Siber Suçlara Karşı Farkındalık Programı

Programda Ne Var?

Siber suçlara karşı farkındalık eğitimi, türlü kurumlar dahilinde veya özel olarak çalışırken sistem ve ağ teknolojileri kullanan yönetici ve personelin, kullandığı sistemin açıklarından faydalanmaya çalışacak kişilerin, hangi tür açıkları arayacaklarını öğrenmelerini ve bunlara karşı önlem almalarını sağlar. Saldırganlar çoğu zaman personelin farkında olmadığı açıkları değerlendireceği için, saldırının anatomisini anlamak ve yaşanmış örneklerle pekiştirmek, savunmanın anahtarı olmaktadır.

Kimin İçin?

Farkındalık eğitimi, bilişimin herhangi bir uzmanlığına odaklanmak yerine, güvenlik gerektiren kurumlardaki herkese hatırlatacak bazı boyutları olması sebebiyle, kurumlarda hem yöneticilere, hem de her türden personele verilmesi gereken bir eğitimdir.

Neler Öğreneceksiniz?

Siber suçluların nasıl saldırdığını, saldırırken sizden ve sizin dikkatsizliklerinizden nasıl faydalanacaklarını, bunlara karşı kendinizi paranoya kuyusuna saplamadan alabileceğiniz basit ve etkili yöntemleri nasıl alabileceğinizi, yaşanmış örnekleri ve pratik çözümleriyle öğreneceksiniz.

Konular
KONULAR DETAY
Güvenlik Terminolojisi Varlıklar(Asset)
Tehdit, zafiyet, istismar etme(exploit)
Yöntemler (Tersine mühendislik, Fuzzing)
Sızma testleri (Penetration test) ve Denetim(Audit)
Siber Suçlar Siber suçlarda kullanılan yöntemler ve siber saldırılar
Saldırı türleri (IP aldatması,Kriptografik saldırılar,sosyal mühendislik, Web saldırıları,Malware vb)
Dünyada siber saldırı örnekleri
Siber Güvenlik Güvenlik Prensipleri
Bilgi sistemleri güvenliği
Kurumsal bilgi güvenliği önlemleri
Siber güvenlik politikalarına ve uygulayıcı kurumlara dünyadan örnekler
Ülkemizde siber güvenliğe yönelik yasal düzenlemeler ve faaliyetler
Siber Güvenlik Standartları Ortak Kriterler
ISA 27001-27002 Bilgi güvenliği Yönetim Sistemi
Siber Olaylara Müdahale Log yönetimi ve SOC
Dijital Adli Analiz(Forensic)
SIEM ürünleri
Kurumsal SOME kurulması
Dünyadaki diğer CERT takımları
Sonuç ve Öneriler E-posta güvenlik tedbirleri
şifre güvenlik tedbirleri
anti-virüs
sunucu güvenlik tedbirleri
ağ yönetimitedbirleri
kablosuz iletişim tedbirleri
kriz ve acil durum yönetimi tedbirleri
kimlik doğrulama ve yetkilendirme
yazılım geliştirme tedbirleri
Belge

Program sonunda yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir.


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

18 saat / 3 gün

Program Ücreti

850 TL Peşin - 935 TL 9 Taksit

Başlangıç Tarihi

21 Ekim 2017

Bitiş Tarihi

22 Ekim 2017

Eğitim Yeri

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.