İç Denetim Temel Düzey

Eğitimin Amacı

Yasal düzenlemeler ve kurumsal yönetim alanlarındaki değişiklikler, Şirket hissedarları, yönetici ve menfaat sahiplerinin iç denetimden beklentilerini önemli ölçüde değiştirmiştir. Hem iç hem de dış kaynaklardan ortaya çıkan beklentiler, gereklilikler ve standartlar şirket yönetimlerini risk ve uyum aktivitelerine ilişkin rol, sorumluluk ve ilişkileri tekrar düşünmeye zorlamaktadır.

Şirketler büyümeye devam ettikçe, rekabet arttıkça, teknoloji geliştikçe, küresel sermayenin getirdiği riskler arttıkça ve şirketler sermaye piyasalarına açıldıkça; etkin, esnek ve organizasyonu büyüme, süreklilik ve diğer zorluklara karşı destekleyen bir iç denetim fonksiyonuna olan ihtiyaç ön plana çıkmaktadır.

 

Kimler İçin ?

Eğitim genel olarak, son yıllarda holding işletmelerde ve işletmelerde tesis edilmesi ile etkinliği artan İç Denetim departmanı çalışanları ile, kendilerine kariyer hedefi olarak iç denetçiliği hedefleyen meslek mensupları ile İç Denetim danışmanlığını dış kaynak olarak olarak gerçekleştirmeyi hedefleyen YMM ve SMMM’ler için organize edilmiştir.

Ayrıca, Bu eğitim hem iç denetim konusunda detaylı teknik bilgi almak isteyen hem de Uluslararası İç Denetim Standartları kapsamında denetim yapmak isteyen meslek mensupları için uygundur. Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

 

Eğitim Takvimi ve Eğitimde Neler Öğreneceksiniz ?
 

 

 

 

1. 2. Hafta

 

Risk ve Kontrol

 

Risk, risk yönetimi, kontrol, iç kontroller, iç kontrol sistemi

 

Kurumsal Risk Yönetimi – ERM

 

COSO iç kontrol çerçevesi

 

COSO’daki baslıca kavramlar ve uygulanması

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. Hafta

 

İç Denetime Giriş

 

İç denetim nedir? İç kontrol ve iç denetim sistemleri, tanımları, uygulamaları ve farkları

 

Risk Odaklı İç Denetim: İç Denetim Planlaması

 

Uluslararası iç denetim standartları ve mesleki uygulama çerçevesi

 

(Görev Planlaması, Aşamalar, Saha Çalışmaları, Raporlama ve Takip)

 

İç denetim – iç kontrol ilişkisi – İç denetim döngüsü

 

 

 

 

3.4. Hafta

 

İç Denetim Metodolojisi

 

Risk değerlendirmesi

 

Stratejik iç denetim planının hazırlanması

 

İç Denetim planlaması ve kapsamı

 

Denetimin gerçekleştirilmesi, risk ve kontrollerin belirlenmesi, denetim ve kontrol testlerinin uygulanması, bulguların elde edilmesi

 

Raporlama ve önerilerin geliştirilmesi

 

Kapama ve takip mekanizması

 

İç denetim rol ve sorumlulukları

 

Çalışma kâğıtları ve dokümantasyon

 

Departman ve birimlerde gerçekleştirilen iç denetim uygulamaları (Üretim-Satış- Satın alma- Pazarlama- Mali İşler- İK- IT- İdari İşler) Süreç ve operasyon iç denetimleri

 

 

 

3.4. Hafta

 

Uluslar arası İç Denetim Standartlarına Genel Bir Bakış 

 

Nitelik Standartları

 

Performans Standartları

 

Uygulama Rehberi

 

3.4. Hafta

 

· İç Denetim Yönetmelikleri

· İç Denetim Çalışma Prensipleri

 

3.4. Hafta

 

· Vak’a Çalışması: Uluslar arası İç Denetim Standartlarına Göre Örnek Bir Denetim Çalışması 

 

 

 

 

5. Hafta

 

Bilgi Teknolojileri Denetimi

 

Bilgi Teknolojileri Süreçleri ve Temel Kavramlar

 

İç Denetim ve BT Denetimi Temel Kavramlar

 

Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri Uyumu, Bilgi Teknolojileri Yönetişimi

 

Bilgi Tekonolojileri ve Bilgi Teknolojileri Denetimi  Çerçeve ve Standartları

 

COBIT 4.1 ve COBIT 5.0

 

Suistimal ve Güvenlik Vakaları ile denetim alanlarının incelenmesi

 

§  İşletim Sistemi Denetimi

§  Veritabanı Denetimi

§  Ağ Denetimi

§  Bilgi Güvenliği Denetimi (KVKK içeriği dahil)

§  ERP Denetimi

§  Veri Merkezi Denetimi

§  İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma

§  Uygulama ve Yazılım Güvenliği

§  E-Ticaret

§  Bulut Güvenliği

§  Mobil Sistemler

§  Diğer Yeni Teknolojiler (IoT, Robotic Process Automation, Sosyal Medya vs.)

 

 

6. Hafta

 

·  CIA Sınavına Yönelik Tekrar ve Soru Çözme

 

Kazanımlar
Program Hedefleri: Program sonucunda katılıcı genel olarak iç denetim pratiklerini, uygulamalarını iyi kavrayacak, Uluslararası İç Denetim Standartları hakkında bilgi sahibi olacak, ilk aşamasından son aşamasına kadar iç denetim departmanının nasıl kurulacağı ve tesis edileceği hakkında bilgi sahibi olacaktır.

 

 

Program Formatı: Her gün ders saati toplamı 6 saat saat sürecek olup, program toplam 6 haftada tamamlanacaktır. Dersler  1saat uzunluğunda ve  sabah ve öğlenden sonra birer oturum blok ders olarak işlenecektir. Derslerin ilk bölümü konu üzerine yazılmış literatürü inceleyecek olup, ikinci bölüm pratik yaklaşımlar ve saha çalışmalarını incelemek için ayrılacaktır.

 

Program Materyalleri: Program Slaytları ve Ders Notları

 

Değerlendirme ve Belgelendirme

Program sonunda yapılan sınavdan, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü tarafından imzalı sertifika verilir.


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

72 saat / 6 hafta

Program Ücreti

3.200 TL peşin - 3.520 TL 9 taksit

Eğitim Gün ve Saati

  • Cumartesi ( 09:30 - 16:30 )
  • Pazar ( 09:30 - 16:30 )

Başlangıç Tarihi

18 Kasım 2017

Bitiş Tarihi

24 Aralık 2017

Eğitim Yeri

Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.