Yeni Dünyanın Yeni İşleri: Kariyer, Teknoloji ve Anlam Arayışı

Eğitim İçeriği

Tek başımıza anlamaya bilgimizin, dikkatimizin ve enerjimizin yetmeyeceği hızda bir değişim yaşanıyor.  Hakkında “teknolojik”, “dijital”, “sanal”, gibi kavramlar kullandığımız; “yapay zeka” ve “otomasyon” gibi konulardan bahsettiğimiz; bildiğimiz iletişim şekillerimizi altüst eden bu değişimin ne kadar önemli olduğu hissediyor ve biliyoruz. Ancak bunlara rağmen teknolojik devrim ile gittikçe artan kuvvetle yaşayacağımız değişimlerin para kazanmamıza, edindiğimiz mesleklere ve hayatta kalma şekillerimize nasıl etkiler yarattığını çözümleyemiyoruz.

Sisin gittikçe yoğunlaştığı bir yolda, ayağımız gaz pedalında, gittikçe hızlanıyoruz.

Böyle bir dönemde içgüdüyle değil, geleceği doğru okuyan çıkarımlarla, çözümlemelerle ve bilgiye ve öngörüye dayalı yorumlarla ilerlemek zorundayız. Bu özellikle yakın gelecekte iyi bir kariyer yapma ve anlam, güç ve başarı arayışına cevap vermek isteyenlerimiz için doğru. Bu eğitimin iki asıl amacı, var. İlki; bugün yaşanmakta olan teknolojik değişimlerden bir kesit göstererek yakın geleceğe ilişkin meslek gruplarını-iş hayatını-kariyer seçimlerini merkeze alacak öngörülerde bulunmak. İkinci amaç ise; kişilerin “peki ben ne yapmalıyım?” sorusuna cevap vermek ve bu yolda kendileri için doğru hedefleri koymalarını sağlamak.

Kimler İçin ?

Programın öncelikli hedef kitlesi 20 – 30 yaş arası, üniversite öğrencisi veya üniversite mezunu olan, iş hayatına henüz girmemiş ve meslek seçmemiş kişiler ya da iş hayatına yeni girmiş, toplamda 5 sene altında tecrübesi olan kişilerdir. Konu, iş hayatının her alanını (yazılımdan, metin yazarlığına, mimarlıktan psikolojiye) ilgilendirdiği için neredeyse tüm bölüm mezunlarını ilgilendirir. İkinci öncelikteki hedef kitlesi ise 30 – 45 yaş arası, üniversite mezunu, genelde özel şirket çalışanı, kariyerinin yönünde değişiklik yapmak isteyen, ya da teknolojinin değiştirdiği iş hayatının yakın gelecekte nasıl olacağını keşfetmek isteyen kişilerdir.

Neler Öğreneceksiniz ? 

Eğitim ana iki parçadan oluşacak. İlk parça bugünün ve geleceğin teknolojik değişimlerini, iş hayatını ilgilendirdiği noktalara bakarak analiz edecek. Bu kısımdan ana kazanç, yaşadığımız değişimin büyüklüğü, genişliği ve kendi hayatımızı ne kadar doğrudan etkilediğine yönelik farkındalık kazanmak olacak.

Eğitimin ikinci parçası en başta kişilerin bugün uğraşmakta oldukları (veya ilgilendikleri) uzmanlık alanlarının geleceğini canlandırmalarını sağlayacak. Sonrasındaki adımda ise, geleceğe hazırlanmak, başarılı, anlam duygusuna hitap eden ve yükselen kariyer ve iş seçimleri için kendi becerilerini nasıl keşfedeceklerini öğrenecekler. Buradan yola çıkarak nasıl bir planlama ile ilerleyeceklerine ilişkin somut öneriler ve fikirler kazanmış olacaklar ve atacakları adımları planlamış olarak ayrılacaklar.

Kazanımlar
Program Hedefleri:

Yaşadığımız teknolojik değişimin büyüklüğü, genişliği ve kendi hayatımızı ne kadar doğrudan etkilediğine yönelik farkındalık kazanmak.

Geleceğe hazırlanmak, başarılı, anlam duygusuna hitap eden ve yükselen kariyer ve iş seçimleri için kendi becerilerini nasıl keşfedeceklerini ve nasıl kariyer planlaması yapmaları gerektiğini öğrenecekler.

Program Formatı: 1 günlük tasarlanan eğitim, öğleden önce 3 saatlik bir parça, öğlen arası, öğleden sonra da kahve arası ile bölünen iki parçadan oluşacak.
Belge

Program sonunda yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara katılım belgesi verilir.

 


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

1 gün / 7 saat

Program Ücreti

350 TL

Eğitim Gün ve Saati

  • Cumartesi ( 09:30 - 17:30 )

Başlangıç Tarihi

28 Ocak 2017

Bitiş Tarihi

28 Ocak 2017

Eğitim Yeri

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.