VUCA Dünyasında Adaptif Liderlik

Eğitimin Amacı

İçinde yaşadığımız dönemin değişken, belirsiz, karmaşık ve muğlak dünyasında başa çıkmamız gereken problemler her an değişiyor ve bu değişime uyum sağlayabilenler geleceğimizi tasarlayabiliyor.  VUCA bağlamında iş yapış yöntemlerimizden liderlik tarzımıza kadar bildiğimiz her olgu yenileniyor. Bireysel ve kurumsal değişimlerin getirdiği gelişimi takip etmek sürekli öğrenmeyi, değerlendirmeyi ve uyum sağlamayı gerektiriyor.

Bu eğitimin amacı; VUCA dünyasını anlayarak, işini, kariyerini, ekibini ve eko sistemi için zihin durumunu değiştirmeyi ve aksiyon almayı kolaylaştırmaktır. Geçmiş deneyimlerin işe yaramadığı durumlarda yeni çözümler bulup uygulamak için; verileri, kişileri, işleri yönetmek için zihin durumunu yenilemek isteyenler bu eğitimin ideal katılımcılarıdır.

 

Geliştirilmesi Hedeflenen Yetkinlikler

 • Öğrenme Çevikliği
 • Çevreye Uyum Kapasitesi
 • Ekip Kurma Becerisi
 • Çok Boyutlu Düşünme

 

Kimler İçin?
 • Klasik liderlik tekniklerinin VUCA değişkenliği doğrultusunda geliştirilmesini kabul edenler
 • Değişime uyum sağlayan – Adaptif Liderliği bir liderlik stili olarak kabul edebilecekler
 • Ölçülemeyen, elle tutulmayan ancak insanların yaşamlarına, iş yapış biçimlerine ve memnuniyet seviyelerine etki eden kararları hayata geçiren liderlik zihniyetini eğitmek isteyenler
 • Kritik karar anlarında insani yönlerini, sağduyusunu ve ikna gücünü kullanarak etki yaratmaya açık olanlar
 • Yeni ikilemlerin başarıya net bir yol göstermeden yeni fırsatlar oluşturabileceğini kabul edenler

Metodoloji

Pozitif Psikoloji Yaklaşımı ile Paylaşıma Dayalı Eğitim

“Pozitif Psikoloji”, “Koçluk ve Mentörlük Yaklaşımları”, “Gestalt Metodolojisi”, “Sistem Teorisi”, “Transaksiyonel Analiz”, “NLP” tabanlı yaklaşımlar eşliğinde “Oyunlaştırma” ile deneyimsel öğrenmeye dayalı bir programdır.

Programın tamamında katılımcılar, vaka analizleri ve simülasyonlar eşliğinde içerikteki konu başlıklarını uygulamalı olarak çalışacaklardır.

Programda Ne Var?
 • V.U.C.A.  nedir?
  • Kavramın Açılımı ve Negatif ve Pozitif Özellikleri
   • Değişken Koşullarda Vizyon Yaratmak
   • Belirsiz Durumlarda Anlayışlı Olmak
   • Karmaşıklığı Açıklığa Çevirmek
   • Muğlak Ortamlarda Kıvrak Davranmak
  • Kavramın iş dünyası için anlamı
  • Kavramın liderlik ettiğimiz iş ve kişiler için anlamı
  • Kavramın iç dünyamız için anlamı
 • VUCA Dünyası için Liderlik Tanımı
  • Kavramsal Beceri
  • Kişilerarası Beceri
  • Başarı Yönelimi
  • Bağlam Yönelimli Adaptif Liderlik 
 • Değişim Psikolojisine Giriş
  • Değişimde Kendi Duygularımızı Yönetmek
   • Şok, inkar, öfke, depresyon, kabul
  • Değişimde Tutumlarımızı Yönetmek
   • Bilişsel çelişkilerimiz, varsayımlarımız, önyargılarımız
  • Beynimiz
   • Kusurları
   • Beynimizin Değişim ve Uyum Sağlama Becerisi “Nöroplastisite”
 • Psikolojik Sermaye Düzeyi
  • Umut, Dayanıklılık, Mutluluk ve Öz-Yeterlilik düzeylerimizi fark etmek
  • Kendi ve takım üyelerimin psikolojik sermayesini yönetmek
 • Öğrenme Çevikliği ve Vizyon Yaratma
  • VUCA Dünyasında Öğrenme ve Karar Alma
   • Beynin ve Öğrenme
   • Dikkat ve Odaklanma
   • Öğrenmeyi Öğrenmek
   • Rasyonel, Duygusal ve Sezgisel Kararlar
  • Değişen Koşullarda Karar Alma
   • Hızlı ve Yavaş Düşünme
   • Öncelikleri Seçme
   • Karmaşık Veriler ile Belirsizlik Altında Karar Alma
 • Ekip Seçme ve Ekip Yönetme
  • Doğru Seçim Ne Demek?
  • VUCA Dünyasında Ekip Oyuncularının Potansiyeli Nasıl Açığa Çıkartılır?
  • Neye Anlayış Neye Tolerans Gösteriyoruz?
  • Vazgeçilmez Çalışanları Nasıl Yaratıyor?
  • Kurum Kültürümüzü Nasıl Yönetiyoruz ve Nasıl Anlatıyoruz?
  • İşveren Markamızı Nasıl Yönetiyoruz?
 • Çok Boyutlu Düşünme
  • Neler – Ne Zaman “Doğru” Olur?
  • Karmaşık Verilerden Sentezlenmiş Bilgiye Nasıl Ulaşılır?
  • Muğlak ve Belirsiz Ortamda Açıklık İçin Ne Yapmalı?
 • Çevreye Uyum, Esneklik ve Çevik Davranma
  • Uyum ve Uyumsuzluk – Ne Zaman Avantaj Ne Zaman Dezavantaj?
  • Planlı Davranış – Spontane Davranış Ne Zaman İşe Yarar?
  • Dünya ve Ben – Biz Onlar – Hepimiz için “Ne Kadar Esnek, Ne Kadar Çevik” davranmaya kararlıyız?
Belge

Program sonunda tüm katılımcılara BAU logolu katılım belgesi verilir.


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

2 gün / 12 saat

Program Ücreti

650 TL peşin - 715 TL 9 taksit

Eğitim Gün ve Saati

 • Cumartesi ( 10:00 - 17:00 )
 • Pazar ( 10:00 - 17:00 )

Başlangıç Tarihi

25 Kasım 2017

Bitiş Tarihi

26 Kasım 2017

Eğitim Yeri

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.