Diyalektik Davranışçı Terapi Beceri Eğitimi

Diyalektik Davranışçı Terapi Beceri Eğitimi 
Bahçeşehir Üniversitesi DBT Türkiye iş birliğiyle

Üçüncü dalga terapileri arasında yer alan Diyalektik Davranışcı Terapi, özellikle klinik ve riskli gruplardaki etkinliği ile öne çıkmaktadır. Yakın bir zamanda Linehan Enstitüsü DBT ve beceri eğitimlerini riskli olmayan gruplar için koruyucu bir model içinde uygulamaya başlamış ve bu gruplarla da benzer olumlu sonuçlara ulaşılmıştır. ‘Kabulü’ temel alan DBT, yapılandırılmış beceri setleri ile terapistlere danışanlarına öğretebilecekleri becerler sunmaktadır. Beceri eğitiminde Mindfulness ve kabul becerileri temel alınarak diğer üç beceri modülü: stres toleransı, duygu düzenleme ve kişilerası etkinlik becerileri danışanlara öğretilmektedir.

Linehan tarafından derlenmiş olan Diyalektik Davranış Terapisi (DDT, Dialectical Behavior Therapy) ilk olarak riskli davranışlar gösteren Sınırda Kişilik Bozukluğu olan bireyler için geliştirilmiş, sonraki yıllar duygusal ve ilişkisel boyutlarda süregelen problem yaşayan bir çok grup için (yeme bozukluğu, üniversite öğrencileri gibi) uyarlanmıştır. Diyalektik Davranış Terapisi bireysel terapi, beceri eğitimleri, ve danışmanlık sunan uzmanlardan oluşan konsültasyon grubundan oluşur. Sunacağımız atölye çalışmalarında sizlere bu terapi yaklaşımının vazgeçilmez bir parçası olan beceri eğitim grup deneyimini yaşatmak hedeflenmektedir.

Beceri Eğitim Grupları Sınırda Kişilik Bozukluğu’na bağlı olabilen, bireyin kendi içinde ve ilişkilerinde problem arz eden ve hayat kalitesini düşüren davranışları ve alışkanlıkları değiştirmeye yöneliktir. Etkililiği bireysel terapiye paralel olarak kullanıldığında kuvvetli derecede bulunmuştur. Bağımsız beceri eğitimlerinin (bireysel terapi olmaksızın) etkinliği yakın zamanda gösterilmeye başlanmıştır. Beceri Eğitimlerinin amacı bireysel terapiye paralel olarak bilinçli farkındalık, duygu regülasyonu, stres toleransı, ve iletişimde etkinlik becerilerini geliştirmek yoluyla, kişilere daha dengeli ve anlamlı bir hayat fırsatı sunmaktır.

Atölye Çalışmalarının Amacı

Sizlere sunacağımız atölye çalışmalarının amacı Linehan destekli Beceri Eğitim gruplarına bireysel deneyim yoluyla bir giriş sağlamaktır. Bireysel deneyimden kastımız bu eğitimin kendi problemleriniz üzerine çalıştığınız, kendinizi geliştiren ve size duygusal ve ilişkisel olarak rehber olabilecek beceri öğrenme çalışma grupları olmasıdır.

Beceri eğitimlerini almak yoluyla,

1) süregelen olumsuz ve uyum sağlamanızı zorlaştıran duygu, düşünce ve

davranışlarınıza dair bir farkındalık kazandırılması,

2) bu farkındalıkla kabullenme ve değiştirme odaklı becerilerin ayırdının

sağlanması, ve

3) stres toleransı, duygu düzenleme, ve ilişkilerde etkinlik becerilerinin

edinilmesi hedeflenmektedir.

Faydası

Bu eğitim ile, DDT’nin modüllerine dair derlenmiş olan becerileri öğrenir ve deneyimlerken isteğiniz oranında kendinize dair içgörünüz artar. Asıl hedeflenen bireysel gelişme ve dönüşüm daha uzun soluklu eğitim ve becerileri kendi hayatınızda kullanmanızla çıkılan bir yolculuktur. Psikoloji alanında uzmanlaşmakta iseniz veya bunu planlıyorsanız, başkalarına aktarımda bulunabileceğiniz temel bireysel ve ilişkisel becerileri geliştirme fırsatını bulacaksınız.

Eğitim takvimine buradan ulaşabilirsiniz.

Beceri Eğitimi Atölye Çalışmaları Süresi:

Katılımcılar öncelikle 1 günlük (6 saatlik) Diyalektik Davranışçı Terapi’ye giriş niteliğinde bir eğitim alacaklardır. Sonrasında başlanan grup çalışmaları ise 4 modül (Farkındalık, Stres Toleransı, Duygu Regülasyonu, Kişilerarası Etkin İletişim) şeklinde gerçekleşecektir. Her modül için eğitim süresi 2 saatlik 3’er oturumdan, toplam 12 oturumdur.

DDT Modülleri
Farkındalık Modülü:

Farkındalık ve farkındalık becerileri her an, her yerde, her hangi bir şey yaparken uygulanabilir. Yargılamadan, düşüncelere kapılmadan, geçmiş ve gelecek ile ilgili düşüncelere odaklanmaya meyilli olan zihni şu ana getirerek, ana odaklanmak gereken tek şeydir. Farkındalık beceri eğitimi, olumsuz duygu ve sıkıntılarla ilişkili davranış, duygu ve düşünceleri azaltmanın etkin bir yolunu gösterir. Bu beceriler yoluyla kişilerin mutluluğunun, zihin kontrolünün, ve gerçekliği olduğu gibi görebilme yetisinin artması beklenir. Bu modülde farkındalığın ne demek olduğu ve nasıl bir şekilde olabileceği anlatılmaktadır.

Stres Toleransı Modülü:

Sıkıntıyı tolere etmek ve kabul etmek psikolojik sağlık için çok önemli bir hedeftir. Bunun bir nedeni, acı ve sıkıntının hayatın bir parçası olmasıdır, onlardan hiç bir zaman tam olarak kaçınılamaz veya onlar ortadan kaldırılamazlar. Sıkıntı toleransı, bir kişinin ortamını, ona farklı olması için hiç bir istek yüklemeden algılaması, kendi o anki duygusal durumunu değiştirmeye çalışmadan deneyimlemesi ve kendi düşüncelerini ve davranış biçimlerini onları durdurmaya veya kontrol etmeye çalışmadan gözlemlemesidir. Gerçeği tolere etme ve/veya kabullenme, gerçeği onaylamakla aynı anlama gelmemektedir. Sıkıntıyı tolere etmek, durumu onaylamamak ve istememekle beraber, kısa süreli veya uzun süreli oluşan krizlerin daha büyük zarar görmeden atlatılmasını sağlar.

Duygu Düzenlenmesi/Regülasyonu Modülü:

Duygu düzenlemesinin genel hedefi duygusal sıkıntıları azaltmaktır. Bu hedef çerçevesinde amaçlardan biri, duygu düzenleme becerileri yoluyla kişilerin değiştirmek istedikleri duyguları değişimlerine ve duyguların yoğunluğunu azaltmaya yardımcı olmaktır. Duygusal hassasiyetlerin de çalışıldığı bu modülde duygusal dirençliliğin artması bir diğer amaçtır. Duygu düzenleme, bilinçli farkındalık becerilerinden özellikle yargı içermeyen gözlem yapabilme becerisini ve düşüncelerinizi yargısız bir şekilde tanımlamayı gerektirir. Duyguların etkili bir şekilde düzenlenmesi için önce duygunun ne olduğunu ve kişi için ne yaptığını bilinmesi gerekir. Duygusal düzenleme becerileri dört ana başlık altında toplanabilir: 1. Duyguları Anlama ve İsimlendirme; 2. Duygusal Tepkileri Değiştirme; 3. Duyguların Baskın Olduğu Zihne Hassasiyeti Azaltma; ve 4. Çok Zor Duyguları Yönetme.

Kişilerarası Etkililik Becerileri:

Kişilerarası etkililik becerileri yeni ilişkiler kurma, mevcut olan ilişkileri güçlendirme ve anlaşmazlığa düşülen durumlarla başa çıkmaya yardımcı olur. İlişkiler her yaştan birey için hem mutluluk hem de kaçınılmaz bir stres kaynağıdır. Etkin ve etkili bir yolla kişilerarası oluşan stresi azaltmayı amaçlar. Kişilerarası Etkililik Becerileri, doğru iletişim kurma, kendini açıkça ifade etme gibi becerileri içerir. Bu beceriler başkalarından istenen şeyi etkili bir şekilde ilişkilerinizi ve öz saygınızı koruyarak talep etmeye ve istenmeyen şeylere hayır demeye yardımcı olur. Bir başka beceri, nasıl ilişki, arkadaşlık inşa edilir, sevgi nasıl sağlanır, ve yıkıcı olanlar nasıl sonlandırılır üzerinedir. Son olarak da, ilişkilerde kabullenme ve değişimin nasıl dengelenebileceğine odaklanılır.

Uygulayıcılar:

Diyalektik Davranış Terapisi (DDT, Dialectical Behavior Therapy) atölye çalışmaları DDT’nin Linehan ve Behavior Tech tarafından Türkiye’de verilmiş olan ilk onaylı eğitimlerinden geçmiş, deneyimli klinik psikologlar tarafından verilmektedir.

Uygulayıcılar soyad sırasına göre,

Mine Aytaç, Klinik ve Endüstriyel Psikolog

Ayşe Meltem Üstündağ Budak, Yrd. Doç. Dr. Gelişimsel Psikolojik Danışman

Ece Uçar Seren, Klinik Psikolog

Banu Çankaya Şahin, Yrd. Doç. Klinik Psikolog

Sağ tarafta eğitmenlerimizin üstüne tıklayarak özgeçmişlerini inceleyebilirsiniz.

Katılımcı Profili:

Beceri eğitimi ruh sağlığı çalışanları ve psikoloji bölümü yüksek lisans öğrencileri hedef alınmaktadır. Maksimum katılımcı sayısı 15 kişidir.

Belgelendirme

Program sonunda yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir.


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

5 Hafta/30 Saat

Program Ücreti

1.620 TL Peşin - 1.782 TL 9 Taksit

Eğitim Gün ve Saati

  • Pazartesi ( 18:00 - 20:00 )
  • Salı ( 18:00 - 20:00 )
  • Perşembe ( 18:00 - 20:00 )

Başlangıç Tarihi

28 Ekim 2017

Bitiş Tarihi

23 Kasım 2017

Eğitim Yeri

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.