Yöneticiler için Finansal Yönetim ve Maliyet Muhasebesi

Amaç

Küreselleşen dünya ekonomisinde önemi giderek artan finansal piyasların ve finans akımlarının işleyiş şekline hakim, firmalarda bu alanda karar verici konumunda olan kişileri yetiştirmek, alanda çalışanları güncel bilgilerle donatmak hedeflenmektedir.


Kimin İçin?

Şirketlerin Mali İşler, Muhasebe, Finans ve Mali Kontrol departmanlarında çalışan orta ve üst düzey yöneticiler ile yönetici adayları


Programda Ne Var?

Birinci Gün: Birinci gün Finansman ile Muhasebe arasında kalan alana giren konular ele alınacaktır.

 1. Finansal Piyasaların Genel İşleyiş Yapısı.
 2. Finansal Analiz

a. Mali Tablolar

 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu

b. Mali Tablolar Analizi

 1. Bütçe Yönetimi

a. Nakit Bütçesi

b. Bütçe Uygulama ve Ana Hazırlama Aşamaları

c. Kısa Vadeli Sermaye Yönetimi 

İkinci Gün: İkinci gün karar alma sürecinini finansal boyutu ele alınacaktır. Amaç herhangi bir proje, şirket ya da bölüm değerlendirme sürecinin finansal analizini yapmaktır.

 1. Paranın Zaman Değerini Hatırlama
 2. Yatırım Projesi Nakit Akışlarının Belirlenmesi

a. Sabit Yatırım ve İşletme Sermayesi İncelemesi

b. Proje Nakit Akışlarını Belirleme

c. Proje Getiri Oranı ya da Ağırlıklı Sermaye Maliyetini Belirleme

d. Proje Değerleme ve Firma Değeri Analizi

e. Yatırım Projesi Değerleme Yöntemleri (Net Şimdiki Değer, İç Verm Oranı, Ayarlanmış İç                         Verim Oranı, Geri Ödeme Süresi, İskonto Edikmiş Geri Ödeme Süresi, Yıllıklandırılmış Eşdeğer                 Nakit Akışı)

f. Yatırım Projelerinde Belirsizlik (Duyarlılık Analizi, Senaryo Analizi, Monte Carlo Analizi)

g. Reel Opsiyonlar ve Karar Ağacının Kullanımı 

Üçüncü Gün: Üçüncü gün finansman ile maliyet muhasebesi arasında kalan konular ele alınacaktır. Temel maliyet muhasebesi yöntemleri ele alınacak, ana odak Faaliyet Tabanlı Maliyet Yöntemi olacaktır.

 1. Maliyetlerin Oluşumu
 2. Maliyet Kavramları (Sabit Maliyet, Değişken ve Yarı Değişken Maliyet, Toplam Maliyet, Ortalama Maliyet,Marjinal Maliyet,Ek maliyet, Batık Maliyet, Fırsat Maliyeti)
 3. Maliyetlerin Sınıflandırılması (Fonksiyonel, Gider Çeşidine Göre, Gider Yerlerine Göre)
 4. Başa baş noktası analizi
 5. Sipariş Tabanlı Maliyetleme, Safha Tabanlı Maliyetleme
 6. ABC (Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme) Yaklaşımı
 7. Giderlerin Dağıtımı ve Mamul Maliyetinin Hesabı 

ABC Yaklaşımı: Örnek Çalışma


Belge

Programa yüzde 70 devam gösteren tüm katılımcılara, katılım belgesi verilecektir.


Programa Başvur

Program Hakkında

Program Süresi

18 saat / 3 gün

Program Ücreti

950 TL Peşin - 1.045 TL 9 Taksit

Eğitim Gün ve Saati

 • Cumartesi ( 10.00 - 17.00 )

Başlangıç Tarihi

18 Şubat 2017

Bitiş Tarihi

4 Mart 2017

© 2013 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi BAUSEM, TÜSEM konseyi üyesidir.