Micro MBA

Amaç

Programın hedefi, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek yöneticilerin işletme alanındaki alt yapılarını güçlendirmek, onlara bu alanlardaki gelişmeleri izleyebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmak ve bu alanlarda liderlik yapabilme yeteneğini aşılamaktır.

Micro MBA sertifika programını tamamlayan katılımcılar program sonunda, bir işletmeye ait yönetimsel temelleri, pazarlama ve satış yönetimi, muhasebe sistemlerini, finansal yönetim sistemlerini ve işlemler yönetimi konularında bilgi ve becerilerini arttırmış olacaklardır.

Kayıt olun!

Program hakkında detaylı bilgi edinmek ve kayıt olmak için İstanbul Institute‘e +90 212 283 24 02 numaralı telefondan ya da info@istanbulinstitute.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Kimin İçin?

Programa kayıt olabilmek için en az lisans mezunu olma koşulu aranmaktadır.

Programda Ne Var?
  • STRATEJİK YÖNETİM
   • Stratejik Yönetim Süreci
   • Temel Kavramlar
   • Dış Çevre Analizi
   • İç Çevre Analizi
   • İşletme Stratejisi
  • FİNANSAL MUHASEBE VE FİNANSAL TABLOLAR
   • Muhasebe Bilgi Sistemi
   • Finansal Tablolar
   • Bilanço
   • Kar / Zarar Tablosu
   • Nakit Akım Tablosu
   • Muhasebe Döngüsü
   • Varlık, Borç, Özkaynak, Gelir ve Gider Kalemleri
  • KARAR ALMA AÇISINDAN YÖNETİM MUHASEBESİ
   • Maliyet Bilgileri ve Kavramlar
   • Birim Maliyet Hesaplaması
   • Temel Olarak Maliyet Sistemleri
   • Yönetim Muhasebesi Açısından Maliyet Bilgileri
   • Planlama
   • Kontrol
   • Karar Verme
  • PAZARLAMA İLKELERİ VE SEKTÖR ARAŞTIRMALARI
   • Temel İlkeler
   • Ürün, fiyat, konum ve promosyon ilişkisi ve gerçek hayata
   • Yansımış başarılı başarısız örnekler
   • Pazar araştırmaları
   • Sorulması Gereken Sorular
   • Simülasyon ve bu araştırmaların iş hayatında kullanılması
   • Pazar Araştırmalarını İş Hayatında Etkin Kullanmak
   • Alışverişçi Davranışları
  • İSTATİSTİK
   • Temel Kavramlar
   • Verilere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
   • Veri Yapısı/Dağılımı
   • Verilere İlişkin Çıkarımsal İstatistikler
   • Performans Analiz Yöntemleri
  • YATIRIM KARARLARI ANALİZİ VE RİSK YÖNETİMİ
   • Başabaş Analizi
   • Nakit Akışı ve Eşdeğerlilik
   • Yatırım Değerleme Yöntemleri
   • Risk Analizi
   • Risk Analiz Süreci ve Risk Analiz Yöntemleri
  • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
   • Örgütsel Davranış Konularına Bakış
   • Örgütsel Davranışın Önemi
   • Liderlik Teorileri ve Liderlik Kavramı
   • Motivasyon Teorileri ve Motivasyon Kavramı
   • Kurum İçi Kuşak Farklılıklarını Yönetme
  • İŞ DÜNYASINDA KUŞAKLAR ARASI (X, Y, Z) İLETİŞİM
   • Farklı kuşaklar ve karakter özellikleri
   • İş hayatında kuşakların beklentileri
   • Faklı kuşakların birbirini yönetimi
   • Pozitif yönetim, pozitif iletişim
   • Kuşaklar arası iletişimde anlamı bulmak
   • İletişimde değer yaratmak
  • İŞ ETİĞİ
   • Etik Kodların Hazırlanma Süreci
   • Kurum Değerleri Neden Önemli?
   • Etik İlkelerin Gerekliliği
   • Etik ve Hukuk İlişkisi
   • Hukukun Gereklerine Uymak Bizi Etik Şirket Yapar mı?
   • İş Etiği ve Etik Kod (İlke) nedir?
   • Etik İkilemler nedir?
   • Hangi durumlarda ortaya çıkar?
   • İkilemdeki Gri Alanları Nasıl Önleriz?
  • STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI SÜRECİNDE KOÇLUK YAKLAŞIMI
   • İnsan Kaynakları Rolü Yapısının Stratejik Değeri
   • Yıkıp Yeniden Mi Kurgulamalı? (Değişim kavramının İnsan Kaynaklarına Etkisi)
   • Güçlü Değişim Rüzgarları Karşısında İnsan Kaynakları Profesyonellerinden Beklenenler
   • İnsan Kaynakları Profesyonelleri Dün ve Bugün Kıyaslaması İçinde Kimler; Yarının İK’cıları Kimler Olacaktır?
   • Kişisel Değerlerin Kurumsal Değerlere Bağlanması Mümkün Mü?
   • Birey Bazlı Yaklaşımdan Kurumun Stratejisine Akışta Gerekli Yeni Beceriler
   • Pozitif Psikolojinin İnsan Kaynakları Dünyasına Etkisi: Yeni Beceriler, Teknikler, Araçlar
   • Koç Olarak Bu Süreçte Yer Alma
   • Güçlü Sorular Sormak
  • ÜRETİM YÖNETİMİ
   • Geçmişten Bugüne Değişen Üretim Yönetimi Anlayışı
   • Yalın Çevik Özelleştirilmiş Tedarik Zinciri
   • Planlamada Talep Tahmininin Önemi ve Teknikleri
   • Stok Kavramı
   • Malzeme İhtiyaç Planlaması
   • Bütünleşik Üretim Planlama
  • PROJE YÖNETİMİ
   • Pmı Yaklaşımıyla Proje Yönetimi Kavramları
   • Proje Nedir?
   • Proje Yaşam Döngüsü
   • Proje Yönetimi Temel Kavramları
   • Proje Yönetim Süreçleri
   • Pmı Metodolojisinde Bilgi Alanları & Süreç Grupları
   • Proje Yöneticisi Kimdir?
   • Temel Proje Yönetim Prensipleri
   • Takım Çalışmaları ve Uygulamalar
  • LOJİSTİK YÖNETİMİ
   • Lojistik Kavramı
   • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
   • Lojistiğin Fonksiyonları
   • Taşımacılık Yönetimi
   • Taşımacılık Türleri
   • Depo Yönetimi
   • Dünya’da ve Türkiye’de Lojistik Sektörü
   • Lojistik Hizmet Alan ve Lojistik Hizmet Veren Şirketlerin Beklentileri
   • Lojistik Yönetiminde Kantitatif Yaklaşımlar
  • DİJİTAL VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMA’YA GENEL BAKIŞ
   • Yeni Dünya Düzeninde Şirketlerin Inovatif Süreç Yönetimi
    • Değerler İnşası
    • Kurumsal İletişimde Marka Yönetimi
     • Medya Ajanslarıyla İş Stratejisi
    • İş Zekası Yönetimi & Yeni Pazarlama Stratejisi
    • Yönetsel Karar Alma ve Üçüncü Parti Çözümlere Yaklaşım
    • Yeni Dünya Düzeninde “Know How” Yönetimi, Bilgi ve Ekip İnşası
    • Haklar & Yükümlülükler
   • Dijital Pazarlama Yönetimi
    • Ticari Değerler Sisteminde Çevrimiçi Yapılanma Stratejisi –
     • Ürün Yönetiminden E-ticarete Adım Adım
    • Sosyal Medya Pazarlama Yönetimi
    • İçerik Yönetimi
    • Growth Marketing Ne Zaman Şirketimiz İçin Doğru Reçetedir ?
    • Mobil Stratejimizi Kurgulayalım
    • Performans Pazarlaması ve Şirketlerin Değişmez KPI Seti
    • Ölçümleme Araçları
Belge

Program sonunda yapılan sınavda başarı gösteren ve yüzde 80 katılım şartını sağlayan katılımcılara Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü,Sürekli Eğitim Merkezi Direktörü ve İstanbul Institute yetkilisi tarafından imzalı sertifika verilir.


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

90 saat (7,5 hafta)

Program Ücreti

4.838 TL (peşin) 5.310 TL (9 taksit)

Eğitim Gün ve Saati

 • Cumartesi ( 09:30 - 16:30 )
 • Pazar ( 09:30 - 16:30 )

Başlangıç Tarihi

25 Kasım 2017

Bitiş Tarihi

20 Ocak 2018

Eğitim Yeri

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü

Burak Köseoğlu

Ergun Bağcı

Feyza Ak Akyol

Gülyan Kabaş

Seher Arıkan Tezergil

Tolga Sasık

Zafer Onurer

Zafer Uçar

Özgür Esen

Özlem Akçay Kasapoğlu

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.