Endüstri 4.0 ve IOT

Amaç

Endüstri 4.0 ve IOT, katılımcılara yeni devrimin temel tasarım ilkeleri ve bileşenleri, anahtar zorlukları ve uygulamanın tüm değer zinciri için yeni potansiyel fırsatlar hakkında bilgi vermek üzere tasarlanmış bir programdır. Mevcut sanayi ortamında, en düşük maliyetle en üst düzey kaliteli hizmet veya ürünü sunmak başarıya ulaşmanın anahtarıdır ve sanayi fabrikaları, kârlarını ve itibarlarını artırmak için mümkün olduğunca çok performans elde etmeye çalışmaktadır. Bu yolla, fabrikanın farklı yönleri hakkında değerli bilgiler sağlamak için çeşitli veri kaynakları mevcuttur. Bu aşamada, mevcut çalışma koşullarını anlamak ve arızaları ve arızaları saptamak için verilerin kullanılması araştırmalar için önemli bir konudur. Bunun aksine, bir Industry 4.0 fabrikasında, durum izleme ve arıza teşhisine ek olarak, bileşenler ve sistemler, yönetimin fabrika statüsü hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlayacak kendine-bilinirlik ve kendi kendine tahminde bulunabilir.

Kimler İçin?

Bu ders IT, OT, üretim, mühendislik ve etkileşimli departmanlar ve imalat yöntemleri ve mühendislik yönetimi ile ilgilenen kişiler için hazırlanmıştır. Ayrıca bilişim sistemlerinin IOT ve bulut sistemleri ile beraber kullanımı sonucunda işletmelerin AR-GE çalışanları için de tavsiye edilmektedir.

Neler Öğreneceksiniz?

Kursun sonunda katılımcılar, Tedarik Zinciri, Bulut Bilişimi, Siber Güvenlik, Katkı Üretimi, Otonom Robot, Artırılmış Gerçeklik, İşlerin Endüstriyel İnternet’i gibi Endüstri 4.0’ın çeşitli yönleri arasında sistem entegrasyonunun nasıl çalıştığını anlayabilecekler. Büyük Veri Analizi ve Yatay ve Dikey Entegrasyon konusunda da bilgi verilecektir. Katılımcılar ayrıca, çalışma prensipleri, faydaları, artı ve eksileri ile temel zorlukları içeren her Endüstri 4.0 ana akımının temel anlayışını tanıtılacaktır.

Kazanımlar

Eğitimin sonunda öğrenci;  sosyal girişimcilik felsefesiyle tanışacak ve Dünya’daki iyi örnekleri inceleyecek, sosyal girişim düşünce yapısını ve yöntemlerini kişisel yaşamında veya firmasında kullanabilecek ve hayalin sosyal fayda fikrini hayata geçirmek için gerekli teknik becerileri kazanacaktır. Öğrencilerden proje gruplarına ayrılarak kendi seçtikleri sosyal girişim projesini yatırımcı sunuma hazır hale getirmeleri ve projelerini sunmaları istenecektir.

Belge

Program sonunda yapılan proje bazlı değerlendirme ve çoktan seçmeli sınav aracılığıyla, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara sertifika verilir.


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

42 saat / 3,5 hafta

Program Ücreti

3.000 TL Peşin - 3.300 TL 9 Taksit

Eğitim Gün ve Saati

  • Cumartesi ( 09:30 - 16:30 )
  • Pazar ( 09:30 - 16:30 )

Başlangıç Tarihi

25 Kasım 2017

Bitiş Tarihi

16 Aralık 2017

Eğitim Yeri

Wissen Akademie

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.