Italian Entrepreneurship & Innovation

This course aims to bring participants in direct contact with the companies representing the success of the MADE IN ITALY brand worldwide, in order to understand the link between art and science in the entrepreneurial process and the theory and practice of new venture creation and management. Participants will learn how technology, creativity and innovation connect with each other and understand the strategic pillars of the MADE IN ITALY:

SMALL IS SMART – Small and medium firms make up the backbone of the Italian economy and micromultinational companies are a peculiar expression of the national identity;

WE ARE FAMILY – Family spirit and daily involvement of the founder in the company’s activities are of fundamental importance in understanding the competitive advantage of Italian entrepreneurship;

BUSINESS IS AN ART – Passion for design and the ability to generate top line growth, to control performance and increase efficiency, always keeping the focus on exclusivity, beauty and style, are critical success factors of the Italian craftsmanship;

BUSINESS2BUSINESS – Italian entrepreneurs are renowned for their B2B marketing, outstanding dynamism in the exports and ability to shift into new markets.

This course can suit a variety of interests, especially if you are looking for new business ideas, and you want to understand more about the life cycle of a new venture, innovative product design and how to bring your business to success. A fundamental part of this certificate is to conduct tours in leading Italian companies and meet their founders, managers and decision makers.

This course requires 42 contact hours.

Minimum number of participants to activate this Course: 15 students.

İtalyan Girişimciliği ve İnovasyonu

Girişimcilik Bilim Midir, Sanat Mı?

Bu programın amacı katılımcıları MADE IN ITALY markasının küresel çaptaki başarısını temsil eden şirketlerle, girişimcilik sürecindeki bilim ve sanat ile yeni girişim alanları yaratmanın pratiği ve teorisi arasındaki  bağlantıyı anlamak için bir araya getirmektir. Katılımcılar, teknolojiyi, yaratıcılık ve inovasyonun nasıl birbiriyle bağlantılı olduğunu öğrenecekler ve MADE IN ITALY’nin stratejik temel unsurlarını anlayacaklardır.

 Küçük Akıllıdır: Küçük ve orta ölçekli firmalar İtalyan ekonomisinin bel kemiğidir ve çok uluslu şirketler ulusal kimliğin alışılagelmemiş bir dışavurumudur.

Biz Bir Aileyiz: İtalyan girişimciliğinin rekabete dayalı avantajını anlamada aile ruhu ve şirket kurucusunun şirket faaliyetlerindeki rolü en önemli unsurlardan biridir.

İş Sanattır: Tasarıma duyulan tutku, performans kontrolü ve verimliliğin artırılması, dikkatini seçkinliğe odaklamak, güzellik ve stil İtalyan zanaatkarlığında kritik önemdedir.

B2B Pazarlama: İtalyan girşimciler B2B pazarlama, ihracatta göze çarpan dinamizm ve yeni pazarlara kayabilme becerileriyle ünlüdür.

Bu program birçok ilgi alanına hitap etmektedir. Özellikle yeni iş fikirleri arayanlara, yeni bir girişimin hayat döngüsü hakkında fikir sahibi olmak isteyenere, yenilikçi ürün tasarımı ve işini başarıya taşıma yollarını anlamaya yardımcı olacaktır.


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

42 hours / 10 days

Program Ücreti

900 €

Eğitim Yeri

BAU - Rome

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.