Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (YDTÖ)

Eğitim İçeriği

Bu eğitimde katılımcılara aşağıdaki bilgi ve becerileri kazandırılması hedeflenmektedir:

 • Farklı öğrenci profilleri ve öğretme/öğrenme bağlamları hakkında farkındalık artırma,
 • Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili güncel ve geçerli terminolojinin daha iyi anlaşılması ve etkin bir şekilde kullanılması,
 • Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma gibi becerilerin güncel yöntemler kullanılarak öğretilmesi,
 • Farklı bağlamlarda kullanılmak üzere hazırlanan her türlü kaynak ve materyalin analizinin yapılarak etkin bir şekilde kullanılması,
 • Türkçe’nin yabancı dil olarak etkin bir şekilde öğretilmesi için kullanabilecek güncel ve geçerli yöntemler hakkında pratik bilgilerin kazandırılması,
 • “Sınıf Yönetimi ve Organizasyonu” konusunda gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması,
 • Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretiminde “Profesyonellik” için gerekli farkındalık ve becerilerin kazandırılması.

Kimler İçin?
 • YDTÖ veya dil öğretimi konusunda tecrübeli ancak bu alanda formal eğitime sahip olmayanlar
 • YDTÖ veya dil öğretimi konusunda eğitim almış ancak herhangi bir tecrübesi olmayanlar
 • YDTÖ veya dil öğretimi alanında hem formal eğitime hem de tecrübeye sahip olanlar
 • YDTÖ veya dil öğretimi alanında formal eğitim almamış ya da tecrübe sahibi olmayanlar

Neler Öğreneceksiniz?
 • Yabancı Dil Öğretimi Konusunda Ardalan Bilgisi
  • İhtiyaç Analizi ve Uygulanması
  • Öğrenci Profilleri
  • Dil Öğretiminde Öğrenci Motivasyonu ve Tutum
  • Yabancı Dil Öğreniminde Güncel ve Geçerli Yaklaşım ve Yöntemler (Ör: İletişimsel Yaklaşım, Görev Odaklı Öğretme Yöntemi, Konu Odaklı Ö.Y., Kelime Odaklı Ö.Y., Çoklu Zeka Kuramı vb.)
  • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı
  • Akademik Türkçe’nin Öğretilmesi
  • Teknolojinin Dil Öğretiminde Kullanılması
  • Program Geliştirme ve Yürütme
 • Türkçe Dil Bilgisi ve Farkındalığı
  • Türkçe’nin Tanımlanmasında Kullanılan Kavram ve Terimler
  • Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ile Ana Dili Olarak Öğretimi Arasındaki Farklar
  • Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretiminin Tarihçesi
 • Sınıf içi Öğretme Becerileri
  • Dil Sistemlerinin ve 4 Becerinin Öğretilmesi (Dilbilgisi, Kelime Bilgisi, Okuma, Dinleme, Yazma ve Konuşma)
  • Ders Planlama
  • Sınıf Yönetimi Becerileri
  • Ders Gözlemi Süreçleri
  • Yansıtma Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Materyal ve Kaynak Kullanımı
  • Piyasada Bulunan Güncel ve Geçerli Kaynakların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
  • Materyal Üretimi, Adaptasyonu ve Desteklenmesi Becerilerinin Geliştirilmesi
  • Öğrencilerin Bireysel Çalışmalarını Destekleyecek Materyal
  • Geliştirme
 • Öğrencilerin Değerlendirilmesi
  • Öğrencilerin Ders İçi ve Dışı Faaliyetlerinin Gözlemlenerek İhtiyaçlarının Belirlenmesi
  • Öğrenci Gelişiminin Değerlendirilmesi (Sonuç ve Süreç Odaklı Değerlendirme Teknikleri)
  • Öğrencilerin Sözlü Ve Yazılı Performanslarının Değerlendirilmesi
  • Avrupa Ortak Çerçeve Metni’nin Değerlendirme Süreçlerine Entegrasyonu
 • Profesyonellik
  • İş Etiği
  • Öğretmen Olarak Kendini Değerlendirme ve Eylem Planı Geliştirme
  • Profesyonel Gelişim

Programı Başarı ile Tamamlama Kriterleri:

*Aşağıdaki kriterleri yerine getiren katılımcılar kursu başarıyla tamamlamış sayılırlar:

 • Program sırasında verilecek sunum ve çalıştayların % 95’ine katılım.
 • 2 akran gözlemi ve bunların en az 1’i için verilen kriterler doğrultusunda yazılmış gözlem raporu
 • 2 öğretme pratiğinin belirlenen süre içerisinde başarıyla tamamlanması
 • Ödevlerİn (1 yazılı ödev + 1 mikro öğretim) başarı ile tamamlanması
 • Kurs çalışmalarından oluşturulan porfolyo sunumu ve portfolyo içeriği ile ilgili yansıtma yazısının yazılması.

Belge

Program sonunda programı başarı ile tamamlama kriterlerini yerine getirmiş adaylara sertifika verilir.


Beni Haberdar Et

Program Hakkında

Program Süresi

48 saat / 8 hafta (24 saat online Salı günleri + 24 saat örgün Perşembe günleri)

Program Ücreti

1.300 TL (Kdv Dahil) 9 Taksit

Eğitim Gün ve Saati

 • Salı ( 18:00 - 20:30 )
 • Perşembe ( 18:00 - 20:30 )

Başlangıç Tarihi

23 Şubat 2016

Bitiş Tarihi

14 Nisan 2016

Eğitim Yeri

Bahçeşehir Üniversitesi Şişli Kampüsü

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.