,5 hafta

Program Ücreti

2.400 TL (peşin) - 2.640 TL (9 taksit)

Eğitim Gün ve Saati

 • Cumartesi ( 10:30 - 17:30 )
 • Pazar ( 10:30 - 17:30 )

Başlangıç Tarihi

14 Ekim 2017

Bitiş Tarihi

11 Kasım 2017

Eğitim Yeri

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.