Operasyonel Mükemmellik Sertifika Programı

Amaç

Müşteriler için yaratılacak değer doğrultusunda tüm işletme kaynaklarının en etkin şekilde kullanılmasını amaçlayan Operasyonel Mükemmellik hakkında farkındalık yaratarak, katılımcılara kuruluşlarının hedeflerine ulaşmak için uygulayacakları araçlar hakkında bilgi vermek ve bunları hayata geçirirken uygulama becerilerini artırmaya yönelik örnek uygulamaları gerçekleştirmektir.

Program ayrıca, sürekli iyileştirme kültürünü kuruluş içinde bir iş yapma alışkanlığına dönüştürmeyi hedefleyen Operasyonel Mükemmellik yaklaşımına yönelik iyi uygulama örneklerini katılımcılarla paylaşmayı hedeflemektedir.

Kimin İçin?

BAUSEM ve Yalın Akademi iş birliğinde geliştirilen sertifika programı işletmelerde görev yapan yönetici adayları ve ilk kademe yöneticiler için hazırlanmıştır.

Programda Ne Var?

1.Gün

 • Operasyonel Mükemmellik Yaklaşımı ve Temel Kavramlar Üretim ve Hizmet Sektörlerinde Göre Operasyonel Mükemmellik Uygulamaları
 • İş Süreçlerinin Yönetimi İşletmelerde Kayıpların Yönetimi ve Kayıp Maliyet İlişkisi
 • Katma Değer Analizi Çalıştayı
 • Endüstrilerdeki Operasyonel Mükemmellik Yaklaşımları- Deneyim Paylaşımı

2.Gün

 • Operasyonel Mükemmellik Modelleri
 • Yalın Yönetim Kavramları
 • Temel Kavramlar
 • TPS
 • Yalın Üretim Teknikleri
 • 5S, Görsel Yönetim
 • Standart İş
 • Değer Akış Haritalama
 • Kaizen, Kanban, Poke Yoke, SMED, JIT
 • Kaizen Çalıştayı

3.Gün

 • TPM Modeli TPM Felsefesi ve Sıfır Yaklaşımı Pillarların Tanıtımı
 • 5S Otonom Yönetim Çalıştayı
 • Farklı Sektörlerde TPM Uygulamaları-Deneyim Paylaşımı

4.Gün

 • 6 Sigma Yaklaşımı (TÖAİK)
 • Tanımlama Fazı
 • Ölçme Fazı
 • Analiz Fazı
 • İyileştirme Fazı
 • Kontrol Fazı
 • Farklı Sektörlerde 6 Sigma Uygulamaları-Deneyim Paylaşımı

5.Gün

 • Proje Yönetimi

6.Gün

 • Kurumsal Risk Yönetimi

7.Gün

 • Etkili İletişim Yönetimi 
Belge

Program sonunda yapılan değerlendirmede, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara Bahçeşehir Üniversitesi, BAUSEM ve Yalın Akademi logolu katılım belgeleri / sertifikalar verilecektir.


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

42 saat / 3,5 hafta

Program Ücreti

2.160 TL Peşin - 2.376 TL 9 Taksit

Eğitim Gün ve Saati

 • Cumartesi ( 09:30 - 16:30 )
 • Pazar ( 09:30 - 16:30 )

Başlangıç Tarihi

3 Mart 2018

Bitiş Tarihi

24 Mart 2018

Eğitim Yeri

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.