Viral Marketing for Start-ups

Digital communication and social media have changed the practice of marketing more than at any time since the commercialization of television, and are creating opportunities for new entrepreneurs and pioneers. Search engine marketing and viral propagation of digital videos can drive outbound and inbound demand by minimizing fixed costs; therefore the ability to produce a branded video content and make it viral in the Social Web is increasingly becoming one of the most valuable marketing techniques.

Participants will explore the reasons why viral marketing is appropriate for start-ups and new products, through the analysis of successful digital businesses and new ventures. Contents will be taught with a very hands-on approach and will cover the use of innovative platforms and metrics to assess media performance, such as Affdex, which can detect and predict emotions raised by videos, through facial signs recognition.

This course can suit a variety of interests, especially if you are building a start-up or a small business and if you want to become a digital Entrepreneur or a Jedi of Video Advertising

This course requires 42 contact hours.

Minimum number of participants to activate this Course: 15 students.

Start-up’lar için Viral Pazarlama

Yeni Bir İş Mi Kuruyorsunuz?

İçerik Kralsa, Paylaşım Kraliçedir.

Dijital iletişim ve sosyal medya, ticari içerik pazarlaması odaklı yayın politikasına geçildiğinden bu yana pazarlama pratiğini değiştirmiştir ve yeni girişimcilere büyük fırsatlar yaratmaktadır. Arama motoru pazarlaması ve viral videolarının yayılımı, sabit giderleri azaltarak talepleri artırır. Böylelikle markalı ürün tanıtımı içerikli video üretme kabiliyeti ve sosyal medyada ‘viral’ olma, hızla en önemli pazarlama tekniklerinden biri haline gelmektedir.

Katılımcılar viral pazarlamanın yeni işler ve yeni ürünler için neden uygun olduğunu, başarılı dijital işyerlerini ve yeni girişimleri analiz ederek keşfedeceklerdir.

Kursun içeriği, işin içinde öğretilecek,  yenilikçi platformları ve medya performansını belirleyen ölçütleri, yüz ifadesi farkedebilen ve öngören bir program olan Affdex kullanımını kapsayacaktır. Bu kurs birçok ilgiye karşılık vermekle birlikte özellikle eğer yeni bir iş kuruyorsanız ve dijital bir girişimci ve ya video pazarlama ustası olmak istiyorsanız ihtiyaclarınıza karşılık verecektir.


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

42 hours / 10 days

Program Ücreti

900 €

Eğitim Yeri

BAU - Rome Campus

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.