Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi

Amaç

ISO 9000 ve EFQM Modeli bakış açısıyla süreç yaklaşımı, fonksiyonel yönetim – süreçlerle yönetim farklılıkları ve kazanımlar, sistem yaklaşımı, süreç yönetimi ve süreçlerle yönetim, süreçlerin belirlenmesi (sınıflandırma ve hiyerarşi kavramları), süreçlerin tanımlanması (süreç amacı, akış diyagramları, sahiplendirme, süreçler arası etkileşim, performans göstergeleri ve ölçüm sistemi), kurum stratejileri ve süreç hedefleri ile ilişkilendirme (sonuç göstergeleri, öncü göstergeler, balanced scorecard yaklaşımı), iyileştirme önceliklerinin belirlenmesi (Kritik başarı faktörleri ve kritik süreçler), süreç iyileştirme yaklaşımı.

 Kimin İçin?

Süreç yönetimini ve süreç iyileştirme etkinliklerini kuruluşlarında başlatmayı, yaygınlaştırmayı amaçlayan yöneticiler, süreç iyileştirme çalışmaları içinde yer alması planlanan çalışanlar.

Programda Ne Var?

Süreç yönetiminin temel öğeleri olan süreçlerin belirlenmesi, tanımlanması, süreç hedefleri ile şirket hedefleri arasında paralellik sağlanması, süreçlerin performanslarının ölçülmesi, analiz edilmesi yanında,hayatımıza girmekte olan bazı Sistem Standartlarının ve genelde Kalite Yönetiminin temelini oluşturan Süreç Yönetimi mantığının ana hatları ve gereklerinin anlatılacağı bu eğitim,

  • Çalışanlarımızın Verimlilik ve Etkililik kavramlarıyla daha yakından tanışacakları,
  • İşlerini yürütürken, PUKÖ (Planlama, Uygulama, Kontrol etme ve Önlem al) alışkanlıklarını hatırlayacakları,
  • Sorumlu oldukları işlerin, diğer süreçler üzerinde yarattığı etkileri anlayacakları,
  • Ve belki de en önemlisi, tüm bunlara neden dikkat etmeleri gerektiğini fark edecekleri,

bir farkındalık yaratma programı olarak tasarlandı.

Program Hedefleri:

Katılımcıları; süreç yönetiminin temel öğeleri olan süreçlerin belirlenmesi, tanımlanması, süreç hedefleri ile şirket hedefleri arasında paralellik sağlanması, süreçlerin performanslarının ölçülmesi, analiz edilmesi ve iyileştirilmesi konusunda bilgilendirmek.

Eğitim takvimine buradan ulaşabilirsiniz.

Belge

Program sonunda yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir.


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

2 gün / 12 saat

Program Ücreti

550 TL Peşin - 605 9 Taksit

Eğitim Gün ve Saati

  • Cumartesi ( 09:30 - 16:30 )
  • Pazar ( 09:30 - 16:30 )

Başlangıç Tarihi

4 Kasım 2017

Bitiş Tarihi

5 Kasım 2017

Eğitim Yeri

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.