İleri Düzey İnsan Kaynakları Yöneticiliği

Amaç

Bu program İnsan Kaynakları alanında en az üç yıl deneyimi olan, hali hazırda İK departmanlarını yöneten ya da yönetici adayı olan katılımcılara yarar sağlamaktadır.Programın amacı, İK departmanının iş birimleri ve üst yönetimin stratejik iş ortağı olmasını sağlayacak yöneticiler yetiştirmektir.

Kayıt olun!

Program hakkında detaylı bilgi edinmek ve kayıt olmak için İstanbul Institute‘e 0 212 283 24 02 numaralı telefondan ya da info@istanbulinstitute.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Kimin İçin?

En az iki yıl İnsan Kaynakları departmanında çalışmış olmak, Üniversitelerin İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı sertifika programlarından birini tamamlamış olmak ya da İnsan Kaynakları alanında yüksek lisans yapmış olmak şartlarından herhangi biri aranmaktadır.

Programda Ne Var?

STRATEJİK İK YÖNETİMİ VE MODERN İK YETKİNLİKLERİ

  • İK yöneticisinin danışman şapkası
  • İş odaklı düşünmek
  • Organizasyonel Kabiliyetlerin Geliştirilmesi
  • Kurum içinde Birbiri ile yarışan önceliklerin yönetimi
  • Stratejik İK yönetimi atölye çalışması
  • İK fonksiyonlarına Stratejiyi yaygınlaştırmak
  • Hedeften iş üreten İK anlayışı
  • İK yöneticisi olarak Liderlik ve Pro-aktivite

YETENEK YÖNETİMİ VE GELİŞİMİ

  • Yetenek savaşları ve sürdürülebilirlik
  • Entegre yetenek yönetimi yaklaşımı
  • İnsan Odaklılık
  • İşveren markası ve işe alım stratejileri
  • Performans yönetimi , ödüllendirme ve motivasyon
  • Herkes için sürekli Öğrenme ve Gelişim
  • Kariyer ve Yetenek Geliştirme araçları
  • Liderlik Gelişim Programları
  • Farklılıkların yönetimi (Diversity Management)
  • Çalışan Değer Önermesi (EVP)

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİ İÇİN FİNANS

  • Strateji kavramı ve finans sektörünün 2000-2020 rakamsal gelişimi.
  • Strateji kavramının uygulaması.
  • Modern İK yetkinlikleri ve Dave Ulrich Modeli
  • Türkiye finans piyasasının bilanço ve personel gelişimi hakkında rakamsal veriler.
  • İK’cının Bilanço ve Gelir Tablosu’na bakışı.
  • Kaynak Yönetimi’nde İK’cının rolü.
  • Varlık Yönetimi’nde İK’cının rolü.
  • Gider Yönetimi’nde İK’cının rolü.
  • Satış ve rekabet açısından İK’cının rolü.
  • Karlılık ve verimlilik açısından İK’cının rolü.
  • Yönetim Muhasebesi ve vergi yönetimi ile ilgili uygulamalar.
  • Bilanço ve Gelir Tablosu analizi örnek uygulamaları (karşılaştırmalı şirket bilançoları).
  • Sektör ve rekabet analizi.
  • Toptan ve perakende gıda sektörünün incelenmesi.
  • Katılımcıların kendi sektörleri açısından değerlendirmeleri.
  • Bilanço ve Gelir Tablosu’nu kullanarak bütçe hazırlanması ve risk unsurlarının analizi.
  • Katılımcıların kendi şirketleri hedef bütçe ve gerçekleşmesi üzerinde değerlendirme çalışmaları.
  • Şirket Strateji Karnesi ve finansal verilerin bir arada değerlendirilmesi.

İNSAN KAYNAKLARI İÇİN KOÇLUK BECERİLERİ

  • Felsefesi ve Bakış Açısı
  • Kişisel Farkındalık Yaratma
  • Bireyin Kendini Tanıması
  • Öğrenen Zihniyet Süreci
  • Bireysel Engellerle Mücadele Etme
  • Koçluk Yapan Yönetici
  • Yönetici Kimdir?
  • Koçluk Yapan Yöneticinin Sahip olması Gereken Özellikler
  • Koçluk Yapan Yöneticinin  kullandığı gerekli araç ve gereçler
  • Güçlü Soru Nedir? Güçlü Sorular Nasıl oluşturulur?
  • İnsan Kaynakları için güçlü sorular sorma
  • Güçlü Soru Örnekleri

DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE İÇ İLETİŞİM

  • Değişimin Tanımı ve Önemi
  • Değişimin Tanımı ve Önemi
  • Değişim Süreci
  • Değişim Sürecinde İnsan Kaynaklarının Önemi
  • Değişim Sürecinde Çalışan
  • Değişim Sürecinde İnsan Kaynaklarının Üstlendiği Roller
  • Değişimi Şirket açısından değerlendirme
  • Değişim Süreci ve iletişim
  • İletişimi oluşturan faktörler
  • Değişim Sürecindeki İnsan Kaynaklarının İç İletişimde Kullandığı Araçlar
Belge

Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute tarafından gerçekleştirilen İleri Düzey İnsan Kaynakları Yöneticiliği sertifika programı sonunda katılımcılara derslere %80 oranında devam etmiş olmaları ve program sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olmaları koşuluyla Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Direktörü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika verilmektedir.


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

60 saat / 5 hafta

Program Ücreti

3.540 TL Peşin - 3.776 TL 9 Taksit

Eğitim Gün ve Saati

 • Cumartesi ( 09:30 - 16:30 )
 • Pazar ( 09:30 - 16:30 )

Başlangıç Tarihi

9 Aralık 2017

Bitiş Tarihi

14 Ocak 2018

Eğitim Yeri

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.