İkna ve İletişim Psikolojisi

Eğitimin İçeriği

Örgütlerde iletişim kavramının tanımı, işletmeler açısından önemi, bireysel iletişim becerileri, bir örgütsel araç olarak iletişim sistemi, örgütsel davranış olarak iletişim sistemi, sözsüz iletişim ve izlenim oluşturma, ikna psikolojisi ve ikna edici iletişim, sosyal etki, otorite ve uyum, ikna yöntemleri, sosyal medya, etkili konuşma ve ikna, ikna edici sunum becerileri hakkında teorik ve pratik bilgi verilerek alanla ilgili derinlemesine sorgulama yapılacaktır.

Kimin İçin?  
 • Pazarlama, Medya, Kurumsal İletisim, İnsan Kaynakları  Yöneticileri ve konuya ilgi duyan bütün katılımcılara açıktır.
Neler Öğreneceksiniz? 

Teorik olarak incelenecek kavram ve açıklamalar Türkiye ve dünyada gerçekleşen örnek olay ve araştırmalar ile kapsamlı olarak tartışılarak açıklanacaktır. Derse katılım esastır, bu yüzden konular işlenirken öğrencilerin iş yaşamlarında veya çevrelerinde yaşadıkları olaylar dikkate alınarak katılımları gerekmektedir. Derslerde dağıtılacak makale ve araştırmaların öğrenciler tarafından okumaları talep edilmektedir.

 • İletişim kavramının tanımı, işletmeler açısından önemi, bireysel iletişim becerileri,doğal iletişim kanalları.
 • Bir örgütsel araç ve örgütsel davranış olarak iletişim sistemleri, iletişim ağları.
 • İkna psikolojisine giriş, etkili konuşmanın önemi, uygulamalar.
 • İkna psikolojisinde hitabet sanatının yeri,yüzyüze mülakat,sunum becerisinin geliştirilmesi,doğaçlama yeteneği,mimik-ikna ilişkisi.
 • İkna psikolojisinde 10 temel teknik.
 • İkna psikolojisinde Cialdini prensipleri.
 • Ülkemizde ikna yöntemleri, kadın-erkek arasındaki psikolojik-sosyolojik farklılıklar.
 • İkna Psikolojisinde insan tiplerini tanımanın önemi,sezgi ve korku ögelerinin kullanımı.
 • İkna psikolojisinde öz saygı, liderlik,otorite,çekici olmanın gücü ve önemi.
 • Tutum değişikliğinde sosyal medyanın gücü.
 • İşletmelerin sosyal medyaya bakış açıları, sosyal medya-sosyal etkileşim ilişkisi.

Belge

Program sonunda yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir.


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

12 saat / 2 hafta

Program Ücreti

540 TL Peşin - 594 TL 4 Taksit

Eğitim Gün ve Saati

 • Çarşamba ( 19:00 - 22:00 )
 • Perşembe ( 19:00 - 22:00 )

Eğitim Yeri

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüs

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.