Finansçı Olmayanlar için Finans ve Muhasebe Yönetimi

Eğitim İçeriği

Eğitim sonunda, muhasebe ve finansal kavramlara ilişkin olarak sağlam bir alt yapı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda temel muhasebe mantığı, hesaplar arası ilişkiler, her türlü şirket ve benzeri tüzel kişiliklerde bütçe/bilanço ve kar-zarar tablosunun hangi kalemlerden oluşturulduğu konularına değinilecektir. Söz konusu tabloların içerdiği verilerin finansal analiz manasında hangi oranlar yoluyla yorumlanacağına da değinilecek olan programda muhasebe ve finansın temel ilişkisi irdelenecektir.

Böylece günlük hayat ve iş hayatında karşılaşılacak bu terimlere ilişkin temel bilinirlik sağlanarak daha rahat finansal verileri okuma gerçekleştirilebilecektir.


Kimler İçin?

Bu program kariyerini finans alanında planlayan gerek öğrenci gerekse mesleğine yeni atılacak bireylere katkı sağlayabileceği gibi kariyer hayatında belli bir dönüm noktasında olup; değişiklik yapmak isteyen ve kendi işini kurmak isteyen bireyler için de verimli olacaktır. Ayrıca çalıştıkları ya da sahip oldukları şirketlerin finans fonksiyonu tarafını daha iyi anlamak ve analiz etmek isteyen şirket yöneticileri ve sahipleri için de aydınlatıcı olacaktır.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından düzenlenen lisanslama ve diğer sınavlara hazırlık yapmak isteyenler için de yararlı olacaktır.


Neler Öğreneceksiniz?
  1. KAYIT DÜZENİ VE MUHASEBENİN TEMELLERİ

1.A) Muhasebe ve Tarihçesi

1.B) Türkiye’de Muhasebenin Gelişimi

1.C) Muhasebenin Akışı ve İşlemleri

1.D) Muhasebe Sistemi ve Uygulama Temelleri

1.E) Temel Muhasebe Kayıtları

  1. FİNANSMAN SÜRECİ VE FİNANSIN GELİŞEN ÖNEMİ

2.A) İşletmedeki Önemi

2.B) Finans Yöneticisinin Görevleri

  1. FİNANSAL TABLOLAR

3.A) Bilanço

3.B) Gelir (Kar zarar) Tablosu

3.C) Nakit Akım Tablosu

3.D) Mali Tabloların Birbirleriyle İlişkileri

  1. FİNANSAL TABLOLARIN YORUMLANMASI VE KARAR SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI

4.A) Pareto Analizi

4.B) Finansal Tablolar Analizinde Basit Yaklasımlar

4.B) 1) Karşılaştırmalı (Yatay) Analiz

4.B) 2) Dikey Yuzde Analizi

4.B) 3) Eğilim (trend) Yüzdeleri Analizi

4.B) 4) Oran Analizleri

  1. RASYO ANALİZİ

5.A) 1) Likidite Oranları

5.A) 2) Etkinlik Oranları

5.A) 3) Kaldıraç Oranları

5.A) 4) Karlılık Oranları

  1. YATIRIM ANALİZİ VE DOĞRU PROJENİN SEÇİLMESİ: MALİYET/FAYDA ANALİZİ

6.A) Yatırım Projesi Analizinde Adımlar

6.B) Yatırım/Proje Analizinde Analitik Yöntemler

6.B) 1) Net Getiri

6.B) 2) Geri Ödeme Süresi

6.B) 3) Başabaş Noktası Analizi

6.B) 4) Net Bugünkü Değer ve İç Getiri Oranı

6.B) 5) Duyarlılık Analizi


Belge

Program sonunda yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir.


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

36 saat / 3 hafta

Program Ücreti

1.750 TL Peşin - 1.925 TL 9 Taksit

Eğitim Gün ve Saati

  • Cumartesi ( 10:00 - 16:30 )
  • Pazar ( 10:00 - 16:30 )

Başlangıç Tarihi

4 Kasım 2017

Bitiş Tarihi

19 Kasım 2017

Eğitim Yeri

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü

Mehmet Kepez

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.