UFRS / TFRS Eğitimi

Amaç

Yeni Türk Ticaret Kanunu, Türkiye’de yerleşik tüm işletmelerin TMSK tarafından yayımlanan ve UFRS’ye tam uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca finansal tablo hazırlamasını öngörmektedir.

Sertifika programının amacı, katılımcıları Yeni Türk Ticaret Kanunu ile tüm işletmelerde muhasebe işlemleri ve finansal raporlamaya ilişkin olarak uygulanması zorunlu kılınan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile ilgili bilgilendirmek ve Standartların uygulanmasına ilişkin yetkinlik kazandırmaktır.


Kimin İçin?

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile yürürlüğe girecek olan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) kanuni defterlerinde uygulayacak tüm ticari şirket yetkilileri ve ilgili departman çalışanları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca raporlama yapan veya önümüzdeki dönemde hisselerini halka arz etmeyi öngören işletmelerin Mali İşler Müdür ve Müdür Yardımcıları, Bütçe Raporlama Müdür ve Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdür ve elemanları, bağımsız dış denetçiler UFRS/TFRS’ye ilgi duyan, bu alanda kariyer yapmak isteyen lisans öğrenimini tamamlamış kişiler.


Programda Ne Var?

Kavramsal Çerçeve ve Yeni TTK’nın Işığında TMS/TFRS

UFRS Uyumlu Türk Muhasebe Standartlarının Tanıtımı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve UFRS ve Denetim

TMS/TFRS Kavramsal Çerçeve

Mali Tablolara İlişkin Standartlar

TMS-1 Finansal Tabloların Sunuluşu
TMS-34 Ara Dönem Finansal Raporlama
TMS-7 Nakit Akış Tablosu
TMS-10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
TMS-14 Bölümlere Göre Raporlama
TMS-24 İlişkili Taraf Açıklamaları
TMS-8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar

Hesaplara İlişkin Standartlar

TMS-16 Maddi Duran Varlıklar
TMS-38 Maddi Olmayan Varlıklar
TMS-36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
TMS-37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
TMS-18 Hasılat
TMS-12 Gelir Vergileri
TMS-2 Stoklar ve Uygulamalar
TMS-28 İştiraklerdeki Yatırımlar
TMS-31 İş Ortaklıklarındaki Paylar
TFRS-5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler

İşlem Bazlı Standartlar

TMS-20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklaması
TMS-23 Borçlanma Maliyeti
TMS-21 Kur Değişiminin Etkileri
TMS-33 Hisse Başına Kazan
TMS-2 Hisse Bazlı ödemele
TMS-3 İşletme Birleşmeler
TMS-39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve ölçme
TFRS-7 Finansal Araçlar: Açıklamalar

Sektör-Özel Standartlar

TMS-11 İnşaat Sözleşmeler
TMS-6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmes
TMS-26 Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlam
TMS-41 Tarımsal Faaliyetle
TFRS-4 Sigorta Sözleşmeler
TMS-17Finansal Kiralama İşlemler

TFRS’ler

TFRS-1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
TFRS-2 Hisse Bazlı Ödemeler
TFRS-3 İşletme Birleşmeleri
TFRS-5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
TFRS-6 Maden Kaynaklarının Araştırması ve Değerlemesi
TFRS-7 Finansal Araçlar

VUK-UFRS Karşılaştırması

UFRS’ye göre mali tabloların konsolidasyonu;

VUK 213’e göre hazırlanan mali tablolar ile UFRS`ye göre hazırlanan mali tabloların farkları,

Yasal mevzuata uygun mali tabloların UFRS`ye uygun hale getirilmesi


Belge

Program sonunda yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü tarafından imzalı sertifika verilir.


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

48 saat / 4 hafta

Program Ücreti

2.200 TL Peşin - 2.420 TL 9 Taksit

Eğitim Gün ve Saati

  • Cumartesi ( 10:00 - 16:30 )
  • Pazar ( 10:00 - 16:30 )

Başlangıç Tarihi

6 Ocak 2018

Bitiş Tarihi

28 Ocak 2018

Eğitim Yeri

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü

Dr. Ali Atilla Perek

Prof. Dr. Barış Sipahi

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.