Yaratıcı Drama

Amaç

Yaratıcı drama bir sanat formu, bir disiplin ve etkin bir öğretim yöntemi olarak kabul görmüş ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Ancak bu kabul görüş ve yaygınlaşma “drama” kavramının tam olarak anlaşılması zorunluluğunu getirmiştir. Bu anlaşılma süreci alanında uzman kişilerle yaşanacak atölye süreçleriyle mümkündür. Atölye çalışması sonucu birey öncelikle kendi yaratıcılığını, spontanlığını kısacası kendini keşfedecektir. Daha sonra ise yaratıcı dramanın unsurları ve teknikleriyle tanışacak ve böylelikle dramayı bir yöntem olarak kullanmaya başlayabilecektir.


Kimin İçin?

Konuya ilgi duyan, bu konuda kendini geliştirerek yaratıcı dramayı bir yöntem olarak yaşamının her alanında kullanmak isteyen kişiler


Programda Ne Var?
  • Isınma – Tanışma – Kaynaşma
  • Güven – Uyum
  • Duyu Çalışmaları
  • Konsantrasyon
  • İletişim -Etkileşim (Farkındalık)
  • İletişim -Etkileşim (Empati)
  • Beden Dili – İmgelem
  • Ses – Ritim
  • Rol Oyunları – Doğaçlamalar

Belge

Katılım Belgesi


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

42 Saat / 14 Hafta (3 saat / hafta)

Program Ücreti

1.050 TL (KDV dahil) 9 Taksit

Eğitim Gün ve Saati

  • Salı ( 19:00 - 22:00 )

Eğitim Yeri

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.