Sosyal Güvenlik Davalarında Bilirkişilik Eğitimi-Bursa

Programın Amacı:

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini sosyal güvenlik hukuku mevzuatındaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca Bilirkişilik Kanun Tasarısıyla bilirkişilik kurumuna getirilmesi muhtemel değişikliklere katılımcıları hazırlamayı hedeflemektedir.

Kimin İçin ?
 • Avukatlar
 • Hakimler
 • İş Müfettişleri ve Uzmanları
 • Yeminli Mali Müşavirler
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 • İş güvenliği Uzmanları
Programda Ne Var ?
 • Uzun Vadeli Sigorta Kolları Uygulaması ve Yurtdışı Borçlanma Mevzuatı
 • Uzun Vadeli Sigorta Kollarından sağlanan yardımlar
 • Uzun vadeli sigorta kolları temel kavramları
 • Malullük sigortası: Sağlanan yardımlar, hak etme koşulları, malullük aylığının başlangıcı ve kesilmesi, malullük tespiti ve mahkeme kararları
 • Yaşlılık Sigortası: Sağlanan yardımlar, hak etme koşulları, yaşlılık aylığının başlangıcı ve kesilmesi
 • Ölüm Sigortası: Sağlanan yardımlar, hak etme koşulları, hak sahipleri ve aylıkların paylaştırılması, mahkeme kararları,
 • 4/a ve 4/b Kapsamındaki Sigortalılar Bakımından İş Kazaları Mevzuatı
 • İş Kazasının Tanımı ve Kapsamı
 • İş Kazasının Bildirimi ve Bildirim Süreleri
 • İş Kazasının Bildirilmemesi veya Geç Bildirilmesi
 • İş Kazasının Soruşturulması
 • İş Kazası Sonucu Sigortalılara Sağlanan Haklar
 • Geçici İş Göremezlik Ödeneği Verilecek Süreler
 • İş Kazası Sonucu Sigortalı ve Hak Sahiplerine Bağlanan Gelir ve Ödeneklerin Hesaplanması
 • 5510 Sayılı Kanunun 34’üncü Maddesine Göre Ölüm Aylığı ve Ölüm Gelirinin Hak Sahiplerine Paylaştırılması
 • Evlenme Ödeneğinin Hesaplanması
 • Sigortalının Kendinden Kaynaklanan Nedenlerle Tedavi Süresinin Uzaması, İş Göremezliğinin Artması
 • İşveren ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu
 • Peşin Sermaye Değerleri
 • Peşin Sermaye Değeri Tabloları
 • Peşin Sermaye Değerinde Yaş Hesabı
 • Rücu Davalarına Esas Tutarın Hesabı
 • Örnek Raporların Değerlendirilmesi

 

 • Bilirkişilik Kanun Tasarısıyla Bilirkişilik Kurumuna Getirilmesi Planlanan Yenilikler
BELGE

Program sonunda yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir.


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

32 saat / 2 hafta

Program Ücreti

1.550 TL Peşin - 1.705 TL 9 Taksit

Eğitim Gün ve Saati

 • Cumartesi ( 09:30 - 18:30 )
 • Pazar ( 09:30 - 18:30 )

Başlangıç Tarihi

26 Kasım 2016

Bitiş Tarihi

4 Aralık 2016

Eğitim Yeri

Bursa

Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanları

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.