Mobing Bilgilendirme ve Formasyon Kazandırma Eğitimi

Amaç

Çalışanlara üstleri, astları veya eşit düzeydeki çalışanlar tarafından “kasıtlı, sürekli ve sistematik” biçimde uygulanan  her tür kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışları ifade eden Mobing, Türkiye’de son yıllarda çok sıklıkla duyulmakla birlikte nisbeten yeni bir kavram. Açılmış ve kazanılmış davalar olmasına rağmen, Mobing hem mağdur, hem işveren için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Mobingi suç olarak tanımlayan yasa değişikliği (Borçlar Kanunu, Md. 417) bütün komisyonlardan ve Meclis genel kurulundan geçerek Ocak 2011’de yasalaştı.  Yasanın ardından 19.3.2011’de yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde “Mobingle Mücadele Kurulu“ oluşturulması ve “Alo 170” hattının devreye alınması gündemimize oturdu.

Bu yasal değişikliklerin doğal sonucu olarak birbirini izleyen çok sayıda mobing davasına tanık olmaktayız. Bu nedenle, mobingin önlenmesi için öncelikle yeni Borçlar Kanunu 417. maddesinin işverene yüklediği sorumluluğun karşılanabilmesi,  bir diğer açıdan firmaların, sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütleri ve odaların da üyelerin haklarını layıkıyla koruyabilmesi adına iş hayatındaki bütün bileşenlerin bu konuda bilgilenmesi ve kadroları bilgilendirmesi gerekiyor.

Bu eğitim programında, katılımcıların mobing olgusunu ayırt edebilmeleri, önlem alma ve çözüm üretmeleri, mobingin psikolojik etkileri ve hukuksal açıdan yaratacağı sonuçları hakkında farkındalık kazanmaları amaçlanıyor.

Kimler için?

İnsan Kaynakları profesyonelleri, avukatlar, psikologlar, danışmanlar, yönetici koçluğu ve kurumsal koçluk yapanlar, her düzeyde yönetici ve ilgi duyan herkes programa katılabilir.

Programda ne var?
EĞİTMEN  İÇERİK 
 Çağlar Çabuk   Mobingin tanımıÇatışma ve mobingMobing parametreleri ve ölçeklendirmeMobing sürecinin gelişme evreleri

İşyerinde psikolojik tacizin belirtileri

Mobingin aktörleri

Örgütsel davranış açısından mobing sürecine bakış

Örgüt Kültürü ve mobing ilişkisi

Mobing mağduru ve mobingcinin örgütsel pozisyonları

Anti-Mobing mekanizması kurgulama süreci

Örnek olay analizi

 

Yrd. Doç. Rukiye Hayran Mobinge bağlı gelişebilecek psişik patolojilerTravma sonrası stres bozukluğuİşyerinde yaşanan psikolojik tacizin mağdur birey, işletme ve toplum üzerindeki etkileri

 

Av. Alper Yılmaz Mobingin genel hukuksal analiziMobing ve işverenin gözetme borcuMobinge karşı açılabilecek davalar

Mobing ve iş sözleşmesinin feshi

Yargıtay kararlarının incelenmesi

 

Belge

Programa % 70 devam gösteren tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

12 saat / 2 gün

Program Ücreti

450 TL (KDV dahil)

Eğitim Gün ve Saati

  • Cumartesi ( 09:30 - 16:30 )
  • Pazar ( 09:30 - 16:30 )
© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.