İş Davaları (İşçi Alacakları) Bilirkişilik Eğitimi-Bursa

Programın Amacı:

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini iş hukuku mevzuatındaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca Bilirkişilik Kanun Tasarısıyla bilirkişilik kurumuna getirilmesi muhtemel değişikliklere katılımcıları hazırlamayı hedeflemektedir.

Kimin İçin ?
 • Avukatlar
 • Hakimler
 • İş Müfettişleri ve Uzmanları
 • Yeminli Mali Müşavirler
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 • İş güvenliği Uzmanları
Programda Ne Var ?
 • İş Mahkemelerinde Bilirkişilik
  • İş Yargısı ve Bilirkişilik
  • İş Yargısında Hesap Bilirkişiliği
  • Hesap Bilirkişilerine İlişkin Usul Hükümleri
 • İş Hukukunun Temel İlkeleri
 • Yargıtay Kararları Doğrultusunda İhtilafların Hukuki Değerlendirmesi
 • Bilirkişi Raporu Hazırlanırken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri
 • İş Kanunundan Doğan Tazminat Hakları ve Hesaplamaları
  • Kıdem Tazminatı ve Hesaplanması
  • İhbar Tazminatı ve Hesaplanması
  • Kötü Niyet Tazminatı ve Hesaplanması
  • Askerlikten Doğan Tazminat ve Hesaplanması
  • Özürlülükten Doğan Tazminat ve Hesaplanması
  • Eşit Davranmama Tazminatı ve Hesaplanması
  • İşe İade Davalarından Doğan Tazminatlar ve Hesaplanması
 • İş Kanununda Ücret
  • Fazla Mesai ve Hafta Tatili Ücreti
  • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışması Ücreti
  • Yıllık İzin Ücreti
 • İş Kanunda Çalışma Süreleri
 • İşçinin Dinlenme Hakkı
 • Örnek Raporların Değerlendirilmesi
 • Bilirkişilik Kanun Tasarısıyla Bilirkişilik Kurumuna Getirilmesi Planlanan Yenilikler
BELGE

Program sonunda yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir.


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

32 saat / 2 hafta

Program Ücreti

1.550 TL Peşin - 1.705 TL 9 Taksit

Eğitim Gün ve Saati

 • Cumartesi ( 09:30 - 18:30 )
 • Pazar ( 09:30 - 18:30 )

Başlangıç Tarihi

8 Ekim 2016

Bitiş Tarihi

16 Ekim 2016

Eğitim Yeri

Bursa

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.