Etkin Performans Sistemi Oluşturma

Amaç

Kurumlara, altyapısı sağlam, tüm diğer insan kaynakları sistemleri ile entegre edebilecekleri, etkin ve verimli bir performans yönetim sistemi kurma, kurdukları sistemi yönetme ve sistemin en kritik ayağı olan ‘’kurulan sistemin iç iletişimini’’ doğru yapabilme konusunda bir yandan Türkiye’deki ve uluslararası düzeydeki firmalara ilişkin gerçek yaşam performans yönetim sistemi projelerinin ve modellerinin tanıtılması, diğer yandan sürece ilişkin gerekli olan bilgi,beceri, yetkinliklerin katılımcılara kazandırılması hedeflenmektedir.


Kimler İçin?

Kurumlarında  Performans Yönetim Sistemi kurmak isteyen İK Yöneticileri,uzmanları, şirket üst düzey yöneticileri, kurumlarında mevcut bir performans yönetim sistemi olup bunu geliştirmek güncellemek isteyen insan kaynakları uzman,yöneticileri.


Programda Ne Var?
 • Grup Çalışması ve Çapraz Portreleme
 • Performans ve Performansı Oluşturan Öğeler
 • Performans-Yetkinlik İlişkisi
 • Performans-Motivasyon İlişkisi
 • Performans-Organizasyon İlişkisi
 • Performans Değerlendirme mi Performans Yönetimi mi?
 • Performans Değerlendirmede Geleneksel-Modern ve Postmodern Teknikler
 • Performans Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur?
 • İhtiyaç Analizi ve Röntgen Çalışmasının Yapılması
 • Uygun Performans Yönetim Sistemi Modeline Karar Verilmesi
 • Hedeflere Göre Yönetim

*Hedef Nedir?

*Hedef ile Görev Ayrımı Nedir?

*Hedef Belirlemede Kullanılan Modeller Nelerdir? Hedef Nasıl Belirlenir?

*Hedef Verme Koçluğu Süreci ve İşleyişi

*Hedef Algoritmalarının Tasarımı

*Hedef-Süreç Entegrasyonlarının Yapılması, Karşılıklı Hedeflerin Verilmesi

 • Yetkinlik Bazlı Performans Modelleme

             *Yetkinliklere Detaylı Bakış

             *Performans Yönetiminde Yetkinlikler

             *Yetkinlik Tasarımı ve Davranış Göstergelerinin Oluşturulması

             *Yetkinlik Değerlendirme

 • 180  Derece Performans Değerlendirme ve 360 Derece Geri-Bildirim Sistemine Bakış

*Sistemin Altyapı Bilgilerinin Oluşturulması ve Dokümantasyon

 • Etkin Performans Sistemi Tasarımı için Kritik Süreç Olarak ‘’Geri-Bildirim Süreci ve Sürecin Yönetimi’’

*Geri-Bildirim

*Geri-Bildirim Türleri

*Yapıcı Geri-Bildirim

*Yıkıcı Geri-Bildirim

*Süreç Olarak Geri-Bildirim

*Geri-Bildirimde Sık Yapılan Hatalar ve Önleme Yolları

*Performans Yönetim Sistemi için Geri-Bildirim Kılavuzu Oluşturma

*Program, grup çalışmaları ve diğer interaksiyonlar (video uygulamaları, role-play çalışmaları ve bireysel-grup egzersizleri) kullanılarak yürütülecektir.


Belge

Program sonunda yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir.


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

24 saat / 2 hafta

Program Ücreti

1.250 TL Peşin - 1.375 TL 9 taksit

Eğitim Gün ve Saati

 • Cumartesi ( 09:30 - 16:30 )
 • Pazar ( 09:30 - 16:30 )

Başlangıç Tarihi

16 Aralık 2017

Bitiş Tarihi

24 Aralık 2017

Eğitim Yeri

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.