Kurumsal Risk Yönetimi

Eğitimin Amacı

Geçtiğimiz 10 yılda özellikle bankacılık sektöründe finansal risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi amacıyla uygulanmaya başlanan Risk Yönetimi, günümüzde birçok şirket tarafından finansal, operasyonel ve stratejik risklerin gözetilmesi, karşılaşılan   ekonomik belirsizlikler karşında dayanıklılık, sürdürülebilirlik ve esneklik elde edebilmek amacıyla artarak benimsenmektedir.

Kurumlar, risk yönetiminde olgunlaştıkça, birimlerin bağımsız yürüttüğü risk yönetimi faaliyetleri, bir merkezden yürütülmekte, karşılaşılan risklerin birbirleriyle etkileşimi değerlendirilmekte ve riskler karşında, şirketin hedefleri doğrultusunda ortak stratejiler geliştirilmektedir. Günümüz iş dünyasının önemli gündem maddelerinden biri haline gelen Kurumsal Risk Yönetimi ile ilgili daha yaygın bilgilendirme ihtiyacının oluşması bu eğitimin amacıdır.

 

Kimler İçin ?

Reel ve Finans sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin,  operasyonel verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak, sermaye optimizasyonu sağlamak ve uygun bir risk yönetimi sistemi geliştirerek stratejik hedeflerini kabul edilebilir risk düzeyleri ile uyumlaştırmayı amaçlayan çalışanları katılabilir.

 

Eğitim Takvimi ve Eğitimde Neler Öğreneceksiniz ?

 

 

Kurumsal Risk Yönetimi : Genel Bakış,  Trendler ve Düzenlemeler?

 

·  Riskin ve Kurumsal Risk Yönetiminin Tanımı, Önemi, İlkeleri, Amaçları Standartları

 

·  Kurumsal Risk Yönetiminin Çerçevesi (Risk Mimarisi ve Risk Stratejisi)

 

·  Riske Dayalı Kurum Kültürü Oluşturma

 

·  Kurumsal Risk Yönetiminin Dokümante Edilmesi (Raporlar, Siciller)

 

·  Kurumsal Risk Yönetiminde Kişilerin Sorumlulukları Risk Kapasitesi ve Risk İştahı

 

·  Risklerin Belirlenmesi, Derecelendirilmesi ve Risk Haritalarının

Oluşturulması (Yaklaşımlar, Teknikler, Risk Matrisi)

·  Risklerle Mücadele Yolları (Riskten Kaçınma, Kabul Etme, Azaltma, Transfer)

 

·  Risklerin Kontrol Edilmesi (Önleyici, Tespit Edici, Düzeltici Kontroller)

 

·  Bilgi Akışı ve Raporlama

 

·  Gözden Geçirme ve Denetim

Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi
·  Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi – Temel Öğeler

 

·  Belirsizlik ve Değer

 

·  Olaylar, Riskler ve Fırsatlar

Kurumsal Risk Yönetimi İçeriği
·   İç Ortam

 

·   Hedef Belirleme

 

·   Olayları Tanımlama

 

·   Risk Değerlendirmesi

 

·   Risk Durumları Belirleme Örnekleri

 

·   Risk Tepkileri

 

·   Kontrol Aktiviteleri

 

·   Bilgi ve İletişim

 

·   İzleme

 

·   Roller ve Sorumluluklar

 

·   Kurumsal Risk Yönetiminin Kısıtlamaları

 

Kurumsal Risk Yönetimi Süreci, Uygulama Örneği

 

Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik (İç Sistemler ve İSEDES Yönetmeliği)

 

 

Basel II Uygulamalarında Risk Yönetimi

 

 

Kazanımlar
Program Hedefleri:  

Program sonucunda katılımcı genel olarak kurumsal risk yönetimi, uygulamalarını etkili bir şekilde kavrayacak ve detaylı bilgi sahibi olacaktır.

 

 

Program Formatı: Günlük toplam ders saati 6 saat  sürecek olup, program toplam 2 haftada tamamlanacaktır. Dersler  1 saat uzunluğunda, sabah ve öğleden sonra birer oturum blok ders olarak işlenecektir. Derslerin ilk bölümünde konu üzerine yazılmış literatür incelenecek olup, ikinci bölüm pratik yaklaşımlar ve saha çalışmalarını incelemek için ayrılacaktır.

 

Program Materyalleri: Program Slaytları ve Ders Notları

 

Değerlendirme ve Belgelendirme

Program sonunda yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir.

 

 


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

24 saat / 4 gün

Program Ücreti

1.350 TL peşin - 1.485 TL 9 taksit

Eğitim Gün ve Saati

  • Cumartesi ( 09:30 - 16:30 )
  • Pazar ( 09:30 - 16:30 )

Başlangıç Tarihi

13 Ocak 2018

Bitiş Tarihi

21 Ocak 2018

Eğitim Yeri

Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.