Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi

Amaç

Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye yönelik olarak tüm iletişim kanallarının etkin ve çalışır durumda olmasına yönelik faaliyetlerin bütünüdür. Bu yönüyle Kurumlar için verimlilik ve markalaşmanın en önemli unsurudur. Markalaşma ise kuruma kalite, güven ve başarı sağlamaktadır. Programın amacı birbirinin ayrılmaz parçaları konumunda olan kurumsal iletişim ve marka kavramlarını tüm boyutları ile incelemektir.

Program, katılımcılarına sağladığı teorik altyapıyla onların kurumsal iletişim ve marka yönetimi alanlarında bilgi ve becerilerini geliştirecek; aynı zamanda uygulamaya yönelik çalışmalarla katılımcılarının iletişim becerilerini en üst seviyeye çıkaracak ve günümüz iletişimini, dijital dünyasını yakından tanıyan profesyoneller olmalarını sağlayacaktır.

Kişisel iletişim becerilerini geliştirmenin yanı sıra iletişim türleri, iletişim prensipleri, iletişim engelleri ve işletmelerde iletişim biçimleri ve etkin iletişim ile kişisel ve kurumsal imajın oluşturulması, korunması ve geliştirilmesi sürecinde hayati öneme sahip olan bilgi alanları programda sektörün en önde gelen profesyonelleri tarafından uygulamalı ve vaka ağırlıklı olarak ele alınacaktır.

Kayıt olun!

Program hakkında detaylı bilgi edinmek ve kayıt olmak için İstanbul Institute‘e 0 212 283 24 02 numaralı telefondan ya da info@istanbulinstitute.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Kimin İçin?

Şirketlerin kurumsal iletişim ve pazarlama departmanlarında uzman, danışman, orta düzey yönetici konumunda çalışan ve kariyerinde uzmanlaşmayı hedefleyen bireyler.

Programa katılabilmek için en az lisans mezunu olmak ve / veya kurumsal iletişim ve pazarlama alanlarında en az 2 yıl çalışmış olmak gerekir.

Programda Ne Var?
 • KURUMSAL MARKA YÖNETİMİ
  • Marka Kimliği, Kişiliği Ve Kültürü
  • Kurum-Ürün-Hizmet-Marka-Müşteri Geçiş Süreci
  • Segmentasyon, Marka Konumlandırma Ve Markalama Stratejileri
  • Markanın Kurumsal Çağrışımları
  • Marka Saadeti
  • Marka Değeri Belirleme Ve Bunlara İlişkin Örnek Uygulamalar
 • KURUMSAL İLETİŞİM & DİJİTAL STRATEJİ YÖNETİMİ
  • Kurumsal İletişim & İnovatif Yaklaşım
  • Yeni Dünya Düzeni & Büyük Veri Değerler Sistemi
  • Kurumsal İletişimde Markaların Kritik İş Süreçleri ve İnovasyon Bağıntısı
  • Kurumsal Marka Yönetimi & Değerler İnşasında Yenilikçi Metodolojiler
  • Marka Yönetiminde İş Zekası ve Pazarlama
  • Üçüncü Parti Çözümleri
  • Riskler & Kısıtlar
  • Yeni Dünyada Haklar & Yükümlülükler
 • KURUMSAL İLETİŞİMDE MEDYA İLE İLİŞKİLER
  • Halkla İlişkilerde Medya İle İlişkilerin Önemi
  • Medya İle İlişkilerin Kapsamı
  • Halkla İlişkiler Yazarının Görevi
  • Finansal Medya Ve İlişkiler
  • Haber Yazma Teknikeri Ve Kuralları
  • Ambargolu Haber
  • Basın Bülteni ( Basın Bülteni Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar, Basın Bülteni Çeşitleri)
  • Basın Kiti
  • Basın Toplantıları
  • Kurumsal Reklam
  • Basın Makaleleri
  • Basın Röportajları
  • Basın Gezisi
  • Halkla İlişkiler Yazarlığında Kurumsal Yayınlar: Broşür, Kurumsal Dergi
  • El İlanları
  • Fotoğraf Ve Görsel Malzemeler
 • ONLİNE ORTAMDA KURUMSAL İLETİŞİM VE MARKA YÖNETİMİ
  • Yeni Kurum Dinamikleri
  • GAFAnomics (Google, Apple, Facebook, Amazon) Stratejisi
  • Yeni Müşteri tanımı
  • Değer Oluşturma
  • Yaparak (Söylemeden) Deneyimler Oluşturma
  • Yeni Kurumiçi İletişim Araçları
  • Kurumiçi Girişimcilik (Başlı Başına Bir Konu Esasında Alt Detaylara Girilirse)
  • Online’da Kurumsal İletişim
  • Kurumsal Web Sitesi
  • Online vs Offline Şirket ve Marka iletişimi
  • Faydalı olma ve Değer oluşturma
 • KURUMSAL İLETİŞİMLE MÜŞTERİ VE MARKA SADAKATİ STRATEJİLERİ
  • Müşteri memnuniyeti nedir? Neden önemlidir?
  • Müşteriler Nasıl Kaybedilir?
  • Müşteri Yönetiminde Pozitif İletişim Dili
  • Müşteri Şikayetlerinin Görünmeyen Yüzü
   • Şikayet Buzdağı
  • Gerçekten Müşteri Her zaman Haklı mıdır?
   • Şikayetlerle Başa Çıkma Yöntemleri
  • Müşteri Memnuniyetinde Crm’in Önemi
   • Müşteri Beklentilerini Yönlendirme
   • Beklentiyi Memnuniyete Çevirme
  • Şikayetleri Satışa Çevirme
   • Satışçı Gözüyle İnceleme
   • İhtiyaç Tespiti
   • Rakip Analizi
  • Müşteriyi Şaşırtma
   • Beklenilen değil, beklenilmeyen hizmeti Sunma
   • İlgi Maksimizasyonu
   • Satış Ekiplerine Geri Bildirim
  • Ağızdan Ağza Pazarlamanın Önemi
  • Müşteriyi Yönetmek/Memnun Etmek Şirketlerde Kimin Görevidir?
  • Müşterilerimizi Nasıl Devamlı Memnun Ederiz?
  • Hizmet Edelim Derken Acaba Eziyet mi Ediyoruz?
  • Müşteri Memnuniyeti Bir Strateji midir?
  • Müşteri Memnuniyeti Şart mıdır?
  • Müşteri Memnuniyeti Stratejisinden Ayrıca Nasıl Para Kazanabiliriz?
  • Sosyal Medya’da Müşteri Yönetimi Stratejileri
  • Bir Müşterinin Peşinden Ne Kadar Koşmalıyız? Ne Zaman Vazgeçmeliyiz?
 • KRİZ VE RİSK İLETİŞİM YÖNETİMİ
  • Kriz nedir?
  • Kriz yönetiminde Süreçlendirme
  • Kriz Tipleri & Fazlandırma
  • Kriz İletişimi
  • Kriz İletişiminde Medya ile İlişkiler
 • MARKA YÖNETİMİNDE MEDYA İLE İLİŞKİLER
  • Markalar için Ajans Yönetimi
  • Markalar için Bütçe Dağılımı ve P&L Analizi
  • Markalar için Proje Yönetimi
  • Dijital Ajanslar için Proje Yönetimi
  • Markalar İçin Yaratıcı Proje Seçim Kriterleri
  • Yaratıcı Süreç Yönetimi
  • Sosyal Medyada Kurumsal Markalar için Sosyal Sorumluluk Proje Üretimi ve Yönetimi
 • KURUM KÜLTÜRÜ VE “İYİ” MARKA OLUŞTURMAK
  • İyi Marka
  • İyi Marka Dedikleri…
  • Biz Neredeyiz, Dünya Nerede?
  • İyi Marka mı? Nakit akışı mı?
  • İyi Marka illa Sıfırdan mı olur?
  • Mevcut markayı İyileştirme Yöntemleri
  • Dünya’dan ve Türkiye’den Başarılı Ve Başarısız Örnekler
  • Kurum Kültürü
  • Dünyadan İki Örnekle Case Study
  • Yerel Zorluklar ve Aşma Önerileri
  • Workshop
  • Kurum Kültürü nedir?
  • Vizyon ve Misyon Kurum Kültürü İçin Yeterli midir?
 • WORK SHOP
Belge

Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute tarafından gerçekleştirilen  Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi sertifika programı sonunda katılımcılara derslere %80 oranında devam etmiş olmaları ve program sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olmaları koşuluyla Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Direktörü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika verilmektedir.


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

66 saat / 5.5 hafta

Program Ücreti

3.422 TL peşin - 3.776 9 taksit

Eğitim Gün ve Saati

 • Cumartesi ( 09:30 - 16:30 )
 • Pazar ( 09:30 - 16:30 )

Başlangıç Tarihi

9 Eylül 2017

Bitiş Tarihi

14 Ekim 2017

Eğitim Yeri

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü

Barlas Çevikus

Bedriye Hülya

Göktuğ Okan Oğuz

Okay Karacan

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.