Enerji Hukuku

Amaç

Hızla büyüyen ve önemi artan enerji sektöründeki hukuki bilgi eksikliğinin giderilmesi, ortaya çıkan sorunların çözüm yollarının araştırılması.

Kayıt olun!

Program hakkında detaylı bilgi edinmek ve kayıt olmak için İstanbul Institute‘e +90 212 283 24 02 numaralı telefondan ya da info@istanbulinstitute.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Kimin İçin?

Hukuk fakültesi öğrencisi ya da mezunları ve/veya enerji sektöründe orta veya üst düzey yöneticiler.

Programda Ne Var ?
 • Genel Enerji Hukuku                                                          
 • Enerji Hukukuna Giriş
 • Genel Tarihçe
 • Enerji Hukuku Konuları
 • Düzenleme Alt Yapıları
 • Genel Prensipler
  • Elektrik Piyasasında Özelleştirme Uygulamaları
   • Özelleştirme Hukukuna Genel Bakış
   • Elektrik Dağıtım Özelleştirmeleri Uygulamaları
   • Elektrik Üretim Özelleştirmeleri Uygulamaları
   • Diğer Enerji Özelleştirmeleri Uygulamaları
   • İdari Yargı Kararları Işığında Özelleştirme
  • Elektrik Piyasaları
   • Elektrik Piyasasına Giriş (3 saat)
    • Elektriğin Temel Özellikleri
    • Piyasaya Genel Bakış
    • 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
    • Lisanssız Üretim Faaliyeti
    • Şebeke Bağlantı Düzenlemeleri
    • Tarife Uygulamaları
    • Teknik Düzenlemeler
   • Elektrik Piyasasında Ticaret (3 saat)
    • Temel Düzenlemeler
    • Piyasa Modeli
    • Piyasa Aktörleri
    • Serbest Ttüketiciler
    • İkili Anlaşmalar Piyasası
    • Spot piyasalar
    • Vadeli Piyasalar
    • Yan Hizmetler Piyasaları
    • Yenilenebilir Teşvik Mekanizması
  • Elektrik Piyasaları Sözleşmeleri
   • Elektrik Piyasası
    • Elektrik Piyasasına ve Faaliyetlerine Genel Bakış
    • Elektrik Piyasasına İlişkin İlgili Mevzuat
   • Elektrik Piyasası Sözleşmeleri
    • Elektrik Piyasası Sözleşmelerine Genel Bakış
    • Elektrik Piyasası Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği
    • Elektrik Piyasası Sözleşmelerinin Sınıflandırılması
     • Genel Bakış
     • Özellikle Elektrik Tedarik Sözleşmeleri ve Unsurları
     • EFET Sözleşmesi
    • Elektrik Piyasası Sözleşmelerinin Genel İşlem Şartları Bakımından Değerlendirilmesi
  • Doğal Gaz Tedarik Sözleşmeleri
   • Doğal Gaz Piyasası ve Türkiye Doğal Gaz Piyasa Aktörleri
   • Tedarik Sözleşmelerinin Tabi Olduğu Yasal Çerçeve
   • Doğal Gaz Toptan Satış Sözleşmeleri ve Başlıca Hükümleri
   • Doğal Gazın Dağıtımı ve Abonelik Sözleşmeleri
   • Spot LNG İthalat Sözleşmeleri
   • Doğal Gaz Tedarik Sözleşmelerinde Uyuşmazlık Çözümünde Kullanılan Mekanizmalar
  • 5015 Sayılı Kanun Kapsamında Türkiye Petrol Piyasası
   • 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu: Tarihçe, Amaç ve Kapsam, İlkeler
   • Piyasa Faaliyetleri ve Lisans Uygulaması
   • Akaryakıt Ticaret/İkmal Zinciri
   • Fiyat Oluşumu ve Tarifeler
   • Teknik Düzenlemeler
   • Ulusal Petrol Stoku
   • Ulusal Marker ve Kaçakçılık
   • Denetim Faaliyetleri
   • İdari Yaptırımlar
  • 5327 sayılı Kanun kapsamında Türkiye Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) Piyasası
   • 5327 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanun: Tarihçe, Amaç ve kapsam, İlkeler
   • Piyasa Faaliyetleri ve Lisans Uygulaması
   • LPG Ticaret/İkmal Zinciri
   • Fiyat Oluşumu ve Tarifeler
   • Denetim Faaliyetleri
   • İdari Yaptırımlar
   • Rakamlarla Türkiye LPG Piyasası
  • Rakamlarla Türkiye Petrol ve LPG Piyasaları
  • Türkiye Petrol ve LPG Piyasalarında Hukuki Uyuşmazlıklar: Örnek Karar İncelemesi
  • Nükleer Enerji
   • Dünyada Durum
   • Türkiye’de Nükleer Enerji Çalışmaları
   • Nükleer Enerjide Sivil Sorumluluk Rejimi
  • Türkiye Elektrik Piyasasında Hukuki Uyuşmazlıklar
   • Elektrik Piyasasında İdari Yaptırımlara İlişkin Hukuki Uyuşmazlıklar
   • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine İlişkin Hukuki Uyuşmazlıklar
   • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine İlişkin Hukuki Uyuşmazlıklar
  • Elektrik Piyasasında Lisanslama Süreçleri
  • Doğalgaz Piyasası
  • Enerji Sözleşmelerine Genel Bakış
   • Genel Anlamda Sözleşme Yönetimi
    • Sözleşme Nedir?
    • Sözleşmenin Kurulması
    • Sözleşmenin Unsurları
    • Sözleşmede Edimlerin İfası
    • Sözleşmenin Sona Ermesi
   • Enerji Sektöründe Sözleşmelere İlişkin Özel Durumlar
    • Özel Yasalarla Getirilen Düzenlemeler Nedeniyle Sözleşme Serbestisinin Kısıtlanması ve Bu Düzenlemelere Aykırı Sözleşmelerin Durumu
    • Sözleşme Yapma Zorunluluğu
   • Tüketici Hukukundan Kaynaklanan Özellikler
   • Borçlar Kanunu Açısından İltihaki Sözleşmeler ve Genel İşlem Şartları
  • Enerji Projelerinin Finansmanı
   • Proje Finansmanı Kavramına Giriş
   • Uluslararası Enerji Piyasalarında Proje Finansmanı Uygulamaları
   • Türkiye’deki Enerji Projelerinin Finansmanında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  • Rekabet Hukuku
   • Genel Olarak Rekabet Hukuku:
    • Rekabet Kanunu’ndaki Temel Yasaklayıcı Hükümler
    • Rekabete Aykırı Anlaşmalar
    • Muafiyet ve Menfi Tespit Uygulamaları
    • Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması
    • Birleşme ve Devralmalar
    • Rekabet Kurumu’nun Yetkileri
    • Yaptırımlar
   • Genel Olarak Düzenlenmiş Piyasalar:
    • Mevzuat, İkincil Regülâsyon ve Son Değişiklikler
    • Elektrik ve Doğal Gaz Piyasalarının Serbestleştirilmesi ve Özelleştirmeler
    • Mevcut Mevzuat ve Regülâsyonun Rekabet Açısından Değerlendirilmesi
   • Enerji Piyasalarında Rekabete İlişkin Temel Sorunlar ve Alınan Önlemler
    • Şebeke sistemine bağlılık
    • Piyasalarda Rekabetçi Bir Yapı Oluşturulmasına İlişkin Hükümler
    • Ayrıştırma, Piyasa Eşikleri, Erişim sağlama, Tarife kontrolü
    • Enerji Piyasalarındaki Muhtemel Rekabet İhlalleri
   • Rekabet Hukuku Kurallarının Enerji Piyasalarında Uygulanması:
    • Birleşme ve Devralmaların Denetlenmesi
    • Özelleştirme Aşamasındaki Kararlar,
    • Rekabet İhlallerine İlişkin Kararlar
    • Yatay Anlaşmalara İlişkin Kararlar
    • Dikey Anlaşmalara İlişkin Kararlar
    • Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına İlişkin Kararlar
    • Gelecek Tartışmaları
   • Rekabet Kurumu ve EPDK Arası Yetki Sorunu:
    • Rekabet Kurumu ve EPDK Arasında Yetki Soruna İlişkin Kararlar
  • Uluslar Arası Enerji Uyuşmazlıkları
   • Giriş
    • Ulusal Mahkemeler
    • Uluslararası Tahkim
     • Tahkim Anlaşmasının Tarafları
     • Uluslararası Tahkim Kurumları
      • ICC
      • LCIA
    • İlgili Uluslararası Anlaşmalar
     • New York Convention
     • ICSID Convention
     • Energy Charter Treaty
     • Yerel hukuk
    • Alternatif uyuşmazlık çözümleri
Belge

Program sonunda yapılan sınavdan, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü ve İstanbul Institute Direktörü tarafından imzalı sertifika verilir.


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

60 saat (5 hafta)

Program Ücreti

2.950 TL (peşin) 3.186 TL (9 taksit)

Eğitim Gün ve Saati

 • Cumartesi ( 09:30 - 16:30 )
 • Pazar ( 09:30 - 16:30 )

Başlangıç Tarihi

14 Ekim 2017

Bitiş Tarihi

18 Kasım 2017

Eğitim Yeri

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü

Akif Karaca

Aykut Bakırcı

Ceyda Cimilli Akaydın - Akaydın Hukuk Bürosu

Doç. Dr. Mustafa Erkan

Dr. Burak Kepkep

Suat Kayıkçı - Avukat

Yrd. Doç. Dr. Cafer Eminoğlu

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Eroğlu

İnanç Bilimgut - Regulatory Affairs Manager at RWE Turkey Holding A.S

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.