Eğitim ve Gelişim Süreçleri

Amaç

Katılımcılara, etkin ve şirket üst yönetimlerinin beklentilerine uygun, ihtiyaca dayalı bir eğitim ve gelişim yönetimi sürecinin kurulması amacı ile,başta eğitim ihtiyaç analizi, eğitim uygulamaları, eğitim sonrası etkinlik değerlendirme konuları olmak üzere, insan kaynakları yönetimi süreçleri ile ilişkisinin de aktarıldığı uygulamaya yönelik bilgi,becerilerin anlatılması hedeflenmektedir.


Kimler İçin?

Eğitim uzmanı, eğitim yöneticileri, eğitim akademisi kurmak isteyen kurum yöneticileri başta olmak üzere eğitim ve gelişim yönetimi konusuna ilgi duyan her düzeyden katılımcının, kendileri için faydalı ve pratik bilgileri bulacakları özel bir programdır.


Programda Ne Var?

Modül – I

 • Grup Çalışması
 • Eğitim Yönetimi Süreci
 • Eğitim ve Gelişim İhtiyaç Analizi
 • Eğitim ve Gelişim İhtiyaç Analizi Süreci
 • Eğitim ve Gelişim İhtiyaç Analizi Çalışmasının Amaçları
 • Eğitim ve Gelişim İhtiyaç Analizi ile ilgili Doğru Bilinen Yanlışlar
 • Eğitim ve Gelişim İhtiyaç Analizi ile Sık Yapılan Hatalar
 • Yetkinlikler ve Eğitim İhtiyaç Analizi İlişkisi
 • Şirket Stratejik Hedefleri, Çalışan hedefleri ve eğitim ihtiyaç analizi ilişkisi
 • Eğitim ve Gelişim İhtiyaç Analizi Düzeyleri
  1. Organizasyon Düzeyinde Analizin Yapılması
  2. Pozisyon/İş Düzeyinde Analizin Yapılması
  3. Personel/Çalışan Düzeyinde Analizin Yapılması
 • Grup Çalışması-2
 • Eğitim ve Gelişim İhtiyaç Analiz Teknikleri
 • Eğitim ve Gelişim İhtiyaç Analizi Tekniklerinin Karşılaştırılması
 • Eğitim ve Gelişim İhtiyaç Analizi Verilerinin Kullanımı-Entegre İK Sistemleri İçerisindeki Yeri
 • Vak’a Çalışması
 • B-A-K Çalışması

Modül – II

 • Eğitim ve Gelişim
 • Neden Eğitim? Neden Gelişim?
 • Eğitim ve Gelişim Programının Bileşenleri
 • Eğitim ve İşletme Başarısı
 • Eğitime Stratejik Yönetim Bakış Açısı ile Yaklaşmak
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Eğitimde Ölçme
 • Eğitimde Değerlendirme
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kriterleri
 • Betimsel İstatistik ve Eğitimde Ölçme-Değerlendirme
 • Eğitimin Etkinliği
 • Eğitimin Etkinlik Döngüsü
 • Eğitimin Etkinliğini Etkinliğini Etkileyen Faktörler
 • Modern Organizasyon ve İşletme Teorileri Açısından Eğitimin Etkinliği Modeli
 • Eğitimde Transfer Ortaklığı
 • Eğitim Transferinin Önündeki Bariyerler ve Çözüm Yolları
 • Eğitim Transferinde Eğitmenin Rolü
 • Eğitim Transferinde Yöneticinin Rolü
 • Eğitim Transferinde Katılımcının Rolü
 • Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Modeller
 • Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesinde Kirkpatrick Modeli
 • Reaksiyon Düzeyi ve Kullanılacak Araçlar
 • Öğrenme Düzeyi ve Kullanılacak Araçlar
 • Davranış Düzeyi ve Kullanılacak Araçlar
 • İş Sonuçları Düzeyi ve Kullanılacak Araçlar
 • Vak’a Çalışmaları
 • Eğitime Yatırım Odaklı Bakış
 • ROI Nedir?
 • Model olarak ROI
 • ROI Sisteminin Kurulması ve ROI Süreci
 • Etkili ROI Sistemi Kurma Kriterleri
 • ROI Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Yolları
 • ROI Hangi Programlar için Uygun?
 • Vak’a Çalışmaları, Grup Tartışmaları

 Belge

Program sonunda yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir.


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

12 saat / 2 gün

Program Ücreti

700 TL Peşin - 770 TL 4 taksit

Eğitim Gün ve Saati

 • Cumartesi ( 09:30 - 16:30 )
 • Pazar ( 09:30 - 16:30 )

Başlangıç Tarihi

14 Nisan 2018

Bitiş Tarihi

15 Nisan 2018

Eğitim Yeri

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.