Engellilerle 360 Derece İletişim

Amaç

Engellilerin günlük yaşam içinde eğitim, sosyal hayat ve iş hayatına katılımında devamlılıklarını ve verimliliklerini olumsuz etkileyen en önemli sebeplerin başında önyargılar, mobbing ve ayrımcılık gelmektedir. Bu da toplumun hemen hemen her kesiminin engelliler hakkında yetersiz ve yanlış bilgilere dayanmaktadır. Engellilerin birey olarak kabul görülmemesi, eşitlik çerçevesinde hayata katılımlarını ciddi oranda olumsuz etkilemektedir.

Engellilerin hayatın her alanına katılımını sağlamak toplumun tüm kesimlerinde engelli algısı oluşturarak farkındalık bilinci ile verilecekEngellilerle 360o  İletişim Eğitimleri” katılanların çevreleriyle de edinimlerini paylaşmalarını sağlayarak kalıcı değer yaratmaktadır.

Kimler İçin?

Öğrenciler, akademisyenler,kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,özel sektörde çalışan yönetici ve çalışanlar, sağlık sektörü çalışanları, yerel yönetim çalışanları, sporcu ve sanatçılar. Engellilerle iletişim becerisi ile farkındalık kazanmak isteyen ve kişisel gelişimde yepyeni bir pencere açmak isteyen herkes katılabilir.

Programda Ne Var?

Engellilik ve Engelli Kavramı

Engellilik Hakkında Kendimizi Sınama

360 Derece Metaforu

Kişisel ve Toplumsal Engelli Algısı

Önyargılarla Başa Çıkma

Engelliliğin Yaşamsal Dinamikleri

Empati (Eşduyum)

Toplumsal Domino Etkisi

Güçlü İletişim Becerileri

Engel Gruplarıyla Doğru İletişim Metotları ve İz Açma

Etkileşimde Altın Kurallar

Engellilerin Beklentisi ve Başarılı Rol Modeller

Eğitimin Özel Hedefi

Dünyada ilk kez Engelsizkariyer.com’un hazırladığı Engellilerle 360o İletişim” eğitimiyle engellilerle doğru iletişim kurmanın duygusal değil profesyonel bilgi deneyim ve becerilerini tüm katılımcılara kazandırmak.  Engellilerle doğru iletişim metotlarının anlatıldığı eğitimlerle yetersiz ve yanlış bilgileri ortadan kaldırıp her bireyin engellilerle eşit, önyargısız ve ayrımcılık yapmadan birlikte mutlu bir yaşama katma değeri oluşturulmasıdır.

Toplumda engellilerle etkileşimdeki iletişim kazalarını ortadan kaldırarak engellilerin hayatın her alanında daha etkin rol almalarını sağlamak.

Eğitim Sonrası Katılımcılarda Sağlanacak Etkiler

Eğitime katılanların aldığı engellilerle doğru iletişim metotları eğitimi ile farkındalık yaratılarak, engellilere karşı önyargı, mobing ve ayrımcılığı ortadan kaldıran toplumsal alt yapı ve kapasitenin oluşturulduğu ve yanlış davranış içinde olanları fark edenlerin uyardığı ya da aldıkları eğitimle bilinçlendirdikleri görülecektir. Engellilerin bu sayede birey olarak kabul gördüğü sosyal yaşam içinde özgüven gibi önemli toplumsallaşma boyutundaki faaliyetlere temel oluşturacak bir altyapı ve kapasite kazandırılacaktır. Projenin engellilerin bireylerdeki pozitif boyutta değişim ve gelişim görünürlüğü kalıcı değere dönüşür.

Önyargı, ayrımcılık ve mobing durumu ile engellilerin karşılaşma oranının az olduğu eskiye oranla da gözle görülmediği, engellilerin sosyal hayat katılımında artış sağlanacaktır.

Kamu hizmetlerinden yararlanmak isteyen engelliler ve ailelerinin örneğin belediye otobüsüne bindiğinde şoför ve ilgililerin engelli kişinin talebi karşısında nasıl destek ya da yardımcı olacağını profesyonelce iletişim kurarak sağladığını, sağlık personelinin engelli ve yaşlılarla doğru etkileşim ve iletişim kurduğunu, engellinin toplumun birçok alanında kendi başına duyarlı ve bilinçli kamu çalışanları sayesinde özgürce, önyargısız, ötekileşmeden ve ayrımcılığa uğramadan gerektiğinde pozitif ayrımcılıkla kendi işlerini de kolaylıkla yapabildikleri sağlanacaktır. Engellilerle doğru iletişim ve etkileşimin devamlılığını sağlamak ve eğitim alanların bunu içselleştirmeleri ve çevrelerine eğitimi doğru aktarmaları için kendilerine rehber olacak basılı eğitim materyali olan

Engellilerle 360o İletişim” rehber kitabı dağıtılarak toplumsal refleks arttırılacaktır. Ayrıca daha önce engelli algısı olmayanların sokakta, hastanede, okulda ve tüm kamusal alanda engellilerin farkına vararak daha bilinçli ve daha duyarlı etkileşim örneklerinin artması ile kamuoyu oluşturulacak.

İl ve ilçelerde engellilerin sosyal hayata katılımının arttığı ve engellilere sunulan kamusal hizmetlerden yararlanan engelli sayısının daha da artması sağlanacaktır.

Engellilerin yer aldığı tüm platformlarda engelli ya da engelsiz tüm bireylerin birbirinin mevcut gerçeklerinin kabul görmesi ile sağlıklı iletişim alışkanlığı yaşam biçimine dönüşmesi sağlanacak. Sosyal sorumluluk bilinci içinde farkındalık dolu duyarlılık örneklerinin toplumda arttığı da gözlenecektir.

Medya, sosyal medya gibi kitle iletişim araçları ile engellilerle doğru iletişimin önemi ve yaygınlaşması, engellilere uygun yaklaşım biçimleri, engellinin eğitim, iş ve sosyal yaşamda devamlılık ve verimliliğinin artması sağlanacaktır.

Yukarıda saydığımız özel hedefler eğitim sonrası kurum ve kuruluşlarda sürdürülebilirlik ve ölçülebilirlik esası ile kalıcı değere dönüştüğü görülmektedir.

Belge

Program sonunda tüm adaylara BAUSEM logolu katılım belgesi verilir.

Ayrıca eğitmenimiz Mehmet Kızıltaş katılımcılara, yazarı olduğu ”Engellilerle 360o İletişim”  adlı kitabını hediye ediyor olacak.


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

1 gün / 5 saat

Program Ücreti

432 TL

Eğitim Gün ve Saati

  • Cumartesi ( 10:00 - 16:00 )

Başlangıç Tarihi

26 Kasım 2016

Bitiş Tarihi

26 Kasım 2016

Eğitim Yeri

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü

Mehmet Kızıltaş

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.